Kompletní rekonstrukce bytu

V dnešní době již stávající byty nevyhovují požadavkům uživatelů nebo z důvodu rozšiřování rodiny je nutný další prostor. Pokud se tedy rozhodnete ke koupi bytu, či úpravám již zastaralého bytu, nejprve si rozmyslete, kolik peněz na rekonstrukci máte v peněžence. Pokud si nevíte rady, které stěny se dají odstranit a jak šikovně uspořádat prostor, poraďte se s odborníkem (stavebním inženýrem, architektem, popřípadě statikem). Podle toho do jak velkých úprav se pustíte, je také nutná spolupráce se stavebním úřadem. Pokud se nebude zasahovat do nosných konstrukcí, ale budete pouze provádět udržovací práce (výměna podlahy, malby, bourání příček…), není nutné se obracet na stavební úřad. Pokud se ale budou měnit například rozvody elektra nebo se vybourá otvor do nosné konstrukce, obraťte se na příslušný stavební úřad, který vám sdělí své požadavky.

K ohlášení rekonstrukce nebo ke stavebnímu povolení je nutná výkresová dokumentace původního a nového stavu, kterou vám zpracuje autorizovaný projektant nebo jakékoli projekční studio. Jestliže jste nájemci bytu a přesto se rozhodnete ke stavebním úpravám, je nutný souhlas majitele objektu.

Postup rekonstrukce

 • Přípravná a rozhodovací fáze
 • Konzultace s odborníky, jednání se stavebním úřadem
 • Zpracování projektové dokumentace (projektant), získání stavebního povolení, ohlášení stavby
 • Výběr stavební firmy, řemeslníků
 • Odstranění zastaralých rozvodů (zdravotnětechnické instalace, elektra, plynu)
 • Vybourání příček, otvorů ve zdech, v panelovém bytě odstranění umakartového jádra, likvidace stavebního odpadu
 • Vyzdění, montování nových příček a bytového jádra
 • Instalace nových rozvodů
 • Oprava a vyrovnání podkladní vrstvy podlahy
 • Úprava povrchů stěn
 • Pokládka finální podlahy
 • Instalace technického zařízení bytu, natírání zárubní, dotvoření interiéru
 • Ostatní stavební úpravy spojené s rekonstrukcí

Samozřejmě není doslova daný postup prací, některé body se mohou prohodit přeskočit či doplnit, záleží to na rozsahu rekonstrukce a stavu bytu.

Přípravná a rozhodovací fáze

Před samotnou rekonstrukcí je nejprve fáze plánovací, co vše chceme měnit a kolik na to máme peněz.

Samotná rekonstrukce bytu může mít řadu komplikací, a proto je důležité promyslet všechna pro a proti. Vždy jsme omezeni nosnou konstrukcí objektu, umístěním bytového jádra, často vstupními bytovými dveřmi a okny. Investor by si měl promyslet své požadavky, s největší přesností je formulovat či zakreslit na papír a s tím se obrátit na příslušného odborníka.

Konzultace s odborníky, jednání se stavebním úřadem

Dá se říci, že správný projekt je základ úspěchu, proto se nebojte mít spoustu dotazů a častější jednání s projektantem. Jistě vám poradí, zda je možné splnit požadavky, které si kladete, popřípadě navrhne vhodnější řešení. Až budete vědět, jak rozsáhlé úpravy budete provádět, zjistěte si na stavebním úřadě, co vše po vás bude vyžadovat, například souhlas majitelů objektu, požární zprávu, či souhlas hygieny nebo revize správců sítí.

Zpracování projektové dokumentace (projektant), získání stavebního povolení, ohlášení stavby

Dle nového stavebního zákona se některé stavební úpravy mohou pouze ohlásit stavebnímu úřadu, některé nemusí vůbec a rozsáhlejší rekonstrukce musí mít stavební povolení.

Po získání všech informací, projektant zpracuje projektovou dokumentaci. Jestliže si stavební úřad vyžádá souhlas i od jiných orgánů, potřebujete výkresovou dokumentaci vícekrát. Až budete mít souhlasná stanoviska, vše se odnese na stavební úřad, při výměně oken si stavební úřad může vyžádat i posouzení okenních překladů od statika.

Výběr stavební firmy, řemeslníků

Správný výběr stavební firmy je dalším bodem úspěchu. Pokud nemáte nějaké šikovného kamaráda se stavební firmou, je vhodné udělat menší průzkum trhu, zjistit reference od zákazníků, po té firmy kontaktovat a nechat si poslat cenovou nabídku. Nedejte na první dojem a hlavně ne vždy nejlevnější je ta správná volba. Samotnou realizaci si může investor udělat svépomocí, ale na specifické práce je lepší povolat odborníka. S odbornou formou se uzavírají smlouvy o dílo, které obsahují přesný rozsah prací a při špatně provedené práci je možnost reklamace.

Vybourání příček, otvorů ve zdech, v panelovém bytě odstranění umakartového jádra, likvidace stavebního odpadu

Po vydání stavebního povolení se můžete pustit do bouracích prací.

Nejprve je nutné odpojit všechny rozvody vodovodního potrubí, elektra (u bytového jádra bývají elektrické rozvody zpravidla ve vyfrézovaných žlábkách pod stropem) a plynu.

Při bourání svépomocí budete potřebovat bourací nářadí a fyzickou zdatnost. Dále nastává problém odvozu odpadu.

Vyzdění, montování nových příček a bytového jádra

Mokré zdění

Po odstranění stěn se realizují nové příčky. Pro rozdělení prostoru můžeme zvolit dva způsoby provedení. Prvním způsobem je mokré zdění, což je tradiční způsob zdění příček z cihel nebo jiných materiálů dle výrobce.

Suchá výstavba

Klade-li se nárok na co nejmenší zatížení původní stropní konstrukce, vhodným řešením je tzv. suchá výstavba. Velkou výhodou je již zmiňovaná menší tíha příčky, také rychlost montáže, snadnější vedení instalací (u mokrého zdění se musí frézovat drážky pro rozvody). Lze použít sádrové tvárnice nebo montované příčky ze sádrokartonových desek či jiných desek. Nejčastěji se montují sádrokartonové příčky na dřevěný či ocelový rošt, mezi který se vkládá zvuková izolace.

Odstranění a instalace rozvodů (zdravotně technické instalace a elektro)

Při komplexní rekonstrukci bytu se počítá i s výměnou starých rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení a elektroinstalace). Tento stavební proces se liší u zděných a panelových bytů.

Dá se říci, že u zděných konstrukcí, je to proces o něco snazší, proto se zaměříme na panelový byt.

V panelových a starých domech již tyto rozvody dosáhly své životnosti a při rekonstrukci bytu se vyplatí je rovnou vyměnit a předejít pozdějším komplikacím.

Výměna bytového jádra

rekonstrukcí zdravotnětechnic­kých instalací souvisí výměna bytového jádra. Původní umakartová jádra se dnes nahrazují novými vyzděnými nebo montovanými stěnami ze sádrokartonu. Po odstranění umakartového jádra se provedou nové rozvody a zrealizují se nové příčky. Pokud se nemění komplexně jádro v celém domě a neprovádí se výměna stoupacího potrubí, nesmí dojít k narušení stávajících stoupacích potrubí a neměly by se měnit půdorysné rozměry šachty. Musí být zajištěn jednoduchý přístup k šachtě, kudy stoupací potrubí prochází. Pokud je součástí šachty i plynové potrubí, zajistí se odvětrání šachty pomocí mřížek umístěných u stropu a pod podlahou nebo odvětrání do exteriéru. Každá instalace musí být provedena profesionálním způsobem.