Kolika podlažní dům

Stavbou rodinného domu se z legislativního pohledu uvažují pouze ty stavby, které mají maximálně jedno podzemní podlaží, maximální počet nadzemních podlaží jsou 2 + podkroví domu.

Dodržení těchto hodnot je velmi důležité, protože na takovýto dům se stahují normy pro rodinné domy. V případě, že přesáhneme alespoň jednu hodnotu, tak začínají platit normy pro bytové domy. Základními lišícími hodnotami jsou rozměry schodišť, světlých výšek apod.

Vybíráme-li si dům a rozhodujeme se, zda volit dům jednopodlažní či vícepodlažní, je důležité myslet i na osoby, které dům budou obývat (rozhoduje stáří), na způsob užívání a myslet především na budoucnost užívání.

Dům na celý život

Nyní když stavíme dům, je řada z nás mladých a často zapomínáme na to, že každý z nás jednou zestárne a bude mít menší či větší problémy s pohybem. Z tohoto důvodu bychom měli zvážit zda chceme náš rodinný dům obývat i ve stáří nebo se na stará kolena přestěhujeme do pohodlného bytu, protože pohyb po schodišti se v pozdějších letech může stát neskutečným problémem. V nejhorším případě se může stát, že horní část domu nebudeme na stáří vůbec využívat, což se jeví jako zbytečná investice.

Velikost, tvar či počet pater nám určuje cena realizace a množství prostředků, které jsme ochotni do stavby domu vložit. Na první pohled se může zdát, že stavba vícepodlažního domu vyžaduje větší množství finančních prostředků.

Představy o ceně jsou často mylné

Musíme uvážit, že stavba musí obsahovat určité vnitřní prostory. Při rozložení těchto místností nad sebe zabereme menší plochu pozemku, než při rozložení všech místností do jednoho podlaží. Stavbu stavíme pro zvětšení pohody a komfortu užívání, a tak není zcela místné snižovat plochy jednotlivých místností.

Při realizaci vícepodlažního domu a vhodně zvolené dispozici můžeme ušetřit na rozvodech vody, elektriky, kanalizace a nejvíce finančních prostředků lze ušetřit na velikosti pozemku.

Rozdílná spotřeba tepla

Rozhodující faktor, proč se staví domy s více patry jsou investice za vytápění. Při stejné užitné ploše domu s jedním podlažím lze ušetřit tisíce za vytápění během jedné otopné sezóny. Z fyziky víme, že teplo stoupá vzhůru, při čemž rozhodující je plocha střechy, jež se snaží zmenšovat na úkor obvodových svislých konstrukcí, které lépe izolují a přinášejí větší množství kvalitních způsobů zateplení.