Informace o stavebním povolení

Ohlášení stavby

Jednodušší situací při stavbě domu se jeví stavba, která vyžaduje pouze ohlášení stavby. Tenhle objekt musí splňovat podmínky určené zákonem. Rodinný dům nesmí přesáhnout:

  • 150 m2 zastavěné plochy
  • podlaží pod zemí musí být do maximální hloubky 3 metrů
  • dům nad terén může být do výšky maximálně 2 poschodí + podkroví

Dále si realizace domu nesmí rozporovat s územně plánovací informací, měla by stát nejlépe v zastavěném území a nesmí požadovat vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury. V případě ohlášení není vyžadováno nové územní řízení, postačí nám územně plánovací informace, získaná na příslušném stavebním úřadě.

K provedení stavby je zapotřebí projektová dokumentace, která se od dokumentace ke stavebnímu povolení nikterak neliší. I zde se musí skládat z části textové (průvodní zpráva, radonová zpráva, vyjádření stavebního úřadu, stanoviska institucí, které stavba zasáhne, fotodokumentace) a části výkresové (situace stavby, jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy na fasády a katastrální mapa).

Lhůtu, kterou mají úředníci pro vyřízení ohlášení stavby, je 40 dní ode dne podání žádosti.

V případě, že nám i do tohoto data nedojde vyjádření, dává stavební úřad souhlas ke stavbě.

Velkým rozdílem oproti stavebnímu povolení je ukončení stavby. V dřívějších letech bylo nutné požádat o kolaudaci domu. Ovšem v tomhle případě postačí min. 30 dní před zamýšleným počátkem obývání stavby ohlásit záměr užívání stavby a stavební úřad provede pouze závěrečnou kontrolní prohlídku.

Stavební povolení

Složitější situací je výstavba rodinného domu, který přesahuje zákonné limity uvedené v prvním odstavci. Stavební povolení může vyžadovat dům i tím, že se rozchází v požadavcích s územně plánovací dokumentací, a také nutným vybudováním nových dopravních a technických sítí.

Tyhle případy si vyžadují územní řízení, které se pro nás stává další finanční položkou vedle výše zmíněné projektové dokumentace (cena v rámci 1000 Kč).

Užívání stavby je možné až po kolaudačním řízení, které provádí stavební úřad na základě podání naší žádosti o kolaudaci domu. Dojde k prověření a kontrole všech stanovisek stavebního povolení a v zákonné lhůtě 30 dnů dojde k vyjádření stavebního úřadu o užívání stavby i s případnými podmínkami užívání.

Ohlášení vyjde levněji

Ceny stavebního ohlášení a povolení stavby se velmi liší. V případě ohlášení Vám nebude na úřadě účtována žádná částka, ovšem při stavebním povolení, jste nuceni zaplatit 300 Kč – 3000 Kč (dle náročnosti stavby), ale také cca 1000 Kč za územní řízení, které je v tomto případě nutností.