Fixace koberců

15.04.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Několik typických příkladů pro pokládání

U koberců s molitanovou spodní stranou – to je nejčastější kvalita – jsou možné oba způsoby pokládání. Pokud má ale koberec spodní stranu z tkaniny, musí být přilepen. Pozor: Pokud je spodní strana z juty, nesmíte použít žádné vodou ředitelné lepidlo, protože by jinak koberec vytvořil zvlnění. Namísto toho pod něj položte přilnavostní síťovinu.

Myslete na to, že o stupni zátěže a životnosti koberce nerozhoduje pouze zvolená kvalita, nýbrž také způsob pokládání. Tak je například odolnost vůči kolečkovým křeslům, která je na zadní straně koberce indikována symbolem kolečka, zaručena pouze tehdy, když bude koberec celoplošně přilepen, resp. fixován. Pouze takové způsoby položení zaručují, že při očekávaném pojezdu kolečkových křesel nedojde ke zvlnění koberce. Rovněž v dětských pokojích by měl být koberec přilepen k podkladu celoplošně, aby při poskakování dětí nemohl podklouznout.

Volné položení pomocí kobercové lepicí pásky

Pro aklimatizaci se nový koberec před položením uskladní v místnosti nejméně na jednu noc. Podlaha pro pokládání musí být bez nerovností a musí být pečlivě vyčištěna.

Kobercová páska existuje ve třech různých provedeních.Kobercová páska existuje ve třech různých provedeních.

Po celé okrajové oblasti se potom na podklad přilepí oboustranná kobercová lepicí páska a pevně se přimáčkne. Udržujte přitom odstup 1–2 cm od vnějšího kraje potěru, protože tento okraj probíhá většinou nepravidelně. U hodně velkých místností byste měli do jejich středu umístit také kobercovou pásku, aby se zabránilo shrnutí koberce.

Nyní se koberec odtočí a pokud možno se přiloží na dvě rovné strany místnosti. To je možné pouze tehdy, když na nich nejsou výklenky ani pro okna, ani pro dveře. Avšak i u rovných stěn často zjistíte, že mezi podlahou a stěnou jsou značné nerovnosti, které vystoupí až přiložením rovné strany koberce. Pokud jsou tyto nerovnosti příliš velké, že je nezakryje ani podlahová lišta, musí se koberec vytáhnout a potom seříznout. Nejlépe pomocí pravítka. Když je koberec přesně zastřižen, otočte jeho okraje, stáhněte silikonovou krycí fólii lepicí pásky a pevně koberec přimáčkněte.

Technika s kobercovou lepící páskou:

Po celém kraji se nalepí oboustranná lepicí kobercová páska a pevně se zamáčkne.Po celém kraji se nalepí oboustranná lepicí kobercová páska a pevně se zamáčkne.
Nyní natáhněte koberec na dvou stranách až na stěnu a přečnívající okraje seřízněte.Nyní natáhněte koberec na dvou stranách až na stěnu a přečnívající okraje seřízněte.
Když koberec pasuje přesně, postupně stahujte ochranou fólii lepicí pásky a koberec do ní pevně zamačkávejte.Když koberec pasuje přesně, postupně stahujte ochranou fólii lepicí pásky a koberec do ní pevně zamačkávejte.
Tak vypadá hotová místnost. V případě další renovace lze koberec, připevněný páskou, opět rychle odstranit.Tak vypadá hotová místnost. V případě další renovace lze koberec, připevněný páskou, opět rychle odstranit.

Pevné přilepení koberce

Všude tam, kde je koberec silněji zatěžován, by měl být přilepen celoplošně. Jenom tak si můžete být jisti, že se koberec po celodenním užívání neoddělí od podkladu a nezvlní se.
Základním předpokladem pro celoplošné přilepení je vždy hladký podklad. Potěr musí být vyčištěn a popřípadě nivelován samoroztékavou stěrkovou hmotou.

Potom koberec rozbalte a po obvodu přesně seřízněte. V dalším pracovním kroku jej zafixujte na polovině místnosti tak, že na něj umístíte malé kusy nábytku, kartony s knihami nebo podobně. Nesmí dojít k jeho sklouznutí, když na druhé polovině začnete s lepením.

Rozbalte koberec asi 1 metr a na volnou potěrovou plochu naneste lepidlo. Nejprve lepidlo nahrubo roztáhněte hladítkem a potom – začínajíc od rohu – ozubenou stěrkou vyrovnejte na rovnoměrnou sílu vrstvy. Ideální pro tuto práci je kombinované hladítko s ozubenou stěrkou, potom si nástroj nemusíte měnit.

Po odvětrací době, která je výrobcem udána, se může koberec rozbalit do lepidlového lože. Pevně ho zatlačte do lepidla zaobleným prknem. Při roztírání ozubenou stěrkou se nahromaděné lepidlo zamáčknutím koberce vyrovná, takže vznikne naprosto rovnoměrná vrstva.

Nyní musíte vyklidit druhou polovinu místnosti a koberec opatrně srolovat, až k místu přilepení. V tomto místě postupně opět nanést lepidlo, roztáhnout ozubenou stěrkou, nechat jej odvětrat a zamáčknout do něj koberec. Po kompletním přilepení by se po kobereci nemělo chodit až do úplného vytvrdnutí lepidla.

Z podkladu musí být odstraněny zbytky koberce. Nejrychleji to jde s takovouto elektrickou škrabkou.Z podkladu musí být odstraněny zbytky koberce. Nejrychleji to jde s takovouto elektrickou škrabkou.
U zvláště savých nebo lehce písčitých podkladů je nutné základování hloubkovou penetrací. Ta zpevní povrch potěru.U zvláště savých nebo lehce písčitých podkladů je nutné základování hloubkovou penetrací. Ta zpevní povrch potěru.
Nyní se koberec na dvou místech přirazí na stěnu a na ostatních stěnách se seřízne na míru místnosti.Nyní se koberec na dvou místech přirazí na stěnu a na ostatních stěnách se seřízne na míru místnosti.
Při řezání je dobrým pomocníkem seřezávací kolejnička. Dá se do rohu mezi podlahu a stěnu a přes její hranu se provede seříznutí.Při řezání je dobrým pomocníkem seřezávací kolejnička. Dá se do rohu mezi podlahu a stěnu a přes její hranu se provede seříznutí.
U rámu dveří se musí pracovat obzvláště pečlivě, protože v tomto místě nemůže být okrajový řez zakryt lištou.U rámu dveří se musí pracovat obzvláště pečlivě, protože v tomto místě nemůže být okrajový řez zakryt lištou.
U stěny stočte asi 1 m koberce. Namíchané lepidlo se z nádoby nalije přímo na podlahu.U stěny stočte asi 1 m koberce. Namíchané lepidlo se z nádoby nalije přímo na podlahu.
Nejprve se lepidlo roztáhne na hrubo. Ozubenou stěrkou se potom roztáhne rovnoměrně. Pro tento účel si zvolte ozubení A3.Nejprve se lepidlo roztáhne na hrubo. Ozubenou stěrkou se potom roztáhne rovnoměrně. Pro tento účel si zvolte ozubení A3.
Asi po 10 minutách odvětrání se koberec položí od středu ke krajům do lepidlového lože. Potom se rovnoměrně zatlačí.Asi po 10 minutách odvětrání se koberec položí od středu ke krajům do lepidlového lože. Potom se rovnoměrně zatlačí.

Celoplošná fixace koberce

Místo disperzního lepidla, které je roztíráno ozubenou stěrkou, můžete také použít hotově namíchanou fixaci, která se snadno nanese válečkem na barvu.

I zde platí pravidlo, že podklad musí být čistý a rovný. Seřízněte koberec na míru, stočte jej do poloviny, naneste válečkem fixaci a koberec do ní zamáčkněte. Stejně se potom provede připevnění druhé poloviny koberce.

Upevnění koberce: Koberec se nejprve natáhne a seřízne na míru.Upevnění koberce: Koberec se nejprve natáhne a seřízne na míru.
Potom koberec stočte zpět na polovinu a válečkem naneste lepidlo.Potom koberec stočte zpět na polovinu a válečkem naneste lepidlo.
Když je fixace odvětrána, roztočí se koberec opatrně od středu ke kraji. Stejně se fixuje druhá část místnostiKdyž je fixace odvětrána, roztočí se koberec opatrně od středu ke kraji. Stejně se fixuje druhá část místnosti

Pokládání pomocí fólií a síťované rohože

Ne vždy mohou být silně namáhané koberce lepeny celoplošně, například když má být v nájemním bytu pokryta stará parketová podlaha. Lepidlo nebo fixace by poškodily podklad.

V takovém případě se volí speciální fólie nebo síťovaná rohož. Přitom se jedná o oboustranně lepivý materiál, který se umístí celoplošně a který koberec zafixuje. Později se z podkladu opět odstraní bezezbytku.

Obložení schodiště kobercem

Lepení koberce na schody: Plocha se opatří extra silnou kobercovou lepicí páskou.Lepení koberce na schody: Plocha se opatří extra silnou kobercovou lepicí páskou.
Stáhněte ochrannou fólii z lepicí pásky a pevně  přimáčkněte koberec.Stáhněte ochrannou fólii z lepicí pásky a pevně přimáčkněte koberec.
Stejně postupujte u nášlapné plochy.Stejně postupujte u nášlapné plochy.
V problematické oblasti hran musí být koberec přimáčknut obzvláště dobře.V problematické oblasti hran musí být koberec přimáčknut obzvláště dobře.

Staré dřevěné schody jsou velmi často dosti nevzhledné. Když se koberec pokládá do chodby, nabízí se také možnost položení stejného koberce i na schody. To má tu výhodu, že se schody odhluční. Kobercem se značně ztlumí nášlapný hluk.

Jako schodišťový koberec nikdy nevybírejte koberec s dlouhým vlasem nebo příliš měkký koberec. Nehledě na to, že se takové koberce velmi špatně pokládají, velmi měkký a tupý koberec představuje určité nebezpečí uklouznutí. Protože koberec je v oblasti nášlapu velmi silně zatěžovaný, měli byste si v každém případě vybrat kvalitu odolnou vůči opotřebení, která je označena příslušným symbolem.

Nejjednodušší metodou, jak koberec zafixovat na jednotlivých schodech, je pokládání pomocí kobercové lepicí pásky. Výlučně používejte lepicí pásku v provedení „extra silném“, s co nejvyšší lepicí sílou.

Při pokládání se postupuje od shora dolů. Kobercová lepicí páska se přilepí vždy na jednu podstupnici (to je ta svislá část schodu) a jednu nášlapnou plochu. Přední hrana nášlapné plochy a spodní strana předcházející nášlapné plochy se rovněž opatří kobercovou lepicí páskou.

Potom se stáhne ochranná fólie z lepicí pásky na podstupnici a přimáčkne se na ní přesně seříznutý pruh koberce.

Nakonec se stáhne fólie z kobercové pásky na nášlapné ploše a i zde se přesně seříznutý koberec pevně přimáčkne. Až potom se stáhne fólie z kobercové pásky na přední a spodní straně nášlapné plochy. Koberec musí být položen hladce a rovnoměrně kolem hrany a rovněž pevně přimáčknut. U neohebných koberců a koberců se silným molitanovým spodkem byste měli použít pro zajištění připevnění čalounické hřebíčky, nebo okraje koberce zajistit sponkami.

Přesahy a okraje

Na konci koberce se přechod například k parketám nebo dlažbě zakryje kovovou kolejničkou, aby vznikla rovná hrana. Specializovaný obchod vám nabízí různé profily. Elegantní zakončení tvoří patková lišta, která se připevňuje do hmoždinek. Ze zbytků koberce se vyříznou vhodné kobercové pásky, které se potom přilepí do lištového profilu.

Oprava poškození koberce

Vždy se může stát, že je koberec zohyzděn ošklivými skvrnami nebo vypálenými dírami. V takovém případě odstraňte poškození vysekávacím přípravkem, kterým vyseknete i náhradní kus ze zbytku koberce. Kruhové záplaty přilepte normálním univerzálním lepidlem a nakonec důkladně pročesejte vlas koberce.

.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek