Nápadité techniky natírání

15.03.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Kouzlení se starou, osvědčenou šablonovou technikou

Jde-li o tvůrčí úpravu stěn, nemusí vzory a barvy nutně pocházet z tapetových rolí. Velmi aktuální jsou opět tradiční malířské techniky, při nichž se atraktivních efektů dosahuje tupováním, stříkáním, roztíráním, ovíjením nebo olepováním.

Náklady jsou poměrně skrovné, výsledky více než pozoruhodné. Na tyto malířské techniky nepotřebujete víc zručnosti než na tapetování. Zato získáte vysloveně levně dekorativní stěny, jejichž podoba představuje v každém případě unikát.

Ke zvýraznění menších částí vzoru použijte malý štětec.Ke zvýraznění menších částí vzoru použijte malý štětec.

Námi představená koupelna je pojednána v moderním přímořském duchu. Tmavě modrou barvu podkladu zdobí majáky, mušle a ryby. Stěny byly nejprve podloženy modrou disperzní barvou. Pak byly napravo a nalevo od zrcadla vymalovány dva majáky. Odpovídající šablony najdete na internetu a můžete si je sami vyrobit z kancelářských plastových desek.

Šablony se v žádané poloze přichytí malířskou krepovou páskou. Kontrastní barva se pak tupuje houbou. Mají-li se použít různé barvy, nechte první zaschnout, a pak vymalujte další část druhou barvou. Pro vytvoření vodorovných nebo svislých bordur šablonovou technikou pokládejte jednu nebo více šablon podle šňůry stále za sebou a vymalujte je.

Při malování motivů musíte vždycky pracovat z vnitřku ven. Přitom se tupuje – jak říkají fachmani – a nenatírá, protože tím by se barva mohla dostat pod šablonu a rozmazat kontury. Speciální štětec pro šablony je třeba vždycky namáčet v barvě jen šetrně a držet pokud možno kolmo ke zdi. Je-li plocha rovnoměrně zbarvená, odeberte šablonu, abyste ji mohli připevnit do další polohy. Předem zkontrolujte její zadní stranu, jestli není ušpiněná od barvy, a pokud je třeba, pečlivě ji otřete vlhkým hadříkem. Mají-li hotové motivy nečisté kraje, dokončí se obrysy úplně jemným štětcem.

Atraktivní ozdobné efekty s rozsypanými barevnými zrnky

Nejdřív svou stěnu natřete vybranou základní barvou. Vhodné jsou hladce omítnuté stěny, zdrsněné tapety a jiné strukturální úpravy stěn.

Barevná zrnka jsou k dostání v různých barevných odstínech – vždy vhodných k dané základní barvě. Rozmíchávají se ve speciálním základním gelu. Při tom se musí pracovat velmi opatrně a s dřevěnou tyčinkou. Rychle se otáčející míchací nástavce k elektrické vrtačce by choulostivá barevná zrnka zničily.

Stěny se nejprve podloží základní barvou. Válečkem nebo širokým štětcem se pak druhý den nanese na základní barvu směs gelu a barevných zrnek. Gel uschne do bezbarvé vrstvy a zůstane jen pestrý vzor barevných teček. Po úplném proschnutí můžete případně štětcem opatrně dotupovat eventuální vadná místa.

Stírání a tupování ozdobnou houbičkou nebo přírodní houbou

Plynulými tahy barvu rozmazejte.Plynulými tahy barvu rozmazejte.
Rukavicí můžete docílit nejrozličnějších vzorů.Rukavicí můžete docílit nejrozličnějších vzorů.

Také při této malířské technice se stěny nejprve jednobarevně podloží. K nanesení druhé barvy se pak použije houba. Odborné obchody nabízejí speciální houbičky, které mají na pracovní straně vystupující hrbolky. Houbička se namočí a navlhčí se trochou barvy určené pro vzor. Pak se stejnoměrnými pohyby otírá po podložené stěně. Když je barva vypotřebovaná, musí se houba znovu omočit.

Aby bylo docíleno rovnoměrného vzhledu, musíte houbičku vést stále ve stejném směru a pod stejným tlakem. V žádném případě se nesmí práce přerušit na půl cesty. Jako alternativu můžete použít přírodní houbu.

Vytváření veselých vzorů ozdobnou rukavicí nebo kartáčem
Rukavici si natáhneme a ponoříme do barvy. Pak ji otíráme, aniž bychom na ni tlačili, různými směry po stěně, opět předem ošetřené základní barvou.

Velmi pěkné jsou také stírané struktury, které můžete vytvořit pomocí kartáče. Do barvy se namočí jen konečky štětin a kartáč se pak vede pod lehkým tlakem nepravidelnými tahy po zdi. Aby bylo dosaženo harmonického účinku, měli byste proužky kartáčovat úhlopříčně, pokud možno ve směru dopadajícího světla. Místo zde předvedeného speciálního kartáče můžete použít úplně normální kartáček na ruce nebo i košťátko.

Práce s tupovacím kroužkem

Výsledkem je vzdušný pastelový efekt.Výsledkem je vzdušný pastelový efekt.

Výrazně časově náročnější než dosud ukázané techniky je práce se zde předvedeným tupovacím kroužkem. Tato pomůcka se namočí do barvy a stěna se tupuje v nepravidelných rozestupech. Na zpracování určité plochy je třeba mít trochu větší výdrž. Výsledek je ale bezpochyby atraktivní.

Techniku tupování – stejně jako i jiné techniky – můžete provádět postupně různými barvami.

Použití ozdobného válečku

Efektové válečkování musí probíhat, dokud je druhá barevná vrstva ještě čerstvá.Efektové válečkování musí probíhat, dokud je druhá barevná vrstva ještě čerstvá.

Pro tradiční a téměř zapomenutou techniku potřebujete šikovné ruce. Pracuje se tu se zmačkaným hadříkem nebo kůží na okna, kterými se barva tupuje na podloženou stěnu.

Velmi podobných výsledků lze dosáhnout použitím speciálního válečku, jehož povrch vytváří přesně stejnou strukturu jako zmuchlaný hadřík. Válečkování jde jenom mnohem rychleji a snadněji od ruky.

Na stěnu původně podloženou hedvábně se lesknoucí barvou je při této technice nanesena další vrstva barvy. Pak se válečkuje různými směry ozdobným válečkem do ještě vlhké barvy.

Tapety s kovovým efektem

Hladce omítnuté stěny nebo zdrsněné tapety působí v první řadě barvou, kterou je jejich plocha natřena. Jinak je tomu u tlačených tapet. Jejich strukturu oživuje světlo a stín. Zvlášť působivý je nátěr barvou s kovovým efektem.

K vytvoření kazetové stěny v metalovém provedení se tapeta nejdříve natře lípově zelenou základní barvou na stěny. Pak se olepí požadované plochy malířskou krepovou páskou. Protože při silně strukturovaných tlačených tapetách se barva nezbytně dostane pod krepovou pásku, musíte okraj olepení dodatečně zafixovat akrylátem, který je možno přetřít barvou (nepoužívejte silikon). Akrylát se nanese z kartuše a namydleným prstem se hladce setře dovnitř.

Jak pracovat s tapetou s kovovým efektem?

Barva s kovovým efektem: Nejprve se fólií provede oblepení pod plánovanými kazetami, aby nedošlo k znečištění nábytku kapající barvou.Barva s kovovým efektem: Nejprve se fólií provede oblepení pod plánovanými kazetami, aby nedošlo k znečištění nábytku kapající barvou.
Aby se efektová barva nedostala pod olepení, fixuje se okraj akrylátem, který se pak namydleným prstem setře z pásky dovnitř pole.Aby se efektová barva nedostala pod olepení, fixuje se okraj akrylátem, který se pak namydleným prstem setře z pásky dovnitř pole.
Aby se efektová barva nedostala pod olepení, fixuje se okraj akrylátem, který se pak namydleným prstem setře z pásky dovnitř pole.Aby se efektová barva nedostala pod olepení, fixuje se okraj akrylátem, který se pak namydleným prstem setře z pásky dovnitř pole.
Pak se malířským válečkem jednou nebo dvakrát nanese barva s kovovým efektem. Přitom dejte pozor na to, aby se barva dostala do všech prohlubní.Pak se malířským válečkem jednou nebo dvakrát nanese barva s kovovým efektem. Přitom dejte pozor na to, aby se barva dostala do všech prohlubní.
.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek