Stavba otevřeného krbu v interiéru

Otevřený krb je systém, který nestavíme kvůli výkonu, ale spíše pro příjemný pocit z živého ohně.

Nejnáročnější je při jeho stavbě zaručit jeho správné fungování. Nemyslete si, že krb je jen díra do komína! Bohužel tomu tak není a při prosazování této myšlenky byste mohli špatně dopadnout. Největší problémy jsou se správným dimenzováním krbu, který pro hoření spotřebovává velké množství vzduchu.

Pro dobrý návrh krbu je užitečné vycházet z již vypočítaných řešení a z rad odborníka.

Dimenze krbu, použité materiály

Návrh rozměrů krbu lze i odvodit dle daných poměrů plochy vstupního otvoru krbu ku ploše štěrbiny a ku ploše průřezu komína. Poměr se většinou udává 10:1:1. Přípustné jsou i nějaké odchylky.

Nejčastěji používaným materiálem mohou být cihly, šamotky, ale i kámen. Tento prostor musí být v zadní části skloněn dopředu. Mírně se skloňují i boční stěny. Podporuje to lepší odvod spalin. Ty pak z ohniště stoupají zúženým hrdlem do komína.

Nesmíme zapomenout na osazení kouřové klapky, která zapříčiňuje návratu chladného vzduchu a zápachu do místnosti i v době netopení.

Příklad stavby krbu v interiéru

Nejdříve musíme zjistit, zda strop má dostatečnou nosnost, aby krb nezpůsobil jeho statické problémy. U stavby otevřeného krbu začneme zhotovením základu, který případně izolujeme od podlahy, jestliže už tak není provedeno. Základem krbu je betonový sokl vysoký 5-10 cm. Zbytek je vyzděný. Ve spodní stavbě krbu bychom neměli zapomenout na niku pro uchovávání dřeva a na prostor pro popelník.

Na tomto základu začínáme zdít dno topeniště pomocí šamotových cihel. Spáry mezi cihlami by měli být stejně široké a samotné cihly musí být uloženy rovnoběžně. Pro boční obezdění krbu je dobré si zhotovit vnitřní šablonu. Buď z kartonu, nebo dřeva. Boční stěny zdíme na šířku cihly až do výšky překladu, který na ně uložíme.

Zadní stěnu vyzdíme s větším sklonem než strany boční.

Osadíme poté kouřovou klapku. Při stavbě horní části krbu je dobré si topeniště zakrýt, kvůli padající maltě. Vyzdíme kouřovou komoru. Dbejte na to, aby přechod z ní do sopouchu byl plynulý. Krb zevnitř neomítejte. Vše by při topení odpadlo.

Po stavbě základní konstrukce je možné ji omítnout, či obložit. Obkládat můžeme přírodním kamenem, měkčím pískovcem, nebo lícovými pásky. Pokud potřebujete krb vylehčit, je možné použít materiály jako Ytong a Hebel do základu krbu.

Zadní a spodní přiléhající konstrukci je dobré odizolovat hliníkovou fólií, kterou stačí umístit pod konstrukci. Odráží teplo a tak chrání přilehlou stěnu a podlahu nad zbytečným tepelným namáháním.

Abyste zmírnili proudění vzduchu, které v místnosti vzniká, je dobré instalovat ke krbu přívod vzduchu.

Může být konstruován z vedlejší místnosti, anebo také zvenku. Může být přiveden přímo před topeniště nebo zespodu, kde pak ideálně proudí přímo pod rošt.