Rekonstrukce terasy

Terasa je nedílnou součástí dnešního bydlení, jak v rodinném domě, bytě či na ploché střeše, která slouží k odpočinku a relaxaci. Balkón o větší hloubce než 1,5m se již řadí také mezi terasy, kde se dají pohodlně umístit lehátka nebo v letních dnech posnídat. Pokud je terasa výškově umístěna výše než 1,8 m nad terénem, pro bezpečnost provozu *musí mít zábradlí výšku min. 110 cm** s dodrženou minimální vzdáleností dělících prvků 12cm.

Terasa v bytovém domě nebo na ploché střeše

Správně provedená terasa může zachránit i sousedské vztahy. Je potřeba, aby konstrukce terasy byla správně zateplená a izolovaná proti vodě. Pokud na Vás přijde rozčilený soused bydlící pod vámi, že mu zatýká do bytu, je nezbytné s tím něco dělat.

Vrstvy terasy

  • nášlapná vrstva (betonová mazanina,dlažba, dřevo…)
  • hydroizolace (stěrkové, asfaltové pásy, PVC)
  • separační vrstva (separační geotextilíe, PE, PVC)
  • tepelná izolace (pěnový polystyren, extrudovaný polystyren)
  • parozábrana
  • nosná konstrukce

Nášlapná vrstva

Mazaniny různých druhů betonů, dlažby umístěné na podložky, do podsypu nebo betonové mazaniny. V dnešní době se také dají použít materiály na bázi plastů, dřeva či lité asfalty.

Dlažba na podložkách se dá snadněji rozebrat při jakékoli závadě, ale není vhodná při použití tepelných izolací s menší pevností v tlaku, kvůli bodovému zatížení.

Pod podložky se vloží separační vrstva (textilie nebo fólie). Lepší plošné roznesení zatížení zajistí dlažba uložená do betonové mazaniny, která se k podkladu lepí speciálním lepidlem. Mezi betonovou mazaninu a hydroizolaci se vkládá drenážní izolace, která zamezí přílišnému smáčení betonové vrstvy. Betonová mazanina musí být dilatovaná, nejlépe kluzně oddělená od hydroizolace drenážní vrstvou!

Hydroizolace

Pro hydroizolaci teras se používají stěrkové izolace, asfaltové pásy nebo v dnešní době velmi osvědčená hydroizolace z PVC. Tato vrstva musí provedena ve vysoké kvalitě, protože zatýkání může způsobit i statické problémy. Navíc izolaci z asfaltových pásů a PVC není jednoduché při renovaci odkrýt, protože bývá zalita betonovou mazaninou. Při použití stěrkové izolace je kladen vysoký nárok na provedení, její tloušťku, rovnoměrnost a náklonnost počasí při realizaci. Nedá se provádět za mrazu ani vysokých teplot a ihned po nanesení nesmí zmoknout. Provedení lépe přenechat odborné firmě se zkušeností. Nesmí dojít k přímému kontaktu PVC a jakéhokoli polystyrénu, proto se mezi tyto vrstvy vkládá separační vrstva!

Separační vrstva

Při použití hydroizolace z PVC se mezi hydroizolaci a tepelnou izolaci vkládá separační vrstva (separační geotextilíe, PE, PVC).

Tepelná izolace

Ze všech stran se dovídáme o nárocích na tepelnětechnickou pohodu vnitřního prostředí a také úsporách na vytápění při správném zateplení objektu.

Proto se dnes při rekonstrukci terasy běžně vkládá i tepelná izolace. Vzhledem k tomu, že je terasa pochůzná plocha, nemůžeme zvolit jakoukoli tepelnou izolaci. Tepelná izolace musí mít dostatečnou pevnost v tlaku, kterou uvádějí jednotliví výrobci. Minerální vlna není správná volba, i když někteří výrobci nabízejí lisovanou minerální vlnu, která se použít dá.

Vhodnější variantou je pěnový polystyren (EPS) s vyšší pevností v tlaku. Při použití této izolace se vždy izolace proti vodě umístí nad EPS, protože není vodoodpudivý.

Nejvhodnější je extrudovaný polystyrén (XPS), který má vysokou pevnost v tlaku a zároveň je odolný proti vodě. Při použití XPS se vytvoří tzv. DUO střecha (obrácená střecha), kde se XPS volně pokládá na hydroizolaci nejvhodněji v jedné vrstvě.

Je možné pořídit tepelnou izolaci se spádovými klíny, která zajišťuje dostatečný sklon pro bezproblémový odtok vody.

Parozábrana

Umisťují se pod tepelnou izolaci, aby zabránily průnik vlhkosti z vnitřních prostor do tepelné izolace terasy. Dají se použít PE fólie, ale vhodnější jsou asfaltové pásy s nosnou hliníkovou vložkou.

Kvůli bezpečnému přístupu na terasu by se měla tloušťka celkové skladby podlahy zachovat, aby byl zajištěn plynulý přechod z exteriéru do interiéru. Pokud to výškové uspořádání dovolí, na původní skladbu umístíme novou. Často toto řešení není možné, například pokud jsou spodní vrstvy narušené zatýkáním, je potřeba je nahradit novými.

Při rekonstrukci bychom si měli všimnout nejen základních vrstev terasy, ale také zábradlí.

Původní zábradlí bývají totiž kotvena skrz izolaci proti vodě a špatně řešený detail může způsobit průnik vody do skladby terasy.

Pokud to konstrukce dovolí, doporučuje se zábradlí ukotvit z boku nebo správně vyřešit tento detail.

Terasy slouží nejen k relaxaci, ale také k architektonickému doplnění vzhledu objektu. Z venku bohužel nepoznáme, zda je souvrství terasy správně řešeno. Pokud se rozhodnete k rekonstrukci terasy, poraďte se s odborníkem. Špatné zvolení materiálu, malá tloušťka tepelné izolace nebo nevhodné provedení vrstev může za čas opět způsobit problémy a nejen Vám, ale i sousedům pod Vámi.