Otvory v příčkách

Ať chceme či nechceme, tvorbě otvorů v příčkách není možné se vyhnout. Na rozdíl od obvodových konstrukcí zde výrazně převažují dveřní otvory, které se od těch okenních liší jen svou velikostí.

Materiály pro nosné překlady se nedoporučuje kombinovat z hlediska teplotních změn. Každý materiál se při změně teploty chová jinak (roztahuje, smršťuje), což může vést k špatnému spolupůsobení konstrukcí a vzniku trhlin na vnějších lících stěn.

Nenosná příčka

Příčky dle svého statického působení rozlišujeme na nosné a nenosné. V případě nenosných příček je provádění otvorů jednodušší. Samotná příčka nemusí přenášet zatížení, a tak není zapotřebí nad dveřními otvory provádět nosné překlady.

Při budování postačí jen vyzdění další řady tvárnic (nutné v místě otvoru podepírat, než bude příčka dokončená a dokonale zatvrdlá). Ve výjimečných případech se do vodorovných spár vkládá ocelová výztuž (dráty do tl. 2-6 mm) pro zvětšení únosnosti (v případě, že jsou tvárnice velmi těžké, jako třeba betonové aj.).

Pro jednoduchost provádění se také používají nenosné překlady, které jsou určeny pro jednodušší provádění (nemusíme provádět důkladné podepření otvoru).

Nenosné překlady nesmí být použity do nosných stěn.

Nosné příčky

Otvory v nosných příčkách jsou chápány jako oslabení konstrukce, a tak je nutné zajistit kvalitní překlad (konstrukce nad otvorem), který spolehlivě přenese zatížení do bočních stěn.

Ocelové překlady

Pro otvory ve vnitřních stěnách jsou nejvíce využívány ocelové prvky. Vyhotovují se z válcovaných profilů I a U (nejběžněji se používají profily I 120 – I 200). Celý překlad se skládá z jednotlivých nosníků (jejichž počet záleží na tloušťce příčky). Minimální uložení nosníků na stěnu je výška nosníku a nesmí klesnout pod 100 mm.

Betonové překlady

Své uplatnění mají i železobetonové nosníky. Jejich použití je omezeno od výrobce (jsou dány přesné světlosti otvoru a minimální uložení). Většinou celý překlad vytváří jeden prvek o obvyklé výšce 100 – 150 mm. Ukládání na stěnu je 150 – 200 mm, záleží na výrobci.

Keramické a pórobetonové překlady

Jelikož se novostavby zhotovují z jednoho stavebního systému, tak se i pro nosné překlady používá prvků z tohoto systému. Výrobci keramických i pórobetonových systémů dodávají na trh celou škálu překladů pro vnitřní použití. Skladebně se používá jeden nosník (záleží na tloušťce), z výroby má dané maximální rozpony a světlosti. Dodatečné upravování nosníků na stavbě je zakázáno!