Zpět na seznam všech návodů

Návod na stavbu krbu

Krby už dávno neslouží jenom k vytápění domácnosti, ale také jako krásný estetický doplněk. Klasické krby jsou díky bezpečnostním nárokům postupně vytlačovány krbovými vložkami.

Umístění krbu

Krb se nedoporučuje umísťovat v prostorech o rozloze menší než 12 m2.

Samozřejmě nestavíme krby v místnostech, kde se manipuluje s hořlavými či výbušnými látkami. Rovněž do místnosti s digestoří krb nestavíme, protože digestoř vyvolává podtlak a ten mění tahové podmínky komína.

Krb musí být umístěn na nehořlavé podložce. Pokud jej chceme postavit na dřevěnou podlahu, je nutné udělat alespoň nehořlavý překlad. Tato podložka musí přesahovat těleso krbu o 80 cm ve směru otevíratelných dvířek a o 40 cm na každou jinou stranu. Také stěny v okolí krbu musí být vhodně izolovány (jejich teplota by neměla přesáhnout 85°C). Nejlepší je pórobeton (tvárnice), přičemž nehořlavé stěny musí mít na sobě alespoň 6 cm, hořlavé potom 10 cm. Tato izolace musí přesahovat zaústění kouřovodu o 20 cm na každou stranu.

Komín a ventilace

Krbový komín musí být samozřejmě postavený podle příslušné normy. Označení normy je ČSN 73 4201:2002, ale to nás příliš trápit nemusí. Důležité je, že krbový komín má mít účinnou délku (od topeniště k ústí) šest až sedm metrů a musí být dělán z rour o průměru 20 cm. Celý komín musí být izolovaný (tyto roury nejlépe obezdíme cihlou), co nejvíce přímočarý a suchý. Také by měl mít doporučovaný tah 12 Pa (tlakový spád mezi vrškem komínu a topeništěm).

Z krbu můžeme rozvést teplý vzduch (NE kouř) pomocí ohebných hliníkových trub, zakončených zavíratelnou mřížkou.

Alespoň jedna z nich ale musí být pořád otevřená, aby se krbová vložka nepřehřívala. Tyto roury by neměly být delší než 12 metrů a jedna větev by neměla přesáhnout délku 4 metry.

Obezdívka

Krbová vložka musí být také celá obezděna (s výjimkou vstupních dvířek, popelníku a průduchů vespod). Mezi vložkou a tímto obezděním musí zůstat vzduchová mezera alespoň 6 cm (čím větší, tím lepší) a poslední výstupní mřížka musí být nejméně 50 cm od stropu. Pokud chceme do obezdívky zabudovat i nějaké ozdobné dřevěné prvky, je nutné je izolovat nehořlavou izolací alespoň 10 mm silnou.

Další návody ze stejné kategorie