Zdění příčky

Zdění příčky se příliš neliší od zdění nosných stěn. Jen cihly jsou většinou specializované tvárnice tzv. příčkovky, které mají děrovaný vnitřek. Nejprve si příčku rozvrhneme a vytyčíme. Příčku zakládáme přímo na stropní konstrukci, nikdy ne na žádnou z vrstev podlahy, ať by byla třeba z betonové mazaniny. Základy podložíme asfaltovou lepenkou nebo podobnou izolací a můžeme použít i pásek akustické izolace. Podklad musí být vodorovný. Pokus budou v příčce dveře nyní je čas „osadit“ zárubeň, rozepřeme ji mezi stropem a podlahou tak, aby lícovala s budoucí podlahou. Zároveň začínáme zdít od této zárubně směrem do stran, cihly k zárubni nepasujeme přímo, ale vzniklou mezeru vyplníme maltou. Pokud je stěna bez dveří začínáme zdít z některého rohu.

Dnešní stavební systémy se většinou spojují ve styčné (svislé) spáře na pero a drážku nebo lepidlem, ložná spára (horizontální) se pak také lepí lepidlem nebo tenkovrstvými maltami.

Je samozřejmostí, že cihly se musí skládat na vazbu, to znamená, že zde nejsou žádné spoje do kříže.

Cihly se v nejlepším případě překrývají o polovinu, ale platí, že překrytí musí být větší z údajů 40 mm nebo 4 krát h, kde h je výška jednoho zdícího prvku. Vazeb zdiva je nespočet typů, pěkné obrázky jistě snadno naleznete na internetu.

Pokud začínáme od rohů, napneme mezi obě krajní cihly provázek a zdíme podle něho. Spoj na pero a drážku ulehčuje a zpřesňuje spoje cihel. Po nanesení ložné spáry, kterou výrobce požaduje, pokračujeme další vrstvou cihel atd. atd.
K bočním stěnám připojíme příčku maltou a v každé druhé spáře použijeme kotvu z nerezové oceli, která nepodléhá korozi. Ohnutou do pravého úhlu ji jednou stranou vložíme do ložné spáry příčky a na druhé straně připevníme hmoždinkami do nosné konstrukce.

Překlad běžných dveří můžeme zvládnout pruhy betonářské výztuže vložené na otvor, v jiných případech existují opět speciální systémové překlady, které můžeme bez problémů použít.

Pod stropem se minimálně 1 cm tlustá mezera vyplní pružnou hmotou jako je třeba polyuretanový tmel, která zajistí možnost pohybu stropu bez popraskání příčky.