Saunová kamna

Je zřejmé, že bez kamen se žádná sauna neobejde.

Dnes jsou kamna většinou elektrická a nemusíme tak řešit problém s odvodem zplodin, nicméně na přisávací a odvodní otvor vzduchu nesmíme zapomínat ani tak.

Aby se v sauně nevytvořilo nepříjemné a těžké klima, umístíme přívodní otvor o ploše minimálně 150 cm2 pod kamna a odvodní otvor úhlopříčně přes místnost pod strop o stejné ploše. Cirkulace už se nám o přirozenou výměnu vzduchu postará.

Výkon saunových kamen

Nejdůležitějším parametrem kamen je jejich efektivnost, která roste s cenou. Nicméně k čím efektivnější přeměně eklektické energie na tepelnou dojde, tím levnější bude jejich provoz.

Druhy a výrobci saunových kamen

Lávové kameny bývají běžně součástí dodávky a jsou zahrnuty v ceně kamen. Druh kamen se pro sauny suché a vlhké (tedy finské) většinou neliší, je tedy jen na Vás, budete-li kameny při saunování polévat, či nikoliv. Většina výrobců uvádí i možnost nádoby, do které se nalije voda a vzduch tak bude průběžně zvlhčován. Vlhkost vzduchu pak však výrazně vzroste, což má za následek zvýšené vnímání teploty vzduchu a tudíž i tendenci snížit teplotu saunových kamen.

Pokud jste zastáncem skutečného ohně a třeba se i rádi díváte do plamenů, je možné zakoupit i kamna na tuhá paliva.

Z výrobců můžeme jmenovat především velice rozšířený Salus, nebo finskou firmu Hervia.