Instalace umyvadla

Pro správnou instalaci umyvadla musíte nejprve nalézt vhodný prostor. Umyvadlo je nejpoužívanějším zařizovacím předmětem v koupelně a mělo by tak být co nejvíce na ráně. Před umyvadlem musíte mít prostor min 55 cm (lépe 60 cm) a kolem umyvadla pak 15 cm z každé strany.

K umyvadlu musíte dovést teplou a studenou vodu (popřípadě jen studenou, máte-li u něj umístěný průtokový ohřívač) a odvést od něj odpad. Vedení těchto instalací je obecně možné max. do 4 m od instalační šachty.

Rozvody můžeme vést zasekané ve zdi nebo v instalační předstěně (více sekce Instalační předstěny).

Zavěšené umyvadlo

Zavěšené umyvadlo má tu výhodu, že si můžete zvolit výšku jeho zavěšení. Obecně platí, že by mělo být zhruba 80 – 85 cm od podlahy. Umyvadlo připevňujte na hmoždinky pomocí vrutů. Sloup, který kryje sifon plní jen funkci designovou – umyvadlo musíte připevnit ke stěně tak jako tak.

Potřebné rozměry otvorů i upevňovacích šroubů vždy uvádí výrobce umyvadla – rozhodně si je ale přímo na zakoupeném umyvadle přeměřte. Pozice rohových ventilů pro teplou a studenou vodu (rozteč je 120 mm zhruba 58 cm nad podlahou) a odpadovou trubku (53 cm nad podlahou) též udává výrobce. Pokud budete mít baterii vestavěnou, nikoliv stojánkovou, teplou a studenou vodu musíte vyvést podle jejího umístění (většinou 100 cm nad podlahou), nikoliv podle umístění umyvadla. Rozteč přívodu teplé a studené vody je různá podle použité baterie, od 100 – 150 mm. Teplá voda se umisťuje vlevo.

Zhotovení závěsu

Máte-li naměřená a vyznačená místa pro kotevní šrouby, raději je ještě jednou přeměřte a zkontrolujte jejich vzájemnou polohu vodováhou – vždy platí pravidlo: dvakrát měř, jednou řež (nebo vrtej).

Místo si přelepte samolepící páskou a bod si vyznačte na ní (kvůli skluzu vrtáku), nebo si střed vyznačte důlčíkem. Vypněte příklep a proveďte vrt tak hluboký, aby se hmoždinka bezpečně zachytila do pevného zdiva. Po vyčištění otvorů (vyfouknutím nebo vysátím) zaklepněte hmoždinky a zašroubujte šrouby pro uchycení umyvadla.

Stojánková baterie

Do otvorů na spodní straně baterie připevněte přívodní hadičky a těsnění, našroubujte šrouby k jejímu uchycení, zasuňte do otvoru v horní části umyvadla a zespodu dotáhněte pomocí matic. Umístěte umyvadlo na kotvící šrouby, zkontrolujte vodováhou polohu umyvadla a zespodu opět dotáhněte pomocí matic (na pružných a kovových podložkách). Hadičky s přívodem vody přišroubujte na rohové ventily, dotáhněte převlečnou matici. Teď už zbývá jen montáž sifonu – z vrchní a spodní strany připevněte části odtokového ventilu s těsnícími kroužky a sešroubujte. Nasaďte vlastní tělo sifonu a pokud je třeba, zkraťte vývod odpadu na potřebnou délku. Nezapomeňte na veškerá těsnění a dotáhněte převlečné matice. Pokud je součástí umyvadla i sloup nebo polosloup, který kryje sifon, upevníme i ten. Spára mezi umyvadlem a stěnou se může zatmelit silikonem (neutrálním, aby nám umyvadlo nepoškodil).

Umyvadlo v desce

Pokud máme umyvadlo upevněné v desce, bude jeho instalace samozřejmě odlišná. Mohou nastat tři případy – umyvadlo je vestavěné zdola, zápustné shora nebo polozápustné. Umyvadlo zápustné shora se vsazuje do zářezu v desce a svými zaoblenými okraji o několik centimetrů převyšuje rovinu desky – pomocí těchto okrajů je k desce připevněno. Umyvadlo vestavěné zdola desku vůbec nepřečnívá. Polozápustné provedení je v dnešní době hojně využívané, jedná se v podstatě o usazení umyvadla na desku. Co se týče připojení teplé a studené vody a odpadu, situace se nezmění. Montáž do desky je pak odlišná u každého výrobku – společně s výrobkem je většinou možné objednat si i montážní příslušenství spolu s montážním návodem a pokyny pro instalaci, nebo si přímo od výrobce zjednat montéra, který vše udělá.

Sháníte firmu na instalaci umyvadla nebo jiného koupelnového nábytku? Šetřete svůj čas a zadejte si poptávku zdarma.