Stavební povolení - rekonstrukce bytu

Starší dispozice bytů přestávají vyhovovat dnešní době, proto se stále více setkáváme s kompletní modernizací bytů v bytových domech.

Tento krok je úzce spjatý s odborníky, jako je stavební inženýr, statik, architekt, kteří vypracují projekt ke stavebnímu povolení nebo ohlášení, některé udržovací práce se ani ohlašovat nemusí.

Udržovací práce bez ohlášení

Všechny tyto práce nesmí ovlivnit statickou stránku nejen bytu, ale i celé budovy. Bere se ohled také na požární bezpečnost stavby a hygienické požadavky, vždy se zeptejte na stavebním úřadě, který si ale může vyžádat ohlášení.

Udržovací práce bez ohlášení

 • manipulace s příčkami včetně vybourání otvorů v nich
 • pokládka nové podlahy, obklady stěn
 • stavba a oprava krbů, montáž krbových komínů
 • někdy se bez ohlášení obejde i výměna oken
 • údržba oken a dveří
 • podklad pro novou dlažbu, změna výškových úrovní bytu včetně realizace schodu
 • úprava a údržba technického zařízení budov, klimatizační zařízení, výměna rozvodů
 • oprava a výměna zařizovacích předmětů (van, umyvadel, kuchyňských linek, sporáků, WC)

Stavební povolení, ohlášení

Ohlášení stačí pro takové stavební úpravy, které neovlivňují životní prostředí, nemění vzhled stavby, nezasahují do nosné konstrukce a při kterých se nemění změna využívání prostoru.

Stavební úpravy nutné na stavební povolení:

 • vybourání, zvětšení otvorů v nosné konstrukci stěn i stropů
 • výměna bytového jádra
 • změna druhu vytápění
 • oprava či výměna rozvodů plynu, elektra a ústředního vytápění, které potřebují následnou revizi od příslušných správců sítí
 • výměna oken, nejprve se na stavební úřad ohlásí, že se bude stavební úprava provádět, přiloží se výkres nového a původního stavu, stavební úřad si může vyžádat projektovou dokumentaci se statickým výpočtem překladů na stavební povolení
 • při úpravách měnící vzhled stavby, jako je zasklení lodžií, zateplení, změna barvy či materiálu
 • ke změně využívání prostoru, například chcete-li z bytových prostor zřídit kadeřnictví, je potřeba písemný souhlas majitele objektu