Cihelná dlažba

Většina výrobců lícového zdiva má ve svém sortimentu i právě cihelné dlažby. U nás jsou málo používané ve venkovním prostředí o interiéru ani nemluvě. A přitom se jedná o příjemně teple vypadající materiál, který nabízí mnoho barevných variant a vzorů pokládky.

Interiér

Některé dlaždice jsou již přímo výrobcem určené do interiéru. Pokládka se provádí celoplošným lepením cihel do maltového lože.

Pozor si musíme dávat na to, aby se citlivý neimpregnovaný povrch nepoškodil.

S cihlami zacházíme opatrně a manipulujeme s nimi velmi obezřetně. Před spárováním dlažby nechte technologickou přestávku, která umožní volnou chůzi po ztuhlé podkladní vrstvě. Komplikované je to i se spárováním, kdy se okolní povrch musí nutně opatřit buď ochranným dočasným mýdlovým nátěrem nebo již finální úpravou, která bude omyvatelná. Ideální jsou sypké spárovací hmoty, které dlažbu nemohou poškodit.

Exteriér

Venku se dlažba pokládá do štěrkového lože. Nejprve je potřeba odstranit svrchní ornici a urovnat a zhutnit půdu. Poté přijde na řadu štěrková vrstva o tloušťce cca 10 cm, která je též zhutněná. Tato vrstva je vrstvou roznášecí, pomáhá přenášet zatížení dlažby do terénu a zároveň díky své propustnosti pro vodu i vrstvou drenážní, která odvádí vlhkost. Nyní se vytvoří okrajové dlaždice pomocí speciálních tvarovek uložených do pevného betonového lože.

Rozhodně nepodceňujte pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“, čím lépe si totiž svůj plán promyslíte a proměříte, tím méně dlaždic budete muset pracně řezat.

Nyní položíme další vrstvu jemné štěrkové frakce (0-4 mm) v tloušťce cca 3 mm a opět zhutníme. Při kladení dlaždic je nejlepší používat zároveň kusy z různých balení, protože barevnost cihelných výrobků je různá a předejde se tak trapnému efektu různobarevných fleků. Pokládku začínejte od zabetonovaného obrubníku pokládkou malého kousku vzoru, čímž se již stanoví celý další postup. Celý povrch zhutněte a do spár nasypte jemný písek. U spár je důležité dodržovat stejnoměrnou tloušťku cca 5 mm.

Tip: K dostání jsou i ručně vyráběné režné dlažby, které mají jedinečnost ručních výrobků a velkou kvalitu materiálu.