Stavební řízení

Slovo rekonstrukce má široký pojem, záleží, do jak velké modernizace objektu se investor rozhodne pustit. Rekonstrukce může zahrnovat pouze udržovací práce (nové omítky, obklady, natření oken), ale při koupi staršího domu pojem rekonstrukce může obsahovat úpravu objektu od základů až po střechu. Od 1. 1. 2007 je v platnosti nový stavební zákon s číslem 183/2006 Sb., který zjednodušuje stavební řízení. Tento zákon vymezuje, které stavební úpravy stačí pouze ohlásit, které musí mít stavební povolení a jaké stavební práce se obejdou i bez ohlášení stavebnímu úřadu. Je potřeba podotknout, že rekonstrukce rodinných domů vyžadují častěji stavební povolení než novostavby o velikosti určené stavebním úřadem. Vždy se informujte na příslušném stavebním úřadě, které dokumenty budou potřeba, a počítejte s tím, že majitelé sousedních nemovitostí jsou také účastníky řízení.

Udržovací práce bez ohlášení

Všechny tyto práce nesmí ovlivnit statickou stránku budovy. Bere se ohled také na požární bezpečnost stavby a hygienické požadavky, vždy se zeptejte na stavebním úřadě, který si ale může vyžádat ohlášení.

 • manipulace s příčkami včetně vybourání otvorů v nich
 • pokládka nové podlahy, obklady stěn
 • stavba a oprava krbů, montáž krbových komínů
 • někdy se bez ohlášení obejde i výměna oken
 • údržba oken a dveří
 • podklad pro novou dlažbu, změna výškových úrovní bytu včetně realizace schodu
 • úprava a údržba technického zařízení budov, klimatizační zařízení, výměna rozvodů
 • oprava a výměna zařizovacích předmětů (van, umyvadel, kuchyňských linek, sporáků, WC)
 • zimní zahrady do 40 m2
 • stavební úpravy kotelen
 • výměna kuchyňské linky, vany

Stavební povolení, ohlášení

Stavební ohlášení je zjednodušující proces při realizaci menších staveb.

Ohlášení stačí pro takové stavební úpravy, které neovlivňují životní prostředí, nemění vzhled stavby, nezasahují do nosné konstrukce a při kterých se nemění změna využívání prostoru.

Pro novostavbu rodinného domu zastavěné plochy 150 m2 s jedním podzemním podlažím do výšky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně stačí ohlášení stavby. U rekonstrukce domu záleží, v jakém rozsahu bude. Rekonstrukce objektu, který sice rozměrově splňuje podmínky ohlášení, ale v projektu jsou navrženy rozsáhlejší stavební úpravy (zásah do nosných konstrukcí, změna vnějšího vzhledu objektu,…), bude vyžadovat stavební povolení.

Výměna střešní krytiny za jiný druh se musí ohlásit na stavebním úřadě, pokud se s výměnou zasáhne zároveň do nosné konstrukce krovu, je potřeba stavební povolení. Pokud se jen krytina spravuje či nová krytina vypadá stejně, nic se hlásit nemusí.

Půdní vestavba je také úzce spjatá se spoluprací stavebního úřadu. Z neobytného prostoru se stává obytný, proto je potřeba ohlásit změnu užívání stavby. Pokud se ale při vestavbě bude zasahovat do nosné konstrukce, bude se měnit vzhled střechy, je potřeba stavení povolení.

Oprava fasády (často spojená se zateplením objektu) nepotřebuje ohlášení, pokud se nemění vzhled a barva povrchu. Jestliže je fasáda hodně členitá a mění se barevnost, bude potřeba stavební povolení.

Při výměně oken záleží na stavebním úřadě, co si vyžádá. Pokud se okna mění a jejich vzhled je zachován většinou se nic ohlašovat nemusí. Naopak při změně typu oken je ohlášení potřeba.

Souhlas by měl stavební úřad doručit do 30- ti dnů od podání žádosti.

Ohlášenou stavbu je možno realizovat po doručení souhlasu stavebního úřadu. Pokud sdělení není doručeno do 30 dnů, můžeme začít stavět.

Vždy se zeptejte na konkrétním stavebním úřadě, jaké si kladou požadavky, a zjistěte potřebné informace.

Užívání stavby

Pokud již chcete začít stavbu užívat, musíte to oznámit stavebnímu úřadu 30 dní předem. I tento proces zjednodušuje nový stavební zákon. Po skončení stavby oznámíte stavebnímu úřadu, že chcete stavbu začít užívat a ten by měl do 30 dnů zkontrolovat dodržení všech požadavků.

Řešíte rekonstrukci a sháníte stavební povolení? Šetřete svůj čas a zadejte si poptávku zdarma.