Rekonstrukce chalupy

Z velkých měst utíkáme na venkov poslouchat vytoužené ticho nebo si dopřát jízdu na kole či opalování u rybníka. K těmto účelům slouží chaty či chalupy umístěné na klidném místě u řeky nebo lesa.

Chata je drobný objekt určený k rekreaci, kdežto chalupa je spíše starší rodinný dům, který může sloužit jak k rekreaci, tak k trvalému bydlení.

Pokud se tedy rozhodnete pro opravu nebo koupi starší chalupy, nejprve se ujistěte, že je vám na tomto místě příjemně a při další prohlídce vezměte s sebou odborníky (stavebního inženýra, statika či architekta). Od původního majitele zkuste vyžádat dokumentaci objektu, ale většinou k těmto objektům žádné plány nejsou. K čemu vlastně budou plány potřeba? Při rekonstrukci bude potřeba spolupráce se stavebním úřadem. Pokud se při rekonstrukci bude zasahovat do nosné konstrukce, změní se vzhled objektu (přístavbou, nástavbou, půdní vestavbou), bude potřeba získat stavební povolení. U drobných staveb, při méně složitějších úpravách stačí stavební ohlášení. Vždy se zeptejte na příslušném stavebním úřadě, co vás bude čekat. Stavební projektant zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Do 30 dnů byste měli získat stavební povolení nebo ohlášení a můžete s rekonstrukcí za­čít.

Časté poruchy chalup

Pokud mají obvodové zdi trhliny, může to svědčit o špatném založení objektu. Základy mohou mít nedostatečnou výšku, tudíž dochází k promrzání základu a to může vést až k trhlinám ve zdivu. Problémy s vlhkostí způsobené již doslouženou nebo žádnou izolací proti vodě jsou častým problémem takovýchto objektů. Je potřeba počítat s tím, že starší chalupy nemají tepelnou izolaci. Promrzáním zdiva dochází ke kondenzaci vnitřní vlhkosti, což vede k plísním uvnitř objektu.

Důležitou částí je střecha a s tím spojený stav krovu. Zatýkáním pod střešní krytinu mohlo dojít k narušení krovu.

Při opravě střechy se vkládá nová izolace proti vodě, pokud má být prostor pod střechou obytný, vkládá se tepelná izolace a parozábrana.

Dalším bodem kontroly jsou rozvody instalací. Zda bude potřeba je měnit, jak je objekt odkanalizován a napojen na vodu. Pokud přemýšlíte o rekonstrukci či koupi jakékoli budovy, pořádně si promyslete všechna úskalí, protože každý přehlédnutý problém může vyprázdnit peněženku.

Vlhkost zdiva

Nejprve se musí odstranit příčina, dá se provést dodatečná hydroizolaci v kombinaci s drenáží, což není vždy snadný úkol a někdy to umístění objektu ani neumožní. V tom případě se příčina odstraní odbornou firmou (injektáží, podřezáním zdiva, elektroosmózou). Odstranění vlhkosti není snadný proces, díky kterému se rekonstrukce o něco prodraží. Doporučuje se hodně větrat nebo stále vytápět.

Na konečnou úpravu zdiva se nedoporučuje omítka bez speciálních vlastností. Doplňkem zavlhlého zdiva je sanační omítka. Je mylné si myslet, že omítka příčinu odstraní, ale říká se, že sanační omítka dýchá (nezadržuje vodní páry). Spolu s odpařováním vody se mohou odpařovat i soli, které omítka absorbuje, a tím nevzniknou solné mapy.

Chalupa a podlaha

Nekonečný problém chalupářů je podlaha degradovaná kvůli vlhkosti, plísni či biologickým škůdcům.

Chalupy a chaty nejsou obydlené celoročně, tudíž nejsou dostatečně větrané a v tu chvíli začíná ráj pro nezvané návštěvníky.

Základem suché podlahy je podklad, jeho stav zjistíme po odkrytí podlahy. Pokud je v dezolátním stavu, nahrazuje se novým cementovým potěrem s ohledem na časovou prodlevu při zrání (1cm zraje zhruba 1 týden). Je možné použít i podklady z jiných materiálů (dřevo, dřevotříska,…), které by se neměli kroutit ani obsahovat vlhkost. Pokud je podklad v použitelném stavu ošetří se penetračním nátěrem, který snižuje nasákavost podkladu a zvyšuje přilnavost vrstev. Pro odstranění nerovnosti povrchu se aplikuje samonivelační stěrka. Zvolený druh nášlapné vrstvy již záleží na vkusu a peněžence investora.

Poškození krovu

Častou viditelnou vadou je zatýkání do střešní konstrukce, které může být způsobeno buď narušením střešní krytiny, špatným oplechováním prostupů nebo nevhodnou či poškozenou hydroizolací. Prvky krovu mohou být napadeny dřevokazným hmyzem, pokud je napadení ve velké míře, je nutné zkontrolovat i stropní konstrukci. Je potřeba posoudit zda tyto poruchy neovlivní únosnost krovu. Pokud je krov v hodně špatném stavu, je lepší ho vyměnit za nový nebo se provádí lokální výměny prvků.

Poškození střechy

Při vestavbě podkroví či rekonstrukci střechy jako takové je potřeba rozhodnout, zda krytinu opravit nebo vyměnit za novou. S tím souvisí i kontrola nosné konstrukce krovu popřípadě jeho odborná sanace dle projektu.

Výměna střešní krytiny za jiný druh se musí ohlásit na stavebním úřadě (výměna patří do kolonky udržovací práce). Pokud se s výměnou zasáhne zároveň do nosné konstrukce krovu, je potřeba stavební povolení.

Střecha dotváří vhled chalupy, ale zároveň by měla zapadnout do okolní zástavby a krajiny. Výběr krytiny závisí nejen na vkusu a finančním stavu investora, ale i na sklonu střechy a statickém stavu nosné konstrukce střechy. V dnešní době je na trhu velká škála systémů skladby střešní konstrukce. Při výměně krytiny se mění i ostatní vrstvy pláště, vkládá se hydroizolace, pokud se zatepluje, nesmí se zapomenout na parozábranu.

Dle skladby pláště jsou střechy odvětrané a neodvětrané. Jednoplášťové střechy jsou bez odvětrání, naopak dvou a více plášťové střechy jsou odvětrané pomocí vzduchových mezer mezi kontralatěmi. Odvětrání zajišťuje odvod vlhkosti a zamezuje vzniku plísní, samozřejmě pokud jsou všechny vrstvy správně provedené.

Příjemným doplňkem chalupy s plochou střechou může být terasa na střeše, kde se dá v létě posnídat nebo sušit prádlo či pěstovat květiny. Starší konstrukce postupem času vykazují vady střešního pláště způsobené špatnou skladbou střechy, či poruchou krytiny nebo vysloužilou izolací proti vodě.

Pokud vlastníte starší chalupu s plochou střechou, dříve nebo později vás oprava nemine. Nejprve se musí analyzovat vznik samotného problému, který diagnostikuje odborník a doporučí postup opravy. Častým problémem je degradovaná izolace proti vodě, která způsobí vnik vody i do ostatních vrstev. Zastaralé oxidované pásy se nahrazují moderními asfaltovými pásy nebo PVC fóliemi.

<>p class=„tip“Kvůli snížení nákladů na vytápění se zároveň s výměnou střechy vkládá tepelná izolace.

Skladeb plochých střech s tepelnou izolací je více. Používá se minerální vlna, pěnový polystyrén EPS nebo extrudovaný polystyrén XPS (na tzv. DUO střechu). Jaký systém zvolit poradí příslušní odborníci.

Poruchám se dá předcházet údržbou střechy. Asfaltové pásy s povrchovou vrstvou z drcené břidlice nejsou tak náročné na údržbu, kdežto pásy bez povrchové vrstvy je nutné po několika letech opatřit nátěrem proti UV záření.

Sháníte firmu na rekonstrukci chalupy? Zadejte si poptávku zdarma a vyberte si z nabídek firem.