Cena a návratnost

Pasivní dům šetří energie a s nimi i výdaje jeho uživatelů v oblasti vytápění. To bývá hlavním důvodem, proč se investor pro pasivní stavbu rozhoduje. Je zřejmé, že poměrně značné úspory jsou z části vyváženy nutností vyšších počátečních nákladů na stavbu takovéhoto objektu.

Cena pasivního domu

Konkrétní cifry jednotlivých stavebních firem a jejich nabídek pasivních domů se liší. Je to dáno jednak určitým typem domu, jeho velikostí, použitými technologiemi, a­pod.

Co se týče navýšení prvotních nákladů, zde můžeme být poněkud konkrétnější. Oproti stavbě rodinného domu, který by splňoval současné normové požadavky, vyjde stavba domu pasivního zhruba o 20-25% dráž. Zdali je to hodně nebo málo záleží na každém investorovi. Částka to jistě není nezanedbatelná, nicméně to lze vnímat jako poměrně výhodnou a návratnou investici.

Návratnost počátečních nákladů

Odborníci i mnohé zkušenosti mluví u pasivních domů až o 85 – 90% úsporách v oblasti výdajů na vytápění v porovnání s domy stavěnými dle současných platných norem. To už je částka poměrně zajímavá. Doba návratnosti původní investice bude zhruba okolo 15 – 20 let, avšak při současných cenách energií. Ty však dozajisté porostou i nadále. To znamená, že celková doba bude ve skutečnosti kratší a může se dostat i na, řekněme, 10 let.

Investice do pasivní stavby je tedy nejenže investicí návratnou, ale i návratnou v poměrně slušném časovém horizontu.