Zpět na seznam všech návodů

Čepové spoje

Spoje na čep a dlab jsou z těch pokročilejších truhlářských spojů ty nejjednodušší. Při správném provedení, troše cviku a spoustě trpělivosti lze dosáhnout oslnivých výsledků.

Co spojovat?

Tyto spoje jsou nejvíce vhodné na nějaké rohové spoje. Ať už roh dvou prken, fošen, trámků, nebo nějakou příčku uprostřed rámu. Je možné udělat ozubení úplně zakryté, polozakryté, nebo spojení na sdružené čepy (nelze použít při spojování příčky a rámu).

Zakryté ozuby

Zakryté ozubení asi budeme využívat nejčastěji. Vypadá nejlépe, ale je také nejpracnější.

Začneme naměřením díry (dlabu) i čepu. Na to bude nejlepší použít nástroj zvaný rejsek a pravítko. Pokud rejsek nemáte, úplně postačí obyčejné pravítko. Velký pozor musíte dát, aby byl čep i ozub stejně naměřen (čep nesmí v dlabu plavat, ale musí se tam vejít). Při řezání prkna s čepem musíte přidat odpovídající část dřeva na výrobu čepů!

Dlaby naměříme do půli hloubky trámku či prkna. Začneme dlabat, a to buď dlátem, nebo můžeme nahrubo odstranit spoustu materiálu řadou vrtů. Každopádně začištění provedeme dlátem, nejprve podélně, potom konce úzkým dlátem. Vyrobím čep, pilou a začistíme dlátem. Dáme pozor abychom řezali podle čar, čep nesmí v dlabu plavat. Ještě upravíme čep i dlab, aby do sebe šli natěsno, ne však příliš silou.

Pokud spojujete široká prkna, je dobré čepů udělat více (alespoň dva) a mezi nimi nechat mezeru na šířku jednoho čepu.

Polozakryté ozuby

Toto spojení je téměř stejné jako to předchozí. Jediný rozdíl mezi nimi je, že díra nejde pouze do poloviny dílu, ale skrz celý a čep je potom samozřejmě delší. Tento spoj je výrobně mnohem jednodušší, ale není tak pevný. Proto je dobré čep trochu naříznout a z druhé strany potom zajistit dvojicí klínků.

Sdružené ozubení

Sdružené ozuby jsou speciální příklad spojů na čepy a ozuby. Lze je použít pouze jako rohové spoje a vyplatí se pouze, spojujeme-li k sobě dvě desky.

Princip je jednoduchý: V podstatě se nejedná o spoj na čepy a ozuby, ale o spoj na střídavé čepy.

To znamená, že na jednom dílci je čep a na druhém mezera. O patro níže je to obráceně. Pevnost tohoto druhu zcela závisí na použitém lepidle.

Další návody ze stejné kategorie