Montáž sádrokartonové příčky

Pokud desky nakoupíte předem, skladujte je v horizontální pozici, aby nedošlo k jejich deformaci prohnutím. Zamezte přímému působení vody (zmoknutí) nebo extrémním teplotám. Větší kusy od desky oddělíte běžným nožem, nařízněte na několika místech a zlomte přes hranu, náročnější řezání nebo přibrušování vyžaduje pily se speciálními nástavci pro sádrokarton.

Jako rošt můžeme volit kovové profily nebo dřevěné latě. Profily zjistíte podle přesného popisu výrobce, který předepisuje přesná složení příček. Jsou to vždy písmena např. CW, které vyjadřují tvar prvku a číslo např. 100, 50, 75, které označují velikost. Pro obvodové profily připevněné k ostatním konstrukcím se používá tvar UW, pro svislé části CW. Dřevěné latě pro rošť musí být upravena proti vodě, aby nedocházelo k degradaci dřeva hnilobou. Profily latí jsou předepsány stejně jako kovové profily.

1. Nejdříve obvodové profily podlepíme těsněním, důležitým kvůli zvukové izolaci, ta by měla být i u bočních stěn.

Vyznačíme si průběh příčky na podlaze, stropě a stěnách, nezapomeňte, kde plánujete udělat dveřní otvor!

Přitlučeme profily pomocí např. natloukacích hmoždinek, ale můžeme volit i jiné druhy připevnění. Při větším pohybu stropní konstrukce je potřeba provést kluzný spoj. Vzdálenost připevnění k podlaze se pohybuje maximálně okolo 800 mm a od krajů se nesmí vzdálit více než 200 mm.

2. Svislé CW profily se do obvodových volně zasunou tak, aby u stropu byly zasunuty minimálně 2 cm uvnitř UW profilu. Tradičně se vzájemně nešroubují. Někdy je třeba výšku profilů nastavit, použijte příložku z UW nebo CW profilu dlouhou přibližně 10 cm a sešroubujte. Profily vztyčujeme ve vzdálenostech 600 nebo 625 mm(počítáno na osu každého prvku neboli tzv. modulová vzdálenost), podle výrobce sádrokartonových desek. Orientujeme je jedním směrem, a to otevřením proti směru montáže.

3. Poté můžeme instalovat první sádrokartonový plášť. Šroubujeme jednotlivé desky na profily buď speciálními šrouby, šrouby nebo sponkami. Ty nesmějí být na úplném kraji desky, protože by neunesla tlak a vytrhla by se, šroubujte proto vždy alespoň 1 cm od kraje desky, to platí od horního i krajního okraje. Pokud děláte plášť dvouvrstvý musí se dva pláště překrývat, tak aby nebyly spáry nad sebou, protože křížové spáry skrze dvě vrstvy jsou nepřípustné. Rozvrhněme si proto dopředu dobře, jak začneme desky instalovat a jak bude probíhat druhá vrstva. První deska se instaluje na otevřenou stranu C profilu.

4. Pro spáry mezi deskami vzniká několik možností:

  • na sráz – kdy se desky ani nelepí ani netmelí a jen se srazí co nejtěsněji. To se ovšem používá spíše u konstrukcí, které se přikryjí další povrchovou vrstvou.
  • tmelená spára – je potřeba ji nechat velkou přibližně jako je polovina tloušťky desky tj. 5 – 7 mm. Poté použijeme nejlépe specializovaný tmel.
  • lepená spára – má tloušťku asi 1 mm. Na řezanou pluchu desky se nanese lepidlo a desky se stlačí.

5. Proveďme potřebné instalace a rozvody. Nyní můžeme vyplnit dutinu příčky minerální izolací, ta musí být po celé ploše, jinak nemáme šanci požadovat jakákoli tlumení zvuku. Někdy se izolace v dutině může sesouvat, musí se zajistit proti pohybu.

6. Stejným způsobem instalujeme druhou povrchovou vrstvu sádrokartonu viz. bod 3.

7. Zárubně jsou složitější montáží z různých profilů, kdy měřítkem je hmotnost dveřního křídla atd. Doporučuji proto vyhledat přímo katalog výrobce desek pro sádrokartonové příčky.