Akustické příčky

Jednou z nejdůležitějších vlastností příček bývá, že nás chrání před nežádoucím hlukem. Někde si vystačíme s obyčejnou jednoduchou příčkou, ale v rámci klidného spánku je nutné občas využít příčky, která ještě lépe ztlumí okolní neklid.
Zásady tvorby, co nejvíce účinných tlumičů můžeme zformulovat do několika pravidel:

  • Pružné oddělení příčky od ostatních konstrukcí páskem akustické izolace.
  • Co největší plošná hmotnost stěny.
  • Co největší celistvost povrchu.
  • Co nejvíce pohltivé materiály.
  • Zamezení šíření zvuku vedlejšími cestami.

Pokud nalistujete některý z katalogů výrovce systémů sádrokartonových příček, najdete tam přesné skladby příček a u nich i údaj o kolik decibelů mohou hluk snížit. Například nejjednodušší příčka na kovových profilech s jednoduchým opláštěním jednou vrstvou sádrokartonu s minerální izolací dokáže ztlumit hluk cca o 45 dB, ale zdvojená příčka (to znamená dva nosné profily spojené k sobě) s dvojitým opláštěním a izolací utlumí již 75 dB. Tloušťka příčky se však zdvojnásobí, proto je opět důležité se rozhodnout, zda dáváte přednost úspoře místa nebo lepší akustice prostoru.

Hluk je samozřejmě veličina velmi hlídaná zákony z hlediska zdravotního, již při dlouhodobém působení hluku přes 85 dB (limit pro hluk na pracovišti) může dojít k trvalému poškození sluchu, zajímavější je pak limit 35 dB, což je hranice hluku v době nočního klidu.

Pro srovnání můžeme uvést, že letecká doprava vyvolává hluk 65 dB a rušná ulice okolo 50 dB.

Povolené meze hluku se také mění podle určení té které budovy pomocí tzv. korekce, což znamená, že třeba nemocnice může být rušena méně než prodejna potravin. Dále je důležité rozlišovat zvuk, který se šíří vzduchem a zvuk šířící se konstrukcí domu, který nás trápí spíše u podlah a stropů, nazývá se kročejový hluk. U příček, které jsou dobře oddilatovány od ostatních konstrukcí proužkem akustické izolace by s tímto hlukem neměl být problém, protože zvukové vlny přes takto provedený spoj nepřejdou. Zvuk šířící se vzduchem je ničen hmotností materiálu, proto proti tomuto hluku nejlépe odporují těžké příčky zděné. Pro ještě lepší zachycení zvuku, byly vynalezeny pohltivé materiály – akustické izolace, které jsou měkké pružné a zvukové vlny zbržďují nebo úplně zastaví.

Jak tedy na praktickou montáž? Nezapomeňte na již tolikrát zmiňovaný proužek izolace u podlahy a okolních stěn při začátku montáže. Použijte dvojité opláštění ze sádrokartonových desek tlustých 12,5 mm, jejichž spáry nebudou nad sebou a budou se vzájemně překrývat, spáry pečlivě vytmelte. Tím se zvýší hmotnost příčky a celistvost materiálu.

Do vnitřku příčky použijte, co největší tloušťku minerální izolace nebo speciálních akustických desek.

Příčku můžete i zdvojit a dva nosné profily opět spojit přes proužek izolace, popřípadě uvnitř ještě použít prostřední vrstvu sádrokartonu. Myslete na to kudy okolo by mohl zvuk příčku obcházet, investujte do kvalitního provedení dveří popřípadě dalších otvorů.

Na co si dát pozor

Výrobci uvádějí u výrobků tzv. váženou laboratorní neprůzvučnost testovanou v laboratořích, počítejte s tím, že skutečná situace na stavbě je horší o cca 3 dB.