Pokládka podlahy

Při pokládce podlahy máte vlastně dvě možnosti: nechat si podlahu položit specializovanou firmou či zkušeným podlahářem nebo si podlahu položit samy. Vše záleží jen na vybraném materiálu a složitosti podlahy a také v technologické náročnosti, na které mohou být potřeba speciální podlahářské nástroje. Položení podlahy odborníky může být správnou volbou, pokud si samy sebou nejste jistí jako kutilové, protože podlaha většinou není levná záležitost a nevyplatí si materiál zkazit finální úpravou. Stále více lidí nechává pokládku podlahy zhotovit, ani to ale neznamená, že výsledek bude perfektní.

Pokládka odborníkem

Spousta firem, které nabízejí podlahové materiály, mají jako doplňující službu i jejich pokládku, dále jsou tu profesionální podlaháři nebo firmy specializující se na pouze na pokládku. Důležité je si firmu nebo jedince prověřit, to znamená nejlépe si zjistit nějaké reference a ověřit certifikáty a osvědčení materiálů.

Podlahové konstrukce se v novostavbě nebo rekonstrukci provádějí jako poslední, aby nebyly nijak poškozeny další stavbou a minimalizovaly se náklady na krycí materiál.

Podlaháři pak přebírají podkladní povrch od jiných profesí, již zde je potřeba kontrola a obezřetnost. Provede se kontrola betonového povrchu a hlavně měření rovinnosti ve všech směrech místnosti (nejvyšší přípustná hodnota je 2mm na 2m délky). Kontrolujte také, jestli všechny místnosti jsou stejně vysoko, stejně jako prahy, pravoúhlost koutů a napojení stěn na horizontální konstrukce. Povrch je potřeba dobře očistit. Poté je možné předat stavbu podlahářům, kteří přistoupí k realizaci podlahy. Smlouva o dílo je nutný dokument, kde je uveden začátek, trvání a konec prací, finanční ohodnocení i podmínky práce a výjimky, za kterých se mohou práce zpozdit.

Smlouva musí být v souladu se Stavebním zákonem.

Po skončení prací se připraví Protokol o převzetí, kam jsou zanesené naměřené údaje na konkrétní zhotovené podlaze. Dokument je podepsán oběma stranami s uvedením přesného data a času převzetí.

Co kontrolovat při převzetí podlahy: rovinnost podlahy, jednotnost a celistvost povrchu, provedení spojů a řezu dílů, navázání vzorů, rovnoměrné a rovné spáry, lištování podlahy (zvláště spoje a kouty), izolační pásky mezi podlahou a zdí, kontrola barev a vzorů podle architektonického výkresu.

Pokládka svépomocí

Pokud máte rádi pocit vlastní spolehlivě provedené práce, určitě existují druhy podlah, které snadno položíte samy. Důležité je nespěchat a dát si dost času na přípravu i provedení. Nastudujte si důsledně, jak doporučuje podlahu pokládat výrobce, nebo se snažte, co nejvíce informací najít v knihách a na internetu. Nevyplatí se upravovat si postupy, skladby nebo dokonce alternativně nahrazovat materiály, výsledek může být tristní. Věnujte dostatečnou pozornost podkladu, který musí být čistý a rovný (použijte samonivelační stěrky). Nezapomeňte si koupit nějaký materiál navíc a to cca 10%. Hodně štěstí!

TIP :Cena pokládky se většinou velmi snižuje s rostoucí plochou podlahy. Pořídíte ji za cenu okolo 100 až 150 korun/m2.