Instalace poplašného zařízení

30.11.11 | autor Renovujeme a modernizujeme

Kdo si chce zajistit optimální komplexní bezpečnostní řešení pro svou domácnost, spojí mechanické zabezpečení oken a dveří s poplašným zařízením, jednoduchým na obsluhu.

Instalace bezdrátového poplašného zařízení svépomocí

Prvky bezdrátového poplašného zařízení pro montáž svépomocí.Prvky bezdrátového poplašného zařízení pro montáž svépomocí.

I když u bezdrátového zařízení nepotřebujete pro spojení poplašných hlásičů a centrály žádné kabely, přesto potřebujete pro centrálu síťové napájení, nejlépe jištěné samostatným jističem.
Centrála se namontuje na stěnu a napojí se na síť. V případě vypadnutí sítě převezme proudové napájení centrály záložní baterie. Podle předem stanoveného plánu si potom nainstalujete další prvky, jako jsou externí zámky a jednotlivé hlásiče připevníte na jejich místa.

Pohybové hlásiče by měly být pokud možno v rohu sledované oblasti, ve výši 240 až 270 centimetrů. Jejich napájení je baterií.
U magnetických kontaktů pro zajištění dveří a oken se dává magnet na pohyblivé křídlo, protikus s vysílačem se připevňuje na rám. Vedle hlásičů vloupání můžete do systému také zahrnout technické hlásiče, které hlídají oheň, kouř nebo plyn.

Před uvedením do provozu musí být ještě veškeré hlásiče bezdrátového poplašného zařízení nastaveny na jeden společný kód.

Montáž bezdrátového poplašného zařízení

Nejprve si udělejte plánek domu a vyznačte si, kde by měla být jednotlivá čidla.Nejprve si udělejte plánek domu a vyznačte si, kde by měla být jednotlivá čidla.
Většina bezdrátových poplašných zařízení pro montáž svépomocí se skládá z počáteční sady se základními prvky. Bývá zapotřebí většího počtu hlásičů.Většina bezdrátových poplašných zařízení pro montáž svépomocí se skládá z počáteční sady se základními prvky. Bývá zapotřebí většího počtu hlásičů.
Po vybalení dílů a jejich kontrole začněte zadávat dílům stejný kód.Po vybalení dílů a jejich kontrole začněte zadávat dílům stejný kód.
Na otevřené centrále můžete individuálně nastavit různé funkce zařízení: např. hlasitost sirény nebo zpoždění alarmu.Na otevřené centrále můžete individuálně nastavit různé funkce zařízení: např. hlasitost sirény nebo zpoždění alarmu.
Nyní následuje montáž pohybových hlásičů. Pokud možno dodržte předepsanou výšku 240–270 cm.Nyní následuje montáž pohybových hlásičů. Pokud možno dodržte předepsanou výšku 240–270 cm.
Je nutno, aby hlásiče měly dobrý bezdrátový příjem. Zároveň musí být centrála uživateli dobře přístupná (pokud není nainstalována samostatná klávesnice).Je nutno, aby hlásiče měly dobrý bezdrátový příjem. Zároveň musí být centrála uživateli dobře přístupná (pokud není nainstalována samostatná klávesnice).
Dveře a okna, které mají být do hlídání zahrnuty, jsou opatřeny čidlem proti otevření. Magnetické spínače se přišroubují na křídlo a rám dveří.Dveře a okna, které mají být do hlídání zahrnuty, jsou opatřeny čidlem proti otevření. Magnetické spínače se přišroubují na křídlo a rám dveří.
Centrálu můžete také připevnit hmoždinkami na stěnu. Dříve než budou fungovat všechny prvky, je nastavena na testovací provoz.Centrálu můžete také připevnit hmoždinkami na stěnu. Dříve než budou fungovat všechny prvky, je nastavena na testovací provoz.
Pokud připojíte i automatický telefonní hlásič, může zařízení přivolat pomoc, nejlépe nějaké profesionální bezpečnostní služby. Pozor! Nesmí být nastaveno na linku 158!Pokud připojíte i automatický telefonní hlásič, může zařízení přivolat pomoc, nejlépe nějaké profesionální bezpečnostní služby. Pozor! Nesmí být nastaveno na linku 158!
Pro místní signalizaci namontujte na vnější straně domu vnější sirénu s majákem na dobře viditelném, ale špatně přístupném místě (např. do štítu domu apod.).Pro místní signalizaci namontujte na vnější straně domu vnější sirénu s majákem na dobře viditelném, ale špatně přístupném místě (např. do štítu domu apod.).
Klávesnice vedle vstupních dveří je určena k zadání kódu, kterým se dá zařízení aktivovat a deaktivovat.Klávesnice vedle vstupních dveří je určena k zadání kódu, kterým se dá zařízení aktivovat a deaktivovat.

Při obsluze poplašného zařízení se vyvarujte chybného nahlášení poplachu

Průzkumy policie ukazují, že více než 99 % všech poplachů jsou falešné poplachy. Převážný počet z toho je vyvolán chybami v obsluze. Aby se těmto falešným poplachům zabránilo, musí se dodržovat přísná disciplína. Všichni obyvatelé domu – i děti a senioři – se musí s funkcí poplašného zařízení důvěrně seznámit. Jinak budete falešnými poplachy rušit své sousedy, resp. způsobíte přivoláním policie nebo bezpečnostní služby vysoké náklady.

Pokud je poplašné zařízení napojeno na bezpečnostní službu, tak se v případě poplachu nejprve vysílá vozidlo na ověření poplachu a až potom se popřípadě přivolá policie.

Možná integrace technických hlásičů poplachu

Jak již bylo zmíněno, ke každé centrále alarmu můžete připojit i tzv. technické hlásiče poplachu, které upozorňují na požár, únik plynu atd. Například výstražný tón v domě nebo hlášení v místním rozhlase mohou vyzvat k zavedení příslušných opatření.

Teplotní hlásiče

Teplotní hlásiče se umísťují v přímé blízkosti hlídaného objektu (např. u vytápěcího kotle). Bimetalový pásek sepne kontakt.Teplotní hlásiče se umísťují v přímé blízkosti hlídaného objektu (např. u vytápěcího kotle). Bimetalový pásek sepne kontakt.

Pokud stoupne teplota okolo čidla na přibližně 60 °C, sepne bimetalový proužek kontakt a poplašný signál je vysílán k centrále. Toto čidlo se doporučuje umístit poblíž zdroje hoření, tj. blízko kotle nebo komínu, aby v případě vznikajícího požáru mohlo být rychle zakročeno.

Kouřové hlásiče

Kouřové hlásiče spouštějí poplach ještě ve fázi vzniku požáru. Přístroj má měřicí komoru s optoelektrickým systémem.Kouřové hlásiče spouštějí poplach ještě ve fázi vzniku požáru. Přístroj má měřicí komoru s optoelektrickým systémem.

Pokud má být nějaký požár identifikován včas, musí používané senzory reagovat již na vytvoření kouře. Kouřové senzory pracují na optickém principu. Uvnitř mají nepřetržitý světelný paprsek, který se při dopadu na vzniklý kouř rozptýlí a to je fotobuňkou rozpoznáno. Instalují se na strop minimálně 1 metr od rohu místnosti.

Kouřové hlásiče připevňujte

  • vždy na stropě místnosti, protože kouř stoupá nahoru;
  • na stropě uprostřed, resp. minimálně 50 cm od stěn;
  • ne v blízkosti vzduchových šachet a v místech se silným tahem vzduchu;
  • ne ve špičce střechy;
  • ne v místnostech, kde normálně vzniká pára, prach nebo kouř (koupelna, hospodářské budovy).

Kouřové hlásiče se instalují na stropě. Mají testovací tlačítko pro kontrolu funkce. Před vybitím baterie zazní u kvalitních výrobků varovný tón, upozorňující na výměnu baterie.

Plynové hlásiče

Senzor hlásiče plynu reaguje na únik plynu. Spuštění alarmu je nastaveno na hodnotu hluboko pod mezí výbušnosti plynu.Senzor hlásiče plynu reaguje na únik plynu. Spuštění alarmu je nastaveno na hodnotu hluboko pod mezí výbušnosti plynu.

Plynový hlásič má senzor na základě polovodiče, který v místě snímání reaguje na uniklý plyn. Spuštění alarmu je ještě hluboko pod mezí výbušnosti plynu. Instalují se podle druhu plynu buď k podlaze, nebo ke stropu místnosti.

Vodní hlásiče

Vodní hlásiče jsou umísťovány na podlaze. Reagují na vyteklou vodu z myčky nebo automatické pračky a zabraňují tak větším škodám.Vodní hlásiče jsou umísťovány na podlaze. Reagují na vyteklou vodu z myčky nebo automatické pračky a zabraňují tak větším škodám.

Problémy s vodou vyteklou z myčky nebo automatické pračky se dají minimalizovat instalací vodních hlásičů, které – umístěny například na podlaze kuchyně s pračkou – reagují na vlhkost a způsobují spuštění poplachu. Kdo nemá žádné poplašné zařízení, ten by měl použít vodní hlásiče, které se dají instalovat samostatně.

.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek