Obklady podlah a stěn

15.07.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Kladení podlahových dlaždic do tenkého lůžka

Když je podklad dobře připraven, může se začít s kladením obkládaček. Potřebné lepidlo se podle údajů výrobce pečlivě rozmíchá vrtačkou ve vědru. Potom se lepidlo nanese v přesné rovnoměrně vysoké vrstvě. Ve vyznačené oblasti první řady se lepidlo rozprostře na podlahu. Potom se pročeše speciálním ozubeným hladítkem, které se při tom drží pod úhlem 45°. Ozubení hladítka zaručuje, že vrstva lepidla bude mít přesně definovanou výšku, a je různé v závislosti na oblasti použití a na jejím typu. Pro běžné formáty obkládaček s délkou hrany mezi 100 a 200 mm se doporučuje ozubení vysoké 6 mm. Když se lepidlo po rozprostření ozubeným hladítkem pečlivě pročeše, nachází se na každém kachlíku stejné množství. Nanášejte vždy jen lepidlo pro tolik obkládaček, kolik stihnete položit asi za 20 minut.

Teď můžete do maltového lůžka položit první řady. Přesně stejné šířky spár dosáhnete nejsnadněji pomocí kládečských křížků.

Kladení podlah

Nejprve se práškové lepidlo pečlivě rozmíchá s vodou, aby bylo bez hrudek.Nejprve se práškové lepidlo pečlivě rozmíchá s vodou, aby bylo bez hrudek.
vytyčí se linie pro přesné položení první řady a označí se lepicí páskou. Potom se rozprostře lepidlo.vytyčí se linie pro přesné položení první řady a označí se lepicí páskou. Potom se rozprostře lepidlo.
Ozubené hladítko se drží pod úhlem asi 45° a hrubě hrubě rozprostřené lepidlo se s ním vyrovná na rovnoměrnou výšku.Ozubené hladítko se drží pod úhlem asi 45° a hrubě hrubě rozprostřené lepidlo se s ním vyrovná na rovnoměrnou výšku.
Odlepením leící pásky je opět vidět linii kladení. Tím získáme pevný výchozí bod a můžeme obkladačky přesně vyrovnat.Odlepením leící pásky je opět vidět linii kladení. Tím získáme pevný výchozí bod a můžeme obkladačky přesně vyrovnat.
První řada obkládaček se může položit. Obkládačky se vlastní vahou zatlačí do  maltového lůžka.První řada obkládaček se může položit. Obkládačky se vlastní vahou zatlačí do maltového lůžka.
Zdvihneme-li dlaždici uvidíme, že i bez poklepání je lepidlo zozprostřeno po celé dlaždici.Zdvihneme-li dlaždici uvidíme, že i bez poklepání je lepidlo zozprostřeno po celé dlaždici.
Pro přípavu dlaždic na konci řady použijeme řezací stroj. Pomocí něho nařežeme dlaždice na stejně velké kusy.Pro přípavu dlaždic na konci řady použijeme řezací stroj. Pomocí něho nařežeme dlaždice na stejně velké kusy.
Rozprostírejte vždy jen tolik lepidla, kolik stihnete zpracovat za 20 minut.Rozprostírejte vždy jen tolik lepidla, kolik stihnete zpracovat za 20 minut.

Nejprve symetricky rozdělit plochy stěn

Aby se ponechalo místo pro potřebné dilatační spáry, patkové obkládačky se kladou na asi 5 mm silné podložky (např. z lepenky).Aby se ponechalo místo pro potřebné dilatační spáry, patkové obkládačky se kladou na asi 5 mm silné podložky (např. z lepenky).

Za účelem přesného rozdělení obkládaček se plocha stěny symetricky rozdělí pomocí vodováhy a olovnice. Důležité je, aby se při vyrovnávání stěnových obkládaček vynechal dostatečný odstup pro pozdější dilatační spáry. Na podlaze se musí brát do úvahy výška obložení dlaždicemi. S pomocí tužky, vodováhy a dlouhého pravítka se ve středu stěny – v případě, že se obkládá až po strop místnosti – nakreslí čára a přelepí se lepicí páskou.

Namíchané obkládačkové lepidlo se pak nanese rovnoměrně až po lepicí pásku. Potom můžete lepidlo pročesat ozubeným hladítkem stejně jako v případě kladení podlahy. I zde platí: Nenanášet víc lepidla, než se stihne obložit za 20 minut. Po stržení lepicí pásky se znovu objeví vyznačená čára.

Po nanesení lepidla se přebytečný materiál vyškrabe ze spár kouskem dřeva.Po nanesení lepidla se přebytečný materiál vyškrabe ze spár kouskem dřeva.

Teď máte přesný výchozí bod pro položení první řady obkládaček. Po prvním kusu položte poslední kus v této řadě. Z vnější strany se k oběma těmto kachlíkům připojí takzvané rohové kusy. Gumová šňůra napjatá mezi rohy teď umožní vodorovné kladení dalších kusů. Další obkládačky se potom ukládají do pročesaného lepidla. Přitom se kachlíky nasazují vždy horní hranou, zcela se zatlačí do lůžka, a současně se horní hrana vyrovná se značkou. Asi po 60 minutách se lepidlo zatáhne a spáry se mohou tenkým dřívkem zbavit zbytků lepidla.

Všude tam, kde se obkládačky musí opatřovat spárami, se příslušná pole vynechají. Na tato místa se nakonec položí odpovídající vložky.

Obkládání stěn

Před nanesením lepidla se plocha symetricky rozdělí s pomocí vodováhy a olovnice. Potom se první kladená řada označí lepicí páskou.Před nanesením lepidla se plocha symetricky rozdělí s pomocí vodováhy a olovnice. Potom se první kladená řada označí lepicí páskou.
Předem důkladně promíchané lepidlo se nanese hladkou stranou ozubeného hladítka na spodní část stěny a rovnoměrně se rozprostře.Předem důkladně promíchané lepidlo se nanese hladkou stranou ozubeného hladítka na spodní část stěny a rovnoměrně se rozprostře.
Potom se lepidlo pročeše ozubeným hladítkem. Tak vzniknou v lepidlu drážky potřebné pro kladení do tenkého lůžka.Potom se lepidlo pročeše ozubeným hladítkem. Tak vzniknou v lepidlu drážky potřebné pro kladení do tenkého lůžka.
Po stržení pásky se objeví vyznačená linie. Nezapomenout: Rohové a spojovací spáry musí zůstat volné.Po stržení pásky se objeví vyznačená linie. Nezapomenout: Rohové a spojovací spáry musí zůstat volné.
Po prvním kachlíku v řadě se usadí poslední na protější straně. Jako další pomůcka při vyrovnávání slouží v rozích upevněná gumová šňůra.Po prvním kachlíku v řadě se usadí poslední na protější straně. Jako další pomůcka při vyrovnávání slouží v rozích upevněná gumová šňůra.
Tak se odborně vkládají obkládačky do tenkého lůžka malty: Vždy se nejprve přiloží jedna hrana a při vyrovnávání se posouvá dolů.Tak se odborně vkládají obkládačky do tenkého lůžka malty: Vždy se nejprve přiloží jedna hrana a při vyrovnávání se posouvá dolů.
Nakonec se zkontroluje hrana přiložením pravítka a vodováhy. Jestliže se používají kládečské křížky, tyto se po 60 minutách odstraní.Nakonec se zkontroluje hrana přiložením pravítka a vodováhy. Jestliže se používají kládečské křížky, tyto se po 60 minutách odstraní.
Na vnějším rohu zaručuje okrajový profil čistý přechod. Do lůžka se před položením poslední obkládačky vtlačí lišta.Na vnějším rohu zaručuje okrajový profil čistý přechod. Do lůžka se před položením poslední obkládačky vtlačí lišta.

Krátká nauka o lepidlech

Specializované obchody a trhy se stavebninami dnes nabízejí širokou paletu lepidel na keramické obklady pro nejrůznější oblasti použití. Zde zmíněné výrobky jsou především vhodné pro pokládání v tzv. slabé vrstvě (tenké lůžko lepidla, viz strana 122). V zásadě máme podle složení a vlastností čtyři druhy lepidel na keramické obklady.

Lepicí malta na bázi cementu

Tato lepidla na keramické obklady musí být smíchána s vodou podle údajů výrobce. Voda je při vytvrzovacím procesu vázána. Pomocí míchacího nástavce upnutého ve vrtačce promíchejte šedý prášek lepidla na kašovitou hmotu bez žmolků. Většina malt potřebuje ještě několik minut na tzv. „dobu zrání“. Potom se ještě jednou promíchá a je připravena ke zpracování.

Lepicí malta obohacená plastovými částicemi

Pro vlhké oblasti a všechny pracující podklady jako jsou suché podkladové elementy, podklady s vytápěním, osinkocementové a sádrokartonové desky atd., musí být hydraulicky vytvrzovaná lepicí malta opatřena plastovými aditivy, které tuto maltu dělají elastickou a zároveň vodu nepropustnou. Taková aditiva je možno přidat i dodatečně. Elasticky vytvrzené lepidlo na keramické obklady na sebe váže pohyby podkladu a zabraňuje, aby se obklad potrhal vibrací nebo pnutím.

Rychlá lepidla

Pro všechny oblasti, kde se musí chodit rychle po položení keramického obkladu (vchody, schody atd.), se používá rychlé lepidlo, které je tvrdé již za 3 hodiny a hned nato může být provedeno spárování.

Disperzní lepidla

Oproti práškovým cementovým lepidlům se disperzní lepidla nabízejí hotově namíchaná na syntetické bázi. I po vytvrdnutí mají tato lepidla částečnou elasticitu, a proto jsou vhodná pro podklady ze sádrokartonu nebo dřevotřískových desek. Protože mají velmi dlouhou dobu zpracování, je možno poopravit polohu čerstvě položených dlaždic ještě po 15 minutách. Rovněž lepení „dlaždice na dlaždice“ je s tímto disperzním lepidlem možné. Syntetické lepidlo je ale v poměru k cementovým lepidlům relativně drahé, není mrazuvzdorné a vzhledem na dlouhou dobu schnutí se nedoporučuje pro pokládání keramických obkladů na podlahy.

Dvousložková lepidla

Pro zvláště silně namáhané dlaždicové obklady problematických podkladů se používá toto lepidlo, které se míchá z epoxidové pryskyřice a tužidla. Obě složky se důkladně promíchají. Doba zpracování („otevřená“ doba) je u dvousložkových lepidel relativně krátká.

.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek