Vytápění nízkoenergetického domu

Nízkoenergetický dům se vykazuje nižšími ztrátami tepla konstrukcemi. Je to dáno jeho mírou zaizolování, těsností a v podstatě celým konstrukčním návrhem.

Je často vybaven sofistikovanými technologiemi. Jednou z nich bývá řízená výměna vzduchu, doplněná rekuperací. Tento systém jednak zajišťuje hygienické prostředí interiéru a jednak slouží jako součást systému vytápění. Odváděný vzduch předává, přes nějaké medium, teplo vzduchu přiváděnému. Ten je tedy do místnosti vpouštěn již předehřátý, což má jednak pozitivní vliv na hygienu prostoru a jednak se tím snižuje potřeba ohřívat vzduch druhotně (neboli vytápět).

Díky tomuto systému a dále díky dobrým tepelně-technickým vlastnostem konstrukce domu (to znamená nízkým tepelným ztrátám) není zapotřebí nějaký vysoce výkonný zdroj tepla. V případě jeho užití by jeho výkonnost nebyla využívána efektivně.
Jaké zdroje tepla zvolit?

Při výběru zdroje tepla nejsou žádné technické limity. Lze si tedy vybrat téměř ze všech dostupných možností, jen je zapotřebí vypracovat kvalitní návrh vytápění.

Vhodnou volbou je vytápění elektřinou, ať už ve formě elektrokotlů, nebo ve formě přímotopů. Ty jsou sice na provoz poněkud dražší, ale vzhledem k nízké potřebě vytápění nebudou jejich výsledné náklady na provoz vysoké. Zůstává však faktem, že pro mnohé uživatele nízkoenergetických domů přijde vytápění elektřinou, vzhledem k energetické náročnosti její výroby, jako neekologické.

Dalšími možnostmi jsou kotle plynové nebo kotle na dřevo. Zde se doporučuje doplnit systém akumulační nádrží, z níž se pak potřebné teplo odebírá, nezávisle na výkonu kotle. Ty se totiž povětšinou nabízejí s mnohem větším výkonem, než jaký je pro nízkoenergetické domy potřebný.

Též hojně užívané jsou krby, krbová kamna, či kamna na peletky. Především pro vytápění velkých obytných místností jsou oblíbeným zdrojem tepla, jelikož vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru prostoru.

Preferovanou volbou jsou i tepelná čerpadla, která jsou navíc kladně hodnocena pro svoji ekologičnost. Vyžadují však poměrně vyšší vstupní náklady.

Samotnou kapitolou zůstávají solární kolektory. V našich klimatických podmínkách však nemohou být jediným zdrojem vytápění nízkoenergetických domů. S oblibou se však využívají pro ohřev teplé vody. V této oblasti fungují více než efektivně. Mohou ohřát až ¾ celkové roční spotřeby teplé vody.

Všechny zmíněné zdroje tepla a systémy vytápění lze při správném návrhu různě kombinovat, podle konkrétních požadavků uživatelů a jejich stylu bydlení a také podle konkrétní stavby.