Teplovodní vytápění

Teplovodní vytápění krbem spojuje krb s klasickým, u nás tak oblíbeným, ústředním vytápěním. Je možné teplem jak vytápět tak ohřívat užitkovou vodu.

V praxi většinou krb není jediným médiem, které vytápí budovu. Často je jen doplňkovým médiem, které je kombinováno s dalším zdrojem tepla. Tento zdroj by měl být regulovatelný s automatickou dodávkou tepla. Takovým zdrojem může být plynový nebo elektrický kotel. Teplovodní vytápění může zajišťovat krb s vložkou i krbová kamna.

Krb jako jediné topné médium

Myšlenka krbu jako jediného zdroje je příjemná. Je možné ji realizovat, ale praxe ukazuje několik nevýhod. Obsluha krbu je složitější, je třeba častěji přikládat. Třeba je i velký výkon vložky pro topné médium. Pro objekty, které se denně používají, je výhodnější, pokud je udržujete na určité nižší teplotě a v čase používání jen přitopíte na příjemnou pokojovou teplotu.

Vychladnutím a znovu roztopením vznikají největší ztráty.

Topit je potřeba i v době, kdy v domě delší dobu nikdo není, nebo jste nemocní. Kvůli těmto důvodům je právě dobré systémy kombinovat.

V případě kombinace to funguje jednoduše. Jakmile v krbu zatopíte, začne fungovat namísto kotle. A naopak v případě, že v krbu netopíte, topení zařídí kotel. Na rozdíl od klasických krbů je teplovodní systém náročnější na tah komína. Problémy mohou vzniknout hlavně při zatápění.

Výkony krbových vložek a kamen s výměníkem

Výkony těchto vložek a kamen se rozdělují na dvě složky. Výkon „do vzduchu“ je výkon, který je předáván do prostoru, kde je krb, či kamna umístěny. A výkon „do vody“ je výkon předávaný vodě, která pak koluje v topném systému. Výkon musí být dostatečný pro vytopení prostor. Jestliže budete mít výkon větší, je možné ho používat s akumulační nádrží. Je to větší počáteční investice, za to se ale vyplatí. Vytvoří vám zásobu teplé vody i na dobu, kdy nebudete moc přikládat. Krb v prvním případě nahřeje užitkovou vodu a pak přebytek tepla směřuje do otopné soustavy.

Jak systém funguje?

Teplo v krbové vložce ohřívá i vodu ve výměníku. Výměník může být externí instalován nad krbem. Nebo je součástí krbové vložky. Jako součást krbové vložky se nejčastěji voda ohřívá v bokách a v zadní stěně topeniště. Odtud je pak vedena do akumulační nádrže a topného systému. Instalaci takového systému se doporučuje svěřit topenářské firmě. Teplovodní systém** musí být opatřen předepsanými prvky**, jako je expanzní nádoba, pojišťovací ventily, bezpečnostní smyčka a čerpadlo.

Ventily pro udržování správné teploty

Důležitou součástí trasy teplovodní soustavy je trojcestný ventil. Slouží k tomu, aby ve výměníku nekolovala teplota nižší 60°C, která by ho mohla poškodit korozí.

Další bezpečnostní ventil zase udržuje vodu, aby se nevařila.

V případě stoupnutí její teploty ji může upustit do kanalizace a namísto ní napustit do výměníku vodu studenou.

Tento problém může nastat například při výpadku el. energie, kdy přestane fungovat čerpadlo. Je ho tedy také možné řešit pomocí náhradního zdroje.

Nejčastější sestavy tvořené při teplovodním vytápění

Jedna z nejpoužívanějších sestav je jednookruhový topný systém. Zapojen je tu krb, akumulační nádrž a druhý zdroj. Kde se příprava teplé vody řeší samostatně. Není u ní požadavek na budoucí zapojení solárního systému.

Vedlejším zdrojem může být plynový kotel, nebo elektrická topná tělesa v akumulační nádrži. Je možné zapojit do systému tepelné čerpadlo i kotel na pelety. Celý systém je ovládán pokojovým termostatem. Regulovat se dá i teplota otopné vody.

Další sestava je téměř shodná s předchozí. Také je používána pro jednookruhový topný systém, případně může být i pro dvouokruhový. Je ale možné do ní zapojit solární systém, který také může sloužit pro vytápění a ohřev vody.

Je také možné napojit krb na stávající otopnou soustavu a to i bez akumulační nádrže, v případě že to není možné. Používá se opět do jednookruhových topných systémů. Jako druhý zdroj je použit stávající kotel. Tento systém je vhodný pro kotle s nižší výkonností. Kvůli nepřítomnosti akumulační nádrže může docházet k přetápění objektu. Tyto podmínky pak ztěžují instalaci. Kdy je potřeba vyvážit všechna napojení zdrojů pro otopnou soustavu.

Systému je samozřejmě více. Je moderní zapojovat více zdrojů výroby energie pro otopnou soustavu. Při návrhu je ale vždy důležitá správná kombinace zdrojů a návrh od odborníka.