Izolace dřevostaveb

Tepelná izolace je hlavním prvkem, který určuje tepelně- technické vlastnosti objektu a ve svém důsledku samozřejmě i kvalitu bydlení v takovém objektu. Správný výběr tepelné izolace je tedy velice důležitý.

Výběr izolace

Při samotném výběru je nutné myslet na to, do jaké skladby stěny či vodorovné konstrukce (stropy, střechy) izolaci vybíráme. Z hlediska problematiky difuze vodních par může stěna představovat systém difuzně otevřený nebo difuzně uzavřený.

Difuzně otevřený systém znamená, že je umožněno prostupu plynů a vodních par z interiéru do exteriéru a nedochází k zadržování vlhkosti uvnitř konstrukce. Tento systém je hojně užíván právě v moderních dřevostavbách.

Poradit se o funkčnosti námi vybrané skladby stěny s odborníkem je určitě namístě, protože právě problémy s kondenzací vodních par v konstrukci dřevostavby mohou mít značný vliv na její životnost.

Izolace ekonomická x ekologická

V dnešní době je na trhu široké spektrum tepelných izolací a máme na výběr od, řekněme, klasických až po velice ekologické. Rozhodujícím faktorem bývá cena, která se u jednotlivých druhů výrazně liší.

Polystyren

Jedna z nejčastějších izolací, též patří k nejlevnějším. Nicméně vzhledem ke svému vysokému difuznímu odporu je do skladby stěny dřevostavby (při difuzně otevřeném systému) naprosto nevhodná. Používá se do skladby podlah a střešního pláště.

Minerální vlákna

Pro dřevostavby představují minerální vlákna nejvíce rozšířený typ izolace, především do skladby obvodových stěn. Izolace se ukládá mezi nosné sloupky a desky tvořící opláštění.

Skelná vlákna

Alternativa k izolaci z minerálních vláken v podobě skelných vláken má obdobné charakteristiky. Na dnešním trhu je o něco dražší než izolace z minerálních vláken.

Ekologické izolace

Tato skupina se vyznačuje svým přírodním původem. Zařaďme sem izolace z konopí, slámy, ovčí vlny a izolaci na bázi papíru.

Izolace z konopí je k dostání ve formě rohoží či desek a jako systém je vhodná pro celou stavbu.

Izolace ze slámy se používá ve formě slisovaných desek. Jednou z nevýhod je nutná výměna izolace po určitém časovém úseku, jelikož dochází k degradaci materiálu.

Izolace z ovčí vlny je též vhodnou alternativou pro izolaci dřevostaveb. Je vhodná pro užití do difuzně otevřených systémů. Nedoporučuje se ale do skladby podlah a stropů, důvodem je její nízká objemová hmotnost a stlačitelnost.

Izolace na bázi papíru je ve své podstatě sypká hmota a do konstrukce se vpravuje foukáním. U tohoto druhu izolace je nebezpečí sesedání sypké hmoty a následně výskyt neizolovaných mís­t.