Základy techniky obkládání

30.06.12 | autor Renovujeme a modernizujeme

To kouzelné slůvko zní: kladení na tenké lůžko. Touto metodou dokáže každý domácí kutil sám odborně položit obkládačky – a vypadá to, jako by to dělal profesionál.

Předpokladem je zcela rovný podklad

Dříve se obkládačky kladly výhradně do 15 mm silného maltového lůžka. Tato metoda má na jedné straně výhodu v tom, že nerovnosti podkladu se vyrovnají přímo při lepení. Na druhé straně ale toto vyrovnávání vyžaduje nesmírnou zručnost. Kladení do silného lůžka je zpravidla beznadějně nad síly domácího kutila.

Jinak je tomu v případě metody kladení do tenkého lůžka, která se v posledních letech víc a víc prosazuje i v profesionální oblasti.

Předpokladem ale je dokonale rovný podklad. Na podlaze se tomuto předpokladu většinou vyhoví čistě provedeným betonovým potěrem. Jestliže se zjistí větší nerovnosti – to se zkontroluje nejlépe dlouhou hliníkovou vodováhou – podlaha se vyrovná tekutou stěrkou.

Stěny jsou v případě masivních staveb opatřeny hladkou sádrovou omítkou nebo v případě lehkých staveb jsou obloženy sádrokartonovými panely. Tyto poskytují dokonce zvláště hladké plochy.

Test lepidla: Když na zkoušku uvolníte jeden kachlík, přesvědčíte se, zda lepidlem opatřená kontaktní plocha pokrývá aspoň požadovaných 60 % zadní strany.Test lepidla: Když na zkoušku uvolníte jeden kachlík, přesvědčíte se, zda lepidlem opatřená kontaktní plocha pokrývá aspoň požadovaných 60 % zadní strany.

Není-li třeba vyrovnávat nerovnosti podkladu obkládačkovým lepidlem, musí se ještě dbát na to, aby vrstva lepidla měla rovnoměrnou tloušťku. To se uskutečňuje pomocí dvou metod: Nanesením lepidla hladítkem a potom jeho rozprostřením ozubeným hladítkem. Při nanášení se musí těstovité lepidlo po úsecích co nejrovnoměrněji rozprostřít na podkladu. Při dalším pročesávání se vytváří prostřednictvím zvoleného ozubení hladítka nebo špachtle opravdu dokonale rovnoměrná vrstva – to znamená, že na podkladu zůstávají těsně vedle sebe se nacházející pásy lepidla v definované výšce.

Když lepidlo pečlivě pročešete do kříže, pod každou obkládačkou se bude nacházet přesně stejné množství lepidla. Jestliže obkládačku pevně přitlačíte, drážky v lepidlu se stlačí.

Při volbě správné výšky zubů na lžíci je nakonec nejméně 60 % spodní strany obkládačky pokryto lepidlem. Můžete to zkontrolovat tak, že jednu obkládačku na zkoušku přitlačíte do lůžka lepidla, a potom ji opět opatrně odlepíte.

Volba výšky zubů zubatého hladítka a ozubené stěrky se řídí délkou hran pokládaných obkládaček. V případě mozaikových obkládaček stačí 3 až 4 mm. Pro standardní obkládačky s délkou hrany 100 a 200 mm se obvykle volí ozubení 6 mm. Jestliže ovšem mají obkládačky silně profilovanou zadní stranu, musí se lepidlo nanést v příslušně silnější vrstvě.

Důležité: Po přitlačení nesmí mít kachlík přímý kontakt s podkladem. Nesmí to zaskřípat!

Bylo-li lepidlo na podklad naneseno, jak bylo popsáno, a do lepidla zatlačena obkládačka, odborně se tomu říká „floating“. Často však činí problém rovnoměrně nanést lepidlo do příslušné oblasti a pročesat: např. v případě úzkých patkových obkládaček. Tady se postup prostě obrátí. Lepidlo se nenanese na stěnu, ale přímo na zadní stranu kachlíku.

Odborný výraz pro tuto techniku zní „buttering“. V exteriéru se obkládačky kladou kombinovanou technikou (floating-buttering). Výsledkem je, že tímto způsobem se dosáhne kladení zcela bez dutin. Potom nedojde ke škodám způsobeným mrazem kvůli vniklé vodě.

Fotonávod k obládání stěn:

Na rovnou a základním nátěrem opatřenou stěnu – v tomto případě sádrokartonové panely – nanést hladicí lžící lepidlo v rovnoměrné vrstvě.Na rovnou a základním nátěrem opatřenou stěnu – v tomto případě sádrokartonové panely – nanést hladicí lžící lepidlo v rovnoměrné vrstvě.
Při následujícím pročesávání navrstveného lepidla se v něm vytvoří drážky přesně stejné výšky. Tato výška závisí na velikosti zubů na ozubené stěrce.Při následujícím pročesávání navrstveného lepidla se v něm vytvoří drážky přesně stejné výšky. Tato výška závisí na velikosti zubů na ozubené stěrce.
Obkládačky se zatlačí do čerstvého lůžka z lepidla a vyrovnají se. Plastikové kladečské křížky vám pomohou dodržet pravidelné odstupy.Obkládačky se zatlačí do čerstvého lůžka z lepidla a vyrovnají se. Plastikové kladečské křížky vám pomohou dodržet pravidelné odstupy.
Za účelem vodorovného vyrovnání se používá šňůra. Ta se upevní na dva hřebíky zatlučené do omítky, nebo použijete rohovou šňůru.Za účelem vodorovného vyrovnání se používá šňůra. Ta se upevní na dva hřebíky zatlučené do omítky, nebo použijete rohovou šňůru.
Kombinovaný postup: Při kombinovaném postupu buttering-floating (tj. kladení bez dutin) se nejprve nanese lepidlo na podklad a pročeše se špachtlí nebo lžící. Potom se lepidlo nanese i na zadní stranu kachlíku.Kombinovaný postup: Při kombinovaném postupu buttering-floating (tj. kladení bez dutin) se nejprve nanese lepidlo na podklad a pročeše se špachtlí nebo lžící. Potom se lepidlo nanese i na zadní stranu kachlíku.

Příprava podkladu

Zásadně se musí všechny podklady opatřit hloubkovým základním nátěrem. Staré a zpuchřelé omítky se tím zpevní. Novým omítkám a sádrokartonovým plášťům propůjčuje základní nátěr rovnoměrnou nasákavost. Příliš silně nasákavé podklady mohou totiž ovlivnit přilnavost lepidla. V případě problematických podkladů byste se měli postarat o optimální přilnavost nanesením penetrace podporující přilnavost.

Třebaže betonový potěr může na první pohled vypadat zcela rovně, často se při bedlivějším zkoumání objeví překvapivě velké rozdíly úrovně. Jak rovná je podlaha se ale prostým okem dá sotva zjistit.
Nejlépe je položit na podlahu dva metry dlouhou hliníkovou vodováhu. Výškové rozdíly by neměly být větší než 4 mm na metr. Jestliže je podlaha zvlněná, bylo by potřebné ji před kladením dlaždic vyrovnat samorozlévací stěrkou.

Dokonce i staré palubovky (pokud jsou ještě dostatečně nosné), se dají převrstvit pružnou stěrkou, aby se na ni vzápětí mohla položit dlažba. Uvolněné desky se předtím pečlivě přišroubují k nosné konstrukci. Odlupující se barva se musí zbrousit.

.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek