Izolace mezi krokvemi

30.10.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Při izolování střešních úkosů nesmíte být malicherní, ale dát do toho všechno. Vložené investice se rychle amortizují a pohodlí bydlení v podkroví se značně zvýší.

Šetření energií pomocí tepelné izolace

Přestavba podkroví je příležitost podstatně zlepšit tepelnou izolaci vašeho domu. Střecha je totiž často slabým článkem tepelné izolace obalu domu. Teplo v interiéru stoupá vzhůru, a v neizolovaném, nebo špatně izolovaném podkroví naráží na stavební součásti, které teplo propouštějí. V současné době platné nařízení o tepelné izolaci proto stanovuje pro střechy maximálně přípustné koeficienty přestupu tepla. V případě novostaveb je to 0,22, v případě renovovaných starších staveb 0,3.

Odvětrávaná střecha nebo neodvětrávaná?

Při izolaci střechy se rozlišuje mezi takzvanou odvětrávanou a neodvětrávanou konstrukcí střechy. V případě odvětrávané střechy je izolační vrstva odvětrávaná zezadu. Mezi izolací a střešní krytinou se nachází asi 2 cm hluboký větraný prostor, do nějž vstupuje vzduch nad okapem a může unikat přes hřeben. Tato konstrukce slouží tomu, aby se kondenzační vlhkost, případně se nacházející v izolační vrstvě, dala vysušit.

Při dnes běžných tloušťkách izolace 20 cm nebo i víc, už při tloušťce krokve, která odpovídá tloušťce izolace, není prostor pro větrání. Proto se také může použít neodvětrávaná střecha, při níž se prostor mezi krokvemi využívá v plné hloubce. Parotěsná zábrana, která brání, aby vlhkost z obytného prostoru pronikala do izolace, se však v případě neodvětrávaných střech musí instalovat zvláště pečlivě.

V případě odvětrávané střechy zůstává mezi izolací a krytinou vzduchová vrstva.V případě odvětrávané střechy zůstává mezi izolací a krytinou vzduchová vrstva.
V případě neodvětrované střechy se prostor mezi krokvemi zcela vyplní izolačním materiálem.V případě neodvětrované střechy se prostor mezi krokvemi zcela vyplní izolačním materiálem.

Mírná vůle při izolování

Zde vidíte pásy s izolační hmotou, parozábranu a další pomocné prostředky.Zde vidíte pásy s izolační hmotou, parozábranu a další pomocné prostředky.

Zdaleka nejoblíbenějším izolačním materiálem je dnes kamenná (minerální) vlna. Především je poměrně cenově výhodná, a kromě toho uznávaní výrobci mají ve svém výrobním programu izolační materiál přesně přizpůsobený potřebám stavebníka. Fotografie znázorňují izolaci střechy z kamenné vlny, která je od výrobce slisována tak, že při transportu zabírá podstatně méně místa. Třebaže mnozí výrobci garantují, že dnes používaná minerální vlákna nepředstavují zdravotní nebezpečí, přece byste při jejich zpracování měli nosit rukavice, pokrývku hlavy a protiprachovou masku, aby se zamezilo dráždění dýchacích cest a pokožky.

V podkroví potřebujete trochu místa na řezání pásů izolačního materiálu. Řezání se provádí dlouhým nožem. Řežte raději s malou rezervou, protože materiál se na okrajích musí trochu stlačit, aby mezi krokvemi držel. Pásy se pak bezpečně upevní. Postupuje se zdola, tj. vzhůru od patkové vaznice nebo od nadezdívky. Doporučuje se pro každý pás odměřit příslušnou vzdálenost mezi krokvemi, neboť tato může kolísat. Jestliže se krokve, např. v rohu střechy, sbíhají, je beztak potřebné provádět několik měření.
Hřebenové trámy, vaznice a střešní okna jsou zpravidla obtížně přístupné. Používejte odřezané zbytky izolačního materiálu na vycpání dutin za těmito nosnými díly. Podle téhož principu postupujte v oblasti střešních oken na úkosech. Izolační vlna se vždy nařeže tak, aby se dala snadno stláčet a upínat.

Potom se instaluje parotěsná zábrana. Při tom je nutno pracovat zvláště pečlivě, aby později do tepelné izolace nemohla pronikat vodní pára. Parotěsná zábrana je fólie a nesmí se klást napjatě, ale mírně prověšeně. Podle výrobce stačí asi 3 cm prověšení, aby se fólie nevytrhla z upevnění na krajích. Kladení fólie se provádí nejsnadněji tak, že se postupuje shora dolů. Musí se dávat pozor na to, aby se fólie nahoře i dole, při napojení na hřeben i patkovou vaznici, aspoň 10 cm překrývala.

Po přiřezání se fólie nastřelí na krokev, s rozestupy asi 20 cm. Při upevňování dalšího pásu fólie se musí dbát na to, aby se oba pásy aspoň o 10 cm překrývaly, neboť na tomto místě se fólie vzduchotěsně slepí oboustrannou lepicí páskou. Vzduchotěsnost je nutno zaručit i na přechodech k ostatním stavebním dílům – např. vaznicím, štítům, komínům a střešním oknům. Za tím účelem se fólie musí rovněž přilepit oboustrannou lepicí páskou k příslušnému dílu. A aby dobře držela, přišroubuje se střešní lať buď ke krajním krokvím, nebo k příslušnému stavebnímu dílu. Nakonec se uřízne přesahující fólie těsně podél střešní latě.

Při stavbě podkroví dejte pozor na protihlukovou izolaci. Blízko silně frekventovaných silnic byste měli na šikmé plochy dávat extra silné sádrokartonové desky, které pohlcují hluk.

Dodatečná izolace

Řešení pro už dříve vybudovaná podkroví, u nichž tepelná izolace už nevyhovuje dnešním kritériím. Krokve ukryté za obložením stěn, případně latění se hledá poklepem, nebo zkusmým navrtáním konstrukce. Když jsou krokve nebo latě nalezeny a označeny, do existujícího obložení se našroubují závěsy. Potom se do závěsů vloží rohože z minerální vlny sloužící jako izolace krokví z dolní strany – jak je znázorněno na obrázku – přišroubuje se nové latění a plochy se obloží.

Dodatečná izolace.Dodatečná izolace.

Fotonávody:

Pracovní kroky při zateplování

Pro řezání podle kolejničky (stačí i hoblované prkno) potřebujete velký kuchyňský nůž. Řeže se jedním tahem.Pro řezání podle kolejničky (stačí i hoblované prkno) potřebujete velký kuchyňský nůž. Řeže se jedním tahem.
Pásy izolační hmoty řezejte vždy o něco širší, než je prostor mezi krokvemi. Potom mezi nimi dobře drží.Pásy izolační hmoty řezejte vždy o něco širší, než je prostor mezi krokvemi. Potom mezi nimi dobře drží.
Pokud jste mezi jednotlivé krokve připevnili izolační hmotu, sponkami připevněte parozábranu.Pokud jste mezi jednotlivé krokve připevnili izolační hmotu, sponkami připevněte parozábranu.
Podkroví se většinou obkládá sádrokartonem. Proveďte připevnění nosných latí a na ně přišroubujte desky sádrokartonu.Podkroví se většinou obkládá sádrokartonem. Proveďte připevnění nosných latí a na ně přišroubujte desky sádrokartonu.
Fólii parozábrany nechte na koncích, zde u okenního rámu, trochu přečnívat. Až po připevnění sádrokartonových desek se přesah odstřihne.Fólii parozábrany nechte na koncích, zde u okenního rámu, trochu přečnívat. Až po připevnění sádrokartonových desek se přesah odstřihne.
Štěrbiny, které zůstaly mezi sádrokartonovými deskami stejně jako prohlubně vzniklé při vrtání nakonec pečlivě zamázněte a vyhlaďte.Štěrbiny, které zůstaly mezi sádrokartonovými deskami stejně jako prohlubně vzniklé při vrtání nakonec pečlivě zamázněte a vyhlaďte.

Obkládání panely

Rovněž i pro panelový obklad se musí nejprve připevnit nosné latě. Začněte s vodorovnými latěmi.Rovněž i pro panelový obklad se musí nejprve připevnit nosné latě. Začněte s vodorovnými latěmi.
Potom následuje připevnění svislých latí. Nerovnosti jsou vyrovnány vypodložením.Potom následuje připevnění svislých latí. Nerovnosti jsou vyrovnány vypodložením.
Panely jsou umísťovány na spodní konstrukci vodorovně. Začíná se na špičce a pokračuje směrem dolů. Tak dostanete hezký vzhled.Panely jsou umísťovány na spodní konstrukci vodorovně. Začíná se na špičce a pokračuje směrem dolů. Tak dostanete hezký vzhled.
Prvky jsou postupně připevňovány do předchozího panelu. Po zastrčení do předchozího panelu se hřebíkem a svorkou připevní panel do latí.Prvky jsou postupně připevňovány do předchozího panelu. Po zastrčení do předchozího panelu se hřebíkem a svorkou připevní panel do latí.

Izolace ze spodní strany krokví

Postup práce: Nejprve se na krokve přišroubují závěsy. Jejich odstup se řídí rastrem budoucího latění.Postup práce: Nejprve se na krokve přišroubují závěsy. Jejich odstup se řídí rastrem budoucího latění.
Do konzol závěsů upevněných na krokve se po pásech nasadí izolace z minerálních vláken sloužící k dodatečné izolaci ze spodní strany krokví.Do konzol závěsů upevněných na krokve se po pásech nasadí izolace z minerálních vláken sloužící k dodatečné izolaci ze spodní strany krokví.
Tak se upevňují profily nosné konstrukce k lamelám závěsů. Šroubuje se skrze otvory v lamelách nebo skrze kovový profil.Tak se upevňují profily nosné konstrukce k lamelám závěsů. Šroubuje se skrze otvory v lamelách nebo skrze kovový profil.
Mezi profily se může umístit další vrstva izolace. Potom se konzoly závěsů odlomí a úkos se obloží.Mezi profily se může umístit další vrstva izolace. Potom se konzoly závěsů odlomí a úkos se obloží.
.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek