Telefonní přípojka

Vynález telefonu a snaha lidí komunikovat po telefonních linkách vedla k rozvoji telekomunikačních sítí. Jejich budování zažilo velký boom v první polovině 20. století. Ovšem při nezadržitelném technickém a vědeckém pokroku jejich sláva upadá a jsou nahrazovány modernějšími technologiemi.

Na počátku je nutné se zamyslet, zda se v době mobilních telefonů vyplatí zřizovat telefonní přípojku. Z průzkumů vyplývá, že komunikace přes mobilní telefony je čím dál tím více rozšířenější a lidé od pevných linek upouštějí.

Vysoká cena klasické přípojky

Pro připojení telefonu se v současné době využívá několika způsobů provedení. Stavíme-li dům již v zastavěné oblasti, která je vybavena veškerými inženýrskými sítěmi (včetně telefonu), je napojení nejjednodušší.

Stačí kontaktovat poskytovatele telekomunikačních služeb a podat žádost na zřízení telefonní přípojky. Příslušný úřad má 30 dní na vydání stanoviska a na průzkum realizovatelnosti (je zapotřebí metalického vedení). Za kladného rozhodnutí si musíme obstarat zemní výkopové práce, po jejichž dokončení se dostaví technik, který provede napojení na stávající síť a vytvoří přípojku na obvodové stěně (většinou za dveřmi) uvnitř interiéru.

Velkou nevýhodou je vysoká cena realizace a omezení vzdálenosti pro připojení.

Moderní technologie jsou v kurzu

Vzhledem k úspornějším řešením stavby se v oblasti telefonních přípojek přistupuje k levnějším a modernějším připojením. Vyspělost doby nám umožňuje zřízení telefonu bez jakýchkoli výkopových prací.

Ke zhotovení tohoto připojení jsme také nuceni u poskytovatele telekomunikačních služeb podat žádost o připojení. Nejčastěji se provádí realizace s koncovým zařízením, tzv. satelitním telefonem, který signál přijímá ze vzduchu. Aby systém mohl fungovat, je nutné si zřídit na nebo v našem domě modem, který přijímá datové signály. Umístění přijímače provádí specialista. Nejčastěji se umísťují na střešní krytinu, na půdu apod.

Cena rozhoduje

Rozhodujícím aspektem je zajisté výše pořizovacích nákladů. Když si zvolíme klasickou telefonní přípojku, musíme myslet na to, že vyhotovení si mimo jiné vyžaduje zemní práce. Při ceně dnešních výkopových prací se může realizace velmi prodražit (cena za 1 m2 je cca 5000 Kč), přičemž při pořízení satelitního telefonu se cena pohybuje kolem 10 000 Kč.