Zpět na seznam všech návodů

Výměna elektroměru

Předesílám, že elektroměr si nesmíte vyměňovat sami. Vzhledem ke všem plombám, které na něm jsou, je jeho vyměňování nezákonné.

Vyměňování elektroměru

Každý elektroměr na domě, ať už zabudovaný ve vnější zdi, nebo postavený na samostatném betonovém soklu, musí být jednou za čas vyměněn. Tomuto času se říká cejchovní lhůta. U starých typů (litinové tělo) bývá nejčastěji kolem 10 let, u typů novějších s plastovým tělem, nebo dokonce průhledným akrylátovým tělem je lhůta prodloužena na 12 až 16 let.

Zákon ukládá energetickým závodům, že Vás musejí o výměně elektroměru zpravit pouze v případě, že se nachází na veřejně nepřístupném místě.

Tedy za plotem či uvnitř domu. Pokud ale máte elektroměr na betonovém soklu, který je normálně přístupný z ulice, nemusí vás nikdo informovat. Hromadné rozhlášení, třeba vyhláškou, nebo rozhlasem, je také problematické, neboť se vyměňují pouze elektroměry, jimž končí cejchovní lhůta.

A co na to zákony?

Ve čtvrtém paragrafu pátého odstavce obchodních podmínek dodávky elektrické energie je doslova uvedeno:

Dodavatel je oprávněn v případě potřeby provádět montáž, demontáž a odečet měřicího zařízení bez účasti odběratele s tím, že o této události zanechá v odběrném místě písemnou informaci (s výjimkou pravidelného řádného odečtu). Odběratel je oprávněn reklamovat zde uvedené údaje do 15-ti kalendářních dnů od provedení výše uvedených úkonů. Pokud tak neučiní, má dodavatel právo použít tyto údaje jako podklad k fakturaci.

Vždy těsně před zahájením výměny upozorní montér odběratele, pokud je přítomen, že bude provedena výměna elektroměru a s tím související krátkodobé přerušení dodávky elektřiny. Doklad o výměně elektroměru s uvedením stavu číselníku elektroměru a dalšími údaji vždy zůstane u odběratele.

Další návody ze stejné kategorie