Prodloužení stavebního povolení

Vysnili jsme si stavbu našeho rodinného domu, vyřídili veškerá potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby, ale z jakýchkoli příčin nemůžeme započít stavbu ihned. Nepanikařme. Platnost ( při podání ohlášení stavby) vydání souhlasu se stavbou platí celých 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí (nebo po vypršení 40 dne ode dne oznámení stavebnímu úřadu). Stavební povolení má pro svou složitost delší životnost a své platnosti pozbývá až po 2 letech, kdy nabyl své právní moci.

Žádost podat s předstihem

V případě, že se blíží doba, kdy nám vyprší platnost našeho souhlasu a my nemůže z jakýchkoli důvodů stavbu zahájit, je zde poslední možnost. Na příslušném stavebním úřadě podat žádost o prodloužení stavebního povolení (ohlášení stavby).

Jedná se o administrativní záležitost, a tak je nutné splnit několik zásadních bodů, které jsou stanoveny stavebním zákonem. Na žádosti se musí uvést jméno stavebníka, název stavby (v našem případě stavba rodinného domu), místo stavby, stavební povolení (jeho číslo a datum, ke kterému bylo vystaveno), seznam účastníků řízení (ze stavebního povolení odvozeno), termín prodloužení platnosti povolení, důvody kvůli kterým nebyla stavba započata aj.

Pro ucelenost celého procesu je zákonem stanovený administrativní poplatek ve výši 300 Kč, který musí zaplatit každý žadatel.

Po podání žádosti opět běží 30 denní lhůta (v obtížnějších případech 60 denní) pro vyjádření stavebního úřadu, zda důvody pro nezapočetí stavby byly závažné. V opačném případě bysme museli znovu od začátku procházet celým procesem ohlášení stavby nebo stavebním povolením.

Potřebujete pomoci s vyřízením stavebního povolení? Zadejte si poptávku na AAAPOPTÁVKA.CZ