Jak na rekonstrukci bytu

S cílem zvýšit úroveň bydlení se rekonstruuje mnoho bytů dle požadavků uživatelů. Nevyhovující technický stav nebo uspořádání prostoru vede ke stavebním úpravám bytu. Před samotnou rekonstrukcí je nejprve fáze plánovací, co vše chceme měnit a kolik na to máme peněz. Pokud nemá investor dostatek fantazie, požádá o radu architekta, při zásahu do nosných konstrukcí je také důležitý odborný dohled stavebního inženýra.

Stavební povolení, ohlášení

Po rozhodnutí co vše bude modernizace obsahovat, je potřeba spolupracovat se stavebním úřadem.

Pro stavební a udržovací práce jako je například výměna oken, stačí ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud se zasahuje do nosných konstrukcí například vybouráním otvoru pro dveře nebo se změní využívání prostoru například z bytu kancelářské prostory, je potřeba získat stavební povolení.

Menší úpravy se nemusí ani ohlašovat (natírání oken, dveří, výměna dlažeb, nové omítky…). Výměna oken se někdy ohlašovat musí.

Stavební úřad požaduje projektovou dokumentaci původního a nového stavu. Tuto dokumentaci zpracuje odborná osoba s autorizačním razítkem (projektant). Samotnou realizaci si může investor udělat svépomocí, ale na specifické práce je lepší povolat odborníka. S odbornou formou se uzavírají smlouvy o dílo, které obsahují přesný rozsah prací a při špatně provedené práci je možnost reklamace.

rozsáhlejších rekonstrukcí je potřeba počítat s bouracími pracemi, které samozřejmě produkují stavební odpad. Při bourání ve vyšších podlažích se musí počítat s odstraněním odpadu pomocí skluzu popřípadě likvidací po částech, někdy je nezbytné přistavit kontejner. Při zásahu do nosných zdí, je důležitý statický posudek konstrukce. Po odstranění nevhodných stěn s ohledem na statický výpočet se realizují nové příčky. Pro rozdělení prostoru můžeme zvolit dva způsoby provedení. Prvním způsobem je mokré zdění, což je tradiční způsob zdění příček z cihel nebo jiných materiálů dle výrobce. Tento způsob má řadu nevýhod, jako je větší pracnost, větší váha a mokrý proces zdění. Jsou vhodné tam, kde chceme instalovat těžší zařizovací předměty např. WC či umyvadlo. Klade-li se nárok na co nejmenší zatížení původní stropní konstrukce, vhodným řešením je tzv. suchá výstavba. Velkou výhodou je již zmiňovaná menší tíha příčky, také rychlost montáže, snadnější vedení instalací (u mokrého zdění se musí frézovat drážky pro rozvody). Lze použít sádrové tvárnice nebo montované příčky ze sádrokartonových desek či jiných desek.

Úprava povrchu toho tipu příčky závisí na vkusu investora, povrch můžeme omítnout, vytapetovat, vymalovat, dokonce i obložit keramickým obkladem.

Častou stavební úpravou je výměna bytového jádra, ke které je potřeba stavební povolení. Původní zastaralé jádro se vyzdí nebo se použije sádrokartonová konstrukce s izolací proti vodě. Výhody a nevýhody mokrého a suchého procesu jsou stejné jako u realizace příček. Celé jádro by mělo být izolované proti vodě, provedením dokončovacích prací je výměna jádra hotová.