Izolace podkroví

Střechy se dělí na jednoplášťové, dvouplášťové. U jednoplášťových se k zateplení používá nenasákavý materiál (extrudovaný polystyren, pěnový polystyren s doplňkovou hydroizolací). Nejběžnější konstrukcí je dvouplášťová střecha s větranou vzduchovou mezerou. Tříplášťová skladba se používá jen zřídka, její součástí jsou dvě větrané vzduchové mezery, proto je složitější realizace. U těchto skladeb se používají tepelné izolace s nízkým difuzním odporem, jako je např. minerální vlna (materiál propouštějící vzduch). Vhodné jsou i materiály na bázi skleněných a čedičových vláken. U nás méně používaná celulózová izolace se vyrábí recyklací papíru, nanáší se stříkáním směsi mezi krokve.

Umístění tepelné izolace

Zvolí se nejvhodnější umístění: mezi krokve, pod krokve, nad krokve (krokev = šikmý trám), ještě častější je kombinace těchto úrovní.

Uložením izolace mezi krokve a zároveň nad ně omezíme tepelné mosty.

Tepelná izolace pouze mezi krokvemi, je nejvýhodnější z hlediska tloušťky střešního pláště, ale je potřeba ji posoudit z tepelnětechnic­kého hlediska. Uložení izolace nad konstrukci krovu je zase vhodná, pokud chceme získat, co největší prostory pod střechou. U této varianty mohou být viditelné krokve a zároveň zamezené tepelné mosty. Odborníci doporučují z hlediska tepelné techniky uložení tepelné izolace ve více vrstvách.

Umisťuje se pod krytinu kvůli zamezení průniku vlhkosti do tepelné izolace a obytného prostoru. Také slouží jako dočasná ochrana střešní konstrukce před povětrnostními vlivy při pokládání krytiny. Před plánováním vestavby zkontrolujte, zda má střešní konstrukce pojistnou hydroizolaci, pokud tomu tak není, je potřeba jí pod krytinu položit s dodržením příslušných náležitostí. Pokud stávající izolace vykazuje závady, doporučuje se její odstranění a nahrazení novou. U starších objektů, které nemají obytné podkroví, tato izolace většinou chybí. U dnešních novostaveb se vkládá automaticky, protože fólie zvyšuje těsnost konstrukce a zabraňuje průniku prachu do podkroví.

Druhy pojistných hydroizolací

  • PE fólie, pod kterými je nutné vytvořit vzduchovou mezeru (3-4cm)
  • Fólie, které se mohou dotýkat tepelné izolace (s nízkým odporem přestupu vodní páry)

Tepelná izolace

S úsporou energie je úzce spjatý návrh zateplení podkroví.

Tloušťka tepelné izolace musí vyhovovat tepelnětechnickým požadavkům, které závisí na hodnotě tepelného odporu, součiniteli prostupu tepla a tepelné vodivosti.

Zabezpečuje vnitřní pohodu prostředí, šetří peníze na vytápění a v létě zamezuje nadměrným horkům. Ve většině případů je tepelná izolace vložena mezi šikmé trámy (krokve), ale je možné ji vložit také mezi vodorovné trámy (kleštiny). Je důležité dbát na správné řešení detailů zateplení kvůli možným únikům tepla. Správnou funkci této izolace zabezpečuje ochranná funkce střešní krytiny a hydroizolace. Volba tepelné izolace závisí na druhu a skladbě střešního pláště.

TIP: Prozkoumejte různé druhy tepelné izolace!