Stavební povolení - rekonstrukce podkroví

Ano, půdní vestavba je úzce spjatá se spoluprací stavebního úřadu. Z neobytného prostoru se stává obytný, proto je potřeba ohlásit změnu užívání stavby. Pokud se ale při vestavbě bude zasahovat do nosné konstrukce, bude se měnit vzhled střechy je potřeba stavební povolení. Nejprve si nechte zpracovat projekt ke stavebnímu povolení. Stavební řízení se zdá být zdlouhavé, ale pro stavební úřad to není často snadná práce, musí totiž ochránit zákonné zájmy všech účastníků řízení.

Při spoluvlastnictví domu se účastníky řízení stávají všichni majitelé objektu (osoba fyzická, právnická, státní orgán, organizace, obec) či vlastníci bytu.

Nájemníci bytů nejsou účastníky řízení. Souhlas by měl stavební úřad doručit do 30- ti dnů od podání žádosti. Ohlášenou stavbu je možno realizovat po doručení souhlasu stavebního úřadu. Pokud sdělení není doručeno do 30 dnů, můžeme začít stavět.