Cena základové desky

Pro stanovení konečné ceny základové desky existuje řada aspektů, které se na první pohled mohou zdát jako zanedbatelné, ovšem opak je pravdou.

Z velké části cenu ovlivňuje výběr pozemku. Vybíráme-li mezi parcelou, která je rovinná a pozemkem, který se svažuje, tak z ekonomického hlediska bychom měli volit parcelu s rovným povrchem (svažitý pozemek vyžaduje větší dorovnání desky a tím mnohem větší spotřebu materiálu).

Aspekty ovlivňující cenu

Po vhodně zvoleném pozemku nám peníze i čas ušetří kvalita provedení zemních prací. Je zapotřebí provádět jednotlivé pásy pod stěnami co nejpřesněji a s minimálními sesuvy stěn výkopů. Při přesném vyhloubení jednotlivých rýh je spotřeba betonu mnohonásobně menší než v případě tzv. rozjetých základů.

Nejnákladnější položkou při budování je betonová směs, která se dle výrobce může lišit až o desetitisíce. Nejvíce zde lze ušetřit využitím různých pevností betonů (např. beton pro vylití ztraceného bednění nemusí být tak kvalitní jako beton pro hlavní desku), jejichž cena za metr krychlový se velmi různí.

Posledním aspektem, který ovlivňuje z velké části cenu, je lidská práce, která je vždy nejdražší. Využívání práce řemeslníků může být pro nás velmi nákladné, a tak lze stavbu provést i svépomocí. Jedná se zejména o provedení zemních prací, ale i míchání betonových směsí pro vylití ztraceného bednění (bednění, většinou betonová tvárnice, které po vylití zůstává součástí konstrukce – neodstraňuje se).

Modelový příklad

Pro vytvoření představy kolik financí a úsilí nás bude stavba stát, si vezmeme modelový příklad rodinného domu se zastavěnou plochu okolo 100 m2, bude stát na rovinném terénu a jeho zhotovení bude z velké části svépomocí.

Započítáváme:

  • zaměření pozemku (cca 2000 Kč)
  • vyhloubení základových pásů (svépomocí) o minimální hloubce 0,8m
  • vylití vyhloubených pásů betonem C16/20 (cca 12m3 = 20 000Kč)
  • vystavění ztraceného bednění (cca 280 cihel = 9000Kč)
  • vylití tvárnic vlastní betonovou směsí (cca 10m3 = 6000Kč)
  • vyztužení ocelovými pruty pro celkové zpevnění
  • vyplnění prostoru mezi pásy zeminou (svépomocí)
  • zásypový štěrk (cca 12t = 8000Kč)
  • položení vyztužení základové desky z Kari sítí (cca 20 polí = 8000Kč)
  • zalití betonem C20/25 (cca 20 m3 = 25000Kč)

Dle uvedených příkladů lze podotknout, že stavba základové desky nemusí přesáhnout 100 000 Kč, v případě využití firem se cena až zdvojnásobuje!

UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

Sháníte firmu na zhotovení základové desky? Zadejte si poptávku zdarma.