Základní znalosti o zdění: Materiály

15.09.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

Nejsolidnější metodou výstavby je kladení tvárnice na tvárnici. V této kapitole se naučíte, jaké druhy tvárnic existují a jak se s nimi odborně pracuje.

Porovnání běžných stavebních materiálů

Od dob, kdy prudce stouply náklady na energii, nabývají na významu tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů. Zákonodárce vydal ohledně tepelné izolace příslušné předpisy, které vyžadují od stavebních materiálů používaných na vnější zdivo minimální tepelně izolační vlastnosti. Díky těmto opatřením se šetří energie, a tím se snižuje i zatěžování ovzduší oxidem uhličitým.

Zřetel se bere na různé technické a fyzikální vlastnosti, které by se měly očekávat od materiálů používaných na zdiva, a tak dochází k částečně protichůdným požadavkům, kterým nemůže žádná tvárnice vyhovět současně. Především musí tvárnice vyhovovat statickým požadavkům s příslušnými tepelně izolačními vlastnostmi. Toho se dosahuje v první řadě pomocí těžkých materiálů s vysokou pevností. Takové stavební materiály však vykazují vysloveně nepříznivé tepelně izolační vlastnosti. Stavební materiály, které v domě udrží teplo, jsou zase většinou lehké s vysokým podílem vzduchových vtroušení.

Ve stavební technice se s ohledem na tuto problematiku prosadily dva způsoby vývoje stavebních materiálů pro zdivo, které vyhovují dnešním požadavkům. Při jednom z nich se nosné těžké tvárnice kombinují s izolačními materiály ve vícevrstevných stěnách. Při druhém se vyvíjejí tvárnice, které v sobě spojují obě vlastnosti – pevnost a schopnost tepelné izolace.

Zdivo budované ve více vrstvách s masivní vnitřní stranou a izolační vrstvou směrem ven se většinou vyznačuje skvělými technickými a fyzikálními parametry, je však velmi pracné. Zdivo z homogenního materiálu, který vyhovuje statice, je zpra vidla levnější, a většinou je dokáže dobře vybudovat i kutil.

Cihly

Cihly jsou oblíbené jako klasický materiál pro zdivo. Dnes se většinou používají v kombinaci s tepelně izolačními materiály.Cihly jsou oblíbené jako klasický materiál pro zdivo. Dnes se většinou používají v kombinaci s tepelně izolačními materiály.

Cihly se vyrábějí z jílu a hlíny. Tento nejstarší stavební materiál pro zdění má vysokou objemovou hmotnost, a je proto velmi nosný a nabízí i dobrou zvukovou izolaci. Aby se však dosáhlo uspokojivé tepelné izolace musí se cihly kombinovat s jinými tvárnicemi nebo izolačními materiály, aby se při běžných tloušťkách stěn vyhovělo požadavkům platných předpisů pro tepelnou izolaci.

Vápenopískové cihly

Vápencové tvárnice se vyrábějí v nejrůznějších formátech. Vzhledem ke svou velké váze nabízejí dobrou zvukovou izolaci.Vápencové tvárnice se vyrábějí v nejrůznějších formátech. Vzhledem ke svou velké váze nabízejí dobrou zvukovou izolaci.

Šedobílé vápenopískové cihly se při teplotách kolem 200 °C lisují z vápna a křemenného písku. Pevnost a zvuková izolace jsou podobné jako u cihel. Vápenopískové cihly se většinou omítají, je možné je ale také použít jako viditelnou zeď.

Pórobeton

Pórobeton se využívá jak na tepelnou izolaci vnějších stěn, tak i na výstavbu lehkých dělících příček. Tvárnice se dají řezat a frézovat.Pórobeton se využívá jak na tepelnou izolaci vnějších stěn, tak i na výstavbu lehkých dělících příček. Tvárnice se dají řezat a frézovat.

Pórobeton se vyrábí z písku, vápna, cementu a vody, s přísadou zpěňovacího prostředku. Tak vznikají tvárnice s tepelně izolačními vtroušeními a vysokou pevností. Hladké velkoformátové bloky a tvárnice z pórobetonu se kladou do tenkého lůžka vápenocementové malty. Stěny z pórobetonu porovnatelné tloušťky nevyžadují žádnou další tepelnou izolaci. Stačí je pouze omítnout z vnější i vnitřní strany.

Lehké neboli duté cihly

Lehké a duté cihly v sobě kombinují pevnost pálených cihel s uspokojením dnešních požadavků na tepelnou izolaci stavebních materiálů.Lehké a duté cihly v sobě kombinují pevnost pálených cihel s uspokojením dnešních požadavků na tepelnou izolaci stavebních materiálů.

Tyto tvárnice se stejně jako cihly vypalují. Přídavkem pilin nebo kuliček z pěnového polystyrenu se dosáhne, že se v hlíně vytvoří tepelně izolační zvukové komůrky. Velkoformátové duté tvárnice, podobně jako pórobeton, nevyžadují žádnou další izolační vrstvu.

Lehký beton

Lehké betonové tvárnice se většinou vyrábějí z přírodní pemzy. Jemně pórovité kuličky se vyznačují dobrými přirozenými tepelně izolačními vlastnostmi.Lehké betonové tvárnice se většinou vyrábějí z přírodní pemzy. Jemně pórovité kuličky se vyznačují dobrými přirozenými tepelně izolačními vlastnostmi.

Zatímco pórobeton a duté cihly se vyrábějí pracným technickým procesem, a do jisté míry při vysokých energetických nákladech, výroba lehkého, případně pemzového betonu je založena na přírodní surovině, která už přináší požadované vlastnosti. Přírodní pemza je vypálená v mohutných sopkách při teplotách nad 1000 °C a je vyvrhována z útrob Země. Dnes se tyto vrstvy pemzy dají levně těžit a s přísadou cementu se formují na tvárnice.

Malta pro zdění

Čistá vápenná malta s vápenným hydrátem jako pojivem pro písek se velmi dobře zpracovává, má ale nízký stupeň zátěže. Oproti tomu cementová malta snese vysoké zatížení, špatně se ale zpracovává a má sklon k tvoření trhlinek. Vápenocementová malta, u níž je poměr vápna a cementu 2:1, je dnes nejpoužívanější maltou. Spojuje v sobě dobré vlastnosti vápenné malty s pevností cementové malty.

.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek