Zpět na seznam všech návodů

Výměna jističe elektřiny

Jističe je nutné vyměňovat pouze v případě, že je chceme nahradit kusem s větší proudovou hodnotou, nebo když je chceme vyměnit za jistič s nastavitelným vypínacím proudem.

Vyndání původního jističe

Nejprve před vlastní výměnou vypojíme hlavní jistič. Toto je asi nejdůležitější část celé práce, raději třikrát překontrolujeme, zda je hlavní jistič vypnutý, než abychom jednou dostali ránu o napětí 230V a proudu, který zaručí vaši okamžitou smrt.

Poté co vypneme proud, tak vyšroubujeme všechny kabely, které do jističe vedou. Pamatujeme si jejich umístění (jaká barva kam vede)!! Je to velice důležité pro správné zapojení nového kusu. Nejčastěji je zespodu veden přívod proudu a shora potom výstup.

Některé jističe (zvláště ty s proudovou ochranou) mají ještě vstup a výstup zemnění. Jističe HDO (levného nočního proudu, který není zapnutý po celý den, ale vždy jenom pár hodin denně) mají zase přípoj na vstup drátu, který řídí jeho zapínání a vypínání.

Jističe jsou v dnešní době téměř bez výjimky v rozvodných skříních z plastu či plechu nacvakané do speciálních lišt.

Říká se jim DIN lišty a vyndání starého jističe z nich je velice jednoduché. Pouze povolíme západku (šroub, nebo ji jenom vycvakneme šroubovákem) a jistič z lišty vyndáme.

Instalace nového jističe

Nový jistič vybíráme podle jeho použití. Pro běžné okruhy (zásuvky a svítidla) volíme jističe typů B a C (dříve označeny písmeny U a L). Pro okruhy s motorem volíme jističe typu D (dříve M). Nikdy pro motorové okruhy nepožíváme jiné jističe, motor by při startu vypadával (záběrový proud motoru je několikanásobně vyšší než jeho jmenovitá hodnota).

Postupujeme obráceně, než při demontáži. Nejprve nacvakneme jistič do lišty. Pokud je větší než ten starý, musíme si udělat místo posunutím vedlejších jističů. Potom zašroubujeme zpátky kabely do správných děr. Máme hotovo a můžeme znovu nahodit hlavní vypínač.