Druhy omítek a kde je použít

15.01.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Oblasti použití různých skupin maltyOblasti použití různých skupin malty

Omítka v interiéru slouží v první řadě k tomu, aby uhladila zděný podklad pro tapetování, natírání nebo kachlíkové obložení. Kromě toho plní omítka další důležitou úlohu při regulaci mikroklimatu: Do značné míry zachycuje nadbytečnou vlhkost vzduchu, nebo ji zase vydává.

U vnějších omítek je nejdůležitější především funkce ochranná. Omítka musí odolávat dešti a zabránit tak promáčení zdiva.

Rozlišují se dvě hlavní skupiny omítek: omítky minerální a omítky syntetické. Minerální omítky se skládají z písku a minerálních pojidel: cementu, vápna nebo sádry. Přimícháním vody se příměsi chemicky spojí a vytvoří pak podle druhu a míšení na stěnách povlaky různých vlastností. Podle těchto vlastností se minerální omítkářské malty dělí do pěti skupin (viz tabulka vpravo). Čistě vápenné malty (P I) mají dobrou schopnost regulace vlhkosti, snesou ale menší mechanickou zátěž, a proto se hodí jen na vnitřní omítky. Vápenocementové malty (P II) se naproti tomu vyznačují dobrou roztažností a stabilitou a mohou být použity uvnitř i zvenčí.

Nejdůležitější nářadí: 1 velkoplošné dřevěné hladítko; 2 dřevěné hladítko;3 ocelové hladítko na povrchové úpravy; 4 zednická lžíce k nahazováníNejdůležitější nářadí: 1 velkoplošné dřevěné hladítko; 2 dřevěné hladítko;3 ocelové hladítko na povrchové úpravy; 4 zednická lžíce k nahazování

Čistá cementová malta (P III) snese vysokou zátěž, ale je málo elastická. Nanáší se všude tam, kde může být obzvláště vlhko.

Sádrové malty (P IV) nejsou odolné vůči povětrnostním vlivům a mohou být používány jen uvnitř. Anhydritové malty (P V) mají konečně úplně obdobné vlastnosti jako sádrové omítky, jsou ale zpravidla používány jen na mazaniny.

Omítky na bázi syntetických pryskyřic se vyrábějí s organickými pojidly. Jsou dodávány výhradně jako hotové, přímo použitelné směsi, lehce se zpracovávají a používají se jak na vnitřní, tak na vnější hlavně dekorativní lícní omítky. Dodávají se v různých barvách a zrnitostech.

Skupina omítky   Druh omítky Písek Pojivo
P I a malta ze vzdušného vápna 3–4 1 vápenný hydrát
  b malta z vodního vápna 3–4 1 vápenný hydrát
  c malta s hydraulickým vápnem 3–4 1 hydraulické vápno
P II a malta s vysokohydrau­lickým vápnem nebo pojivem pro omítky zdění 3–4 1 vysokohydraulické nebo 1 1 pojivo pro omítky azdění
  b vápenocementová malta 9–11 2 vápenný hydrát + 1 cement
P III a cementová malta s přísadou vápenného hydrátu 7–8 2 cement + 0,5 vápenný hydrát
  b cementová malta 3–4 1 cement
P IV a sádrová malta štuková sádra nebo sádrová omítka
  b sádropísková malta 1–3 1 štuková sádra nebo sádrová omítka
  c sádrovápenná malta 3–4 1 vápenný hydrát + 0,5 až 1 štuková sádra nebo 1 až 2 omítková sádra
  d vápenosádrová malta 3–4 1 vápenný hydrát + 0,1 až 0,2 štuková sádra nebo 0,2 až 0,5 omítková sádra
P V a anhydritová malta 1,5–2,5 1 anhydritové pojivo
  b anhydritovápenná malta 12 1,5 vápenný hydrát +3 anhydritové pojivo
.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek
 
Testuji  17.09.12 15:59
Test

Test…

Vložit nový komentář