Rekonstrukce krovu

V dnešní době je boom pro obytná podkroví. Dříve byly půdy používané hlavně jako úložný prostor nebo sušárna. Dnes se tento prostor renovuje na útulné prostory pod šikmou plochou. Pokud by se vám líbila ložnice či dětský pokojík v takovém prostoru, je potřeba se obrátit na odborníky (statika, stavebního inženýra i architekta), kteří vám poradí, zda je to vůbec možné. Je mnoho faktorů, které ovlivní rozhodnutí, zda se do rekonstrukce pustit či ne. Jedním z nejdůležitějších je stav krovu neboli dřevěných trámů střešní konstrukce.

Zda se vydáváte správnou cestou bez překážek k pohodlnému podkrovnímu prostoru, zjistíte hned při vstupu na půdu.

Všimněte si, jestli je potřeba něco překračovat, pod něčím se shýbat nebo dokonce, zda nejste ztraceni jako v bludišti plném trámů. V souvislosti se stávajícím stavem trámů je i stav krytiny, protože pokud zatýká pod střešní krytinu, můžou být trámy napadené plísní či jinými houbami. Kritická místa jsou v okolí komínů či jiných prostupů střechou, způsobená špatným oplechováním. Dalším důležitým hlediskem při prvním průzkumu nosných trámů střechy je napadení dřevokazným hmyzem. Nehledě na to, že těmito škůdci nemusí být napadená jen konstrukce krovu, ale také stropní konstrukce. Všechny tyto hlediska posoudí odborníci. Na základě těchto zjištění se rozhodnete, zda se do zútulňování prostoru pustit, protože každé odstranění problému stojí peníze.

Krov musí splňovat požadavky na únosnost. Většina původních krovů jsou zbytečně předimenzovaná a hodně vyztužená.

Některé trámy se dají vhodně odstranit, ale musí se brát zřetel na celkové působení konstrukce, které zajišťují příčné vazby a ztužidla.

Nesprávným odebráním ztužidla krovu, může dojít k celkovému narušení prostorové tuhosti a tím destrukci nejen krovu, jednotlivých spojů prvků, ale i střešní krytiny. Je to závažný problém, který se potom těžko napravuje. Je nutné úpravy navrhnou po posouzení ve statickém výpočtu.

Poruchy jednotlivých trámů lze odstranit různými způsoby, jako jsou:

  • podepření
  • zesílení
  • protézování
  • výměna
  • podvěšení
  • injektáž
  • příložkou

Biologická koroze

Jaký typ opravy zvolit závisí nejen na statickém výpočtu, ale i na technickém stavu trámů, protože ve statickém výpočtu se počítá s prvky o daných vlastnostech. Pokud se vyskytne konstrukce napadená biologickými škůdci (plíseň, dřevokazné houby), trám se musí odříznout zhruba 1 m od nakaženého místa. Nakažená část je potřeba vhodně odstranit spálením nebo odvezením na skládku. Jednotlivě části lze sanovat za pomoci podepření dočasných či trvalých trámů, které přenesou zatížení do nosných konstrukcí.