Svépomocné pokládání fošen z masivního dřeva

15.05.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Palubky z masivního dřeva – podlahy z nejsolidnějších

V případě trámových stropů, jaké jsou k nalezení v mnoha starých stavbách – ale s přibývající frekvencí i v novostavbách – lze masivní palubky přibíjet přímo na nosné trámy. Aby se zlepšila zvuková izolace, doporučuje se položit nejprve izolační pásy, a palubky pak upevnit na takto vzniklý podklad. Rozestup mezi trámy, resp. podkladovou konstrukcí činí 45 až 50 cm.

Při kladení palubek musíte dát pozor na to, aby se dodržel aspoň centimetrový odstup od stěn. Tato mezera se později zakryje krycí podlahovou lištou. Čela desek musí vždy spočívat na trámcích. Spojování palubek se dělá skrytě pomocí pera, nebo viditelně pomocí šroubů nebo hřebíků. Při viditelném připevnění by hlavičky hřebíků nebo šroubů měly být zapuštěné, a otvory vyplněné vhodným tmelem na dřevo. Nově vyvinuté techniky vedly ke zjednodušeným technikám kladení.

Takzvané rustikální palubky s pérem s hotovou povrchovou úpravou se na rozdíl od masivních desek nemohou přibíjet na trámky nebo na nosnou konstrukci. Chybí jim k tomu potřebná nosnost, neboť – podobně jako hotové parkety – nejsou zhotoveny z rostlého dřeva, ale jsou konstruovány z několika vrstev. Rustikální palubky s pérem se kladou plovoucím způsobem, přičemž se jednotlivé díly mezi sebou spojují na drážku a pero, jak je znázorněno na fotografiích vpravo nahoře.

Klasické kladení palubek s hřebíky a šrouby

Třebaže dnes existují početné modernější metody zpracování palubek, klasická metoda má dosud četné zastánce. Základem je podkladová konstrukce tvořená paralelně položenými hranoly, které se nejprve z boční strany stabilizují přišroubováním pomocných latí. Jako izolační materiál je vhodná minerální vlna. Mezi hranoly se uloží kusy přiřezané na vhodný rozměr. V dalším kroku se mohou palubky připevnit. První řada se přibíjí k hranolům, při dalších podélných spojích přijdou ke slovu šrouby. Na čelních stranách se palubky musí slepovat.

Vyrovnání nerovností

Nosné trámy pro palubkovou krytinu se mohou usazovat na speciální rozpěrné šrouby. Tak se dají vyrovnat nerovnosti podkladu a získat prostor pro instalace. Současně tento systém zahrnuje zabudovanou zvukovou izolaci.

Pokládání fošen z masivního dřeva:

Rustikální palubky s pérem ze severské borovice se kladou plovoucím způsobem na zvukovou izolační vrstvu. Používá se vyztužený karton nebo molitan.Rustikální palubky s pérem ze severské borovice se kladou plovoucím způsobem na zvukovou izolační vrstvu. Používá se vyztužený karton nebo molitan.
Díly se spojují na drážku a pero a srážejí se dohromady pomocí podbíjecího špalíku. Zpracování je stejné jako u hotových parket nebo laminátové plovoucí podlahy.Díly se spojují na drážku a pero a srážejí se dohromady pomocí podbíjecího špalíku. Zpracování je stejné jako u hotových parket nebo laminátové plovoucí podlahy.
Podkladová konstrukce z hranolů rozmístěných s rozestupem asi 50 cm se zvukovou izolací.Podkladová konstrukce z hranolů rozmístěných s rozestupem asi 50 cm se zvukovou izolací.
Napříč přišroubovaná pomocná lať brání sklouznutí hranolů. Lať se po přišroubování prvního prkna z trámků opět odstraní.Napříč přišroubovaná pomocná lať brání sklouznutí hranolů. Lať se po přišroubování prvního prkna z trámků opět odstraní.
Nařežte izolační materiál a vyplňte jím prostor mezi hranoly. U podsklepených místností je takto získána tepelná izolace.Nařežte izolační materiál a vyplňte jím prostor mezi hranoly. U podsklepených místností je takto získána tepelná izolace.
Pak připevněte první řadu palubek pomocí hřebíků k hranolům a dávejte pozor na to, aby drážková strana palubek směřovala ke stěně.Pak připevněte první řadu palubek pomocí hřebíků k hranolům a dávejte pozor na to, aby drážková strana palubek směřovala ke stěně.
Na čelní straně se palubky slepí. Používá se běžné lepidlo na parkety ve vodovzdorném provedení z dávkovací lahve.Na čelní straně se palubky slepí. Používá se běžné lepidlo na parkety ve vodovzdorném provedení z dávkovací lahve.
Na podélných stranách se palubky nejprve předvrtají. Potom se skrz pero přišroubují k hranolům.Na podélných stranách se palubky nejprve předvrtají. Potom se skrz pero přišroubují k hranolům.
.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek