Pasivní domy na klíč

Stavbou na klíč se rozumí taková stavba, která je zprostředkována stavební firmou a investor si převezme kompletně hotový dům určený k nastěhování. V současné době je to poměrně rozšířený trend.

Výhody staveb na klíč

Nespornou výhodou je to, že se investor nemusí o průběh stavby vůbec starat. Vše je zajištěno a kontrolováno stavební firmou, která garantuje konstrukční správnost projektu i provedení stavby.

Ve většině případů se jedná o typové domy. Investor si tedy vybírá z katalogu typových projektů. Typové domy jsou již vyprojektovány a patrně již několikrát realizovány. Některé firmy přicházejí i s možností úpravy typového domu či vyprojektováním individuálního návrhu stavby, který je vytvářen dle konkrétních požadavků a přání investora. Možností je i samostatný architektonický návrh stavby, zpracovaný architektem či architektonickým atelierem, a poté předaný stavební firmě, která zajistí jeho realizaci. Takovýto návrh často bývá z hlediska estetické kvality a i kvality bydlení lepším, neboť je navrhován na konkrétní pozemek a pro konkrétní uživatele, což se do stavby výrazně promítá.

Předpokládá se, že firmy nabízející pasivní domy na klíč mají určité zkušenosti s pasivní výstavbou a správné a pečlivé provedení stavby by pro ně mělo být samozřejmostí.

Nicméně je vždy vhodné se předem informovat o již realizovaných projektech té určité stavební firmy.

Nabídka v oblasti pasivní výstavby

Pasivní domy se postupem času těší stále se zvyšujícímu zájmu. O zájmu masivním, který lze vidět v sousedních státech jako je Německo či Rakousko, však na našem území stále nemůže být řeč. Přesto se nabídka pasivních domů na klíč stále rozrůstá a lze říci, že již nyní je z čeho vybírat. Počet firem nabízejících pasivní domy je též poměrně veliký.

Cenově se nabídky liší v závislosti na užitých technologiích, konstrukčních principech a velikostech objektů.