Termostatické baterie

Tento typ oceníte především ve sprše nebo vaně, kde může dojít k nechtěnému pootočení pákové baterie a následnému opaření. Zvlášť vhodný je pak pro rodiny s malými dětmi. Technologie integrovaná v těle baterie míchá vodu na předem nastavenou teplotu a z kohoutku tak teče vždy jen taková vody, jakou očekáváme. Její teplotu můžeme snadno měnit, ale vždy jen vědomě.

Teplota vody je v základní poloze nastavitelná do 38°C, pokud chceme teplotu větší, musíme zmáčknout pojistku.

Některé baterie mají stupnici od 38°C výše vroubkovanou, abychom cítili její překročení (pokud máme například oči plné mýdla). Díky přesnému nastavení ušetříme vodu, která proteče, když u běžné baterie složitě nastavujeme teplotu.
Technologie funguje na principu roztažného materiálu, který se v závislosti na teplotě roztahuje a smršťuje. Používají se regulátory kapalinové, bimetalové nebo s roztažným voskem. Baterie je, oproti běžné, dražší, tuto počáteční investici však vynahradí úspora vody a energie.

Nejefektivněji baterie pracuje, pokud má stálou dodávku vody s neměnnou teplotou a tlakem. Pokud máme domácí vodárnu s čerpadlem a tlakovou nádobou, tlak při delším puštění vody výrazně kolísá (až v rozmezí 1 atmosféry). Stejně tak, pokud máme zásobu teplé vody malou, bude její teplota v průběhu použití výrazně klesat.