S pórobetonem může zdít každý

30.04.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Lehké tvárnice jsou ideální pro postavení dodatečných stěn, když mají být například některé velké místnosti rozděleny.

Lehký a přece stabilní – to je stavební materiál pórobeton

1 Dodatečnou výstavbou příčky mají z tohoto jednoho prostoru vzniknout dvě místnosti.1 Dodatečnou výstavbou příčky mají z tohoto jednoho prostoru vzniknout dvě místnosti.
2 Potěrový podklad se nejprve v místě zdění vyčistí ocelovým kartáčem. Na ochranu podlahy se kraje přelepí papírem.2 Potěrový podklad se nejprve v místě zdění vyčistí ocelovým kartáčem. Na ochranu podlahy se kraje přelepí papírem.
3 Pro lepší přilnavost se potěr v místě zdění – zde bylo toto místo oblepeno lepenkou – natře speciální elastickou emulzí.3 Pro lepší přilnavost se potěr v místě zdění – zde bylo toto místo oblepeno lepenkou – natře speciální elastickou emulzí.
4 Pro vyrovnání nerovností se dávají první tvárnice do maltového lože. Pro tento účel se v nějaké nádobě namíchá malta na opravy.4 Pro vyrovnání nerovností se dávají první tvárnice do maltového lože. Pro tento účel se v nějaké nádobě namíchá malta na opravy.

Místo nejméně 1 cm vrstvy malty, kterou potřebujete pro klasické zděni s cihlami, se na přesné bloky z pórobetonu nanáší jen tenké lůžko obkladačské malty, kterou se tvárnice mezi sebou spojují. V zásadě se nemusí dělat nic jiného, jen klást velkoformátové tvárnice, vrstvu za vrstvou. Opravy nejsou více potřebné.

Na zde znázorněném příkladu je budována příčka z přesných tvarovek o síle 17,5 cm, která má rozdělovat velkou místnost. Vzhledem k malým požadavkům na protizvukovou izolaci by stačila i síla zdi 11,5 cm.

Přes svou vysokou pevnost v tlaku jsou tvarovky z pórobetonu vysloveně lehké. Kromě toho se dají bezproblémově řezat a vrtat.

První vrstva tvárnic se musí ještě zpracovávat s normální zdící maltou. S ní se vyrovnají nivelační rozdíly podkladu. Nejprve se na jedné vrstvě vždy usadí rohové tvárnice, pomocí vodováhy se přesně vyrovnají a mezi nimi se pak natáhne provázek, podle kterého se další tvárnice vyrovnávají do řady. Důležité je, aby se první vrstva tvárnic byla vyrovnána pokud možno přesně.

Další výstavba zdi potom probíhá vždy podle stejného postupu – poslední vrstva tvárnic se pomocí speciálního prkna vyrovná a navlhčí. Ozubenou stěrkou se ve stejné vrstvě natáhne lepidlo na pórobeton, položí se na něj další vrstva tvárnic a gumovým kladivem se poklepá.

Důležitá je správná konzistence lepidla: Pokud k suché směsi přidáte přesné množství vody, které je výrobcem udáváno, a pečlivě promícháte elektrickým míchadlem, vznikne pastovitá malta, která se snadno natáhne. Jemné proužky malty, vzniklé ozubením stěrky, nesmějí přitom stéct dohromady.

Protože u zdění s pórobetonem musí být lepeny i svislé spoje, natahuje se lepicí malta i zde. Nové tvárnice jsou pokládány s odstupem asi 5 cm ke starým, a potom k nim opatrně přimáčknuty.
Povrch je u pečlivého zpracování pórobetonu téměř hladký, takže stačí jenom slabá stěrková omítka. Obkládačky mohou být dokonce lepeny přímo na tvárnice, které se předtím natřou hloubkovou penetrací.

Vždy, když se musí položit nějaký přesný kus, přijde na řadu pila. Zvláště snadno se pracuje se speciální pásovou pilou na pórobeton, kterou si pro větší projekty můžete na dobu hrubé stavby vypůjčit.
Renomovaní výrobci pórobetonu nabízejí vedle tvárnic kompletní stavební systém pro všechna řešení problémů. To jsou třeba hotové překlady pro okna a dveře, hotové stropy, stejně jako schodišťové prvky. V našem příkladu byl použit hotový dveřní překlad.

Na řezání pórobetonumůžete namísto speciální pily použít normální pilu ocasku s většími zuby.

Jak pracovat s pórobetonem:

5 Zednickou lžící se malta nanese ještě na vlhkou elastickou emulzi. Potom se rovnoměrně roztáhne po celé ploše.5 Zednickou lžící se malta nanese ještě na vlhkou elastickou emulzi. Potom se rovnoměrně roztáhne po celé ploše.
6 Ozubenou lžící se na čelo tvárnice nanese předem připravené lepidlo na pórobeton. Spodní strana se navlhčí vodou.6 Ozubenou lžící se na čelo tvárnice nanese předem připravené lepidlo na pórobeton. Spodní strana se navlhčí vodou.
7 Nyní se tvárnice vloží do maltového lože. Čelní strana tvárnice s naneseným lepidlem se pevně přitiskne ke stávající zdi.7 Nyní se tvárnice vloží do maltového lože. Čelní strana tvárnice s naneseným lepidlem se pevně přitiskne ke stávající zdi.
8 Položená tvárnice se zkontroluje na přesné usazení. Korektury se provádějí lehkým poklepáním gumovým kladivem.8 Položená tvárnice se zkontroluje na přesné usazení. Korektury se provádějí lehkým poklepáním gumovým kladivem.
9 Aby se zabránilo trhlinkám v místě napojení staré a nové zdi, dávají se u každé druhé vrstvy kotevní přípravky pro tenkovrstvou maltu.9 Aby se zabránilo trhlinkám v místě napojení staré a nové zdi, dávají se u každé druhé vrstvy kotevní přípravky pro tenkovrstvou mal­tu.
10 Na vrchní stranu tvárnice se nanese lepidlo a ozubenou stěrkou se rozetře. Kotevní přípravek se pomocí kladiva ohne a zatlačí do lepidla.10 Na vrchní stranu tvárnice se nanese lepidlo a ozubenou stěrkou se rozetře. Kotevní přípravek se pomocí kladiva ohne a zatlačí do lepidla.
11 Předem zhotovené dveřní překlady se rovněž dávají do lepidla na pórobeton. Okolní tvárnice se příslušně přiříznou.11 Předem zhotovené dveřní překlady se rovněž dávají do lepidla na pórobeton. Okolní tvárnice se příslušně přiříznou.
12 Zde je vidět perfektně zalícovaný dveřní překlad. Vrchní spára ke stropu se vyplní maltou na opravy. Nová vnitřní příčka je hotova.12 Zde je vidět perfektně zalícovaný dveřní překlad. Vrchní spára ke stropu se vyplní maltou na opravy. Nová vnitřní příčka je hotova.
13 Nyní je vnitřní stěna z pórobetonu hotová. Aby měla hladký povrch, musí se po obou stranách omítnout.13 Nyní je vnitřní stěna z pórobetonu hotová. Aby měla hladký povrch, musí se po obou stranách omítnout.
14 Otvor pro dveře se vyšaluje prkny, ta by měla mít přesah z dveřního otvoru přesně 8 mm, což odpovídá plánované síle omítky.14 Otvor pro dveře se vyšaluje prkny, ta by měla mít přesah z dveřního otvoru přesně 8 mm, což odpovídá plánované síle omítky.
15 Elektrickým míchadlem se rozmíchá přilnavostní omítka na konzistenci zpracování. U této omítky je penetrační základ zbytečný.15 Elektrickým míchadlem se rozmíchá přilnavostní omítka na konzistenci zpracování. U této omítky je penetrační základ zbytečný.
16 Velké prohlubně, jako vypadnutá malta nebo drážky pro kabely, se předem vyplní. Podklad by měl být vždy pečlivě navlhčen.16 Velké prohlubně, jako vypadnutá malta nebo drážky pro kabely, se předem vyplní. Podklad by měl být vždy pečlivě navlhčen.
17 Pomocí hladítka se potom na stěnu nanese přilnavostní omítka. Je třeba dbát na to, aby byl nános rovnoměrný.17 Pomocí hladítka se potom na stěnu nanese přilnavostní omítka. Je třeba dbát na to, aby byl nános rovnoměrný.
18 Aby byla plocha stěny naprosto rovná, stáhne se nanesená, ještě vlhká omítka dlouhým stíracím profilem do roviny.18 Aby byla plocha stěny naprosto rovná, stáhne se nanesená, ještě vlhká omítka dlouhým stíracím profilem do roviny.
19 Stažená plocha se pěnovým hladítkem vyhladí. Již zatažené plochy se pokropením štětkou opět otevřou pro uhlazení.19 Stažená plocha se pěnovým hladítkem vyhladí. Již zatažené plochy se pokropením štětkou opět otevřou pro uhlazení.
20 Nakonec se omítka vyhladí ocelovým hladítkem. Jako alternativa se může použít i pěnové hladítko.20 Nakonec se omítka vyhladí ocelovým hladítkem. Jako alternativa se může použít i pěnové hladítko.

Celý dům z pórobetonu

Kdo chce svůj dům postavit z pórobetonu, nakoupí zpravidla kompletní balík, který kromě materiálu obsahuje i služby zkušeného stavařského odborníka. Když je odlita stropní a podlahová deska domu, a po několika dnech tvrdnutí začne být nosná, objeví se tento odborník, aby amatérskému stavebníkovi ukázal, jak má začít. Nejprve zkontroluje, zda je podlahová deska opravdu dokonale připravená. Při pečlivém vyrovnání bednění smějí rohy domu vykazovat jen nepatrné výškové rozdíly. Výšky se změří naprosto přesně pomocí nivelačního přístroje. První pracovní krok pak spočívá v tom, že do všech čtyř rohů domu se položí tvárnice, jejichž horní hrany se nacházejí ve stejné výšce. Zde se samozřejmě musí pracovat ještě s úplně normální vápenocementovou maltou, aby se vyrovnaly nerovnosti. Všechny další vrstvy tvárnic se potom lepí.

Opracování pórobetonu: Prohlubně, nutné například pro připevnění dveří, můžete vyhloubit rašplí.Opracování pórobetonu: Prohlubně, nutné například pro připevnění dveří, můžete vyhloubit rašplí.
Otvory pro vypínačové a zásuvkové krabice lze vyřezat vrtací korunkou, materiál mezi drážkami se odstraní dlátem.Otvory pro vypínačové a zásuvkové krabice lze vyřezat vrtací korunkou, materiál mezi drážkami se odstraní dlátem.
.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek