Materiály oken

Eurookna

Označení eurookno říká, že dané okno musí svými parametry a vlastnostmi odpovídat přísným evropským normám (EN). Eurookno může být z různých druhů materiálu.

Materiály

Materiály oken se shodují s materiály používanými na výrobu dveří zmíněné v
 www.koumak.cz/…e/materialy/