Zateplení střechy

Zanedbávání zateplení střešních konstrukcí, popř. stropních konstrukcí, je velice neblahou zkušeností, s kterou se setkáváme velice často. Nutnost zateplení vyplývá i z fyzikálního faktu, že teplo vždy stoupá vzhůru. Z tohoto faktu vychází i zpřísnění požadavků na součinitel prostupu tepla oproti nosným svislým konstrukcím.

Dle normy ČSN 73 0540-2 platí tyto hodnoty:

Lehká konstrukce střechy do 45° a ploché střechy - 0,24 W/m2K (požadovaná hodnota); 0,16 W/m2K (doporučená hodnota)
Těžká konstrukce střechy do 45° a ploché střechy - 0,30 W/m2K (požadovaná hodnota); 0,20 W/m2K (doporučená hodnota)

Vytvoření stálého prostředí

Zateplení střešní konstrukce přispívá i k prodloužení životnosti nosných částí. Tepelná izolace vytváří prostředí bez výkyvů teplot. Mimo jiné nám také zvyšuje povrchovou teplotu stropu a eliminuje kondenzaci vodní páry (nevznikají plísně apod.). Nejvyšší mírou se podílí na snižování úniku tepla, kterého přes střechu uniká 8% – 15 % (u starších objektů se pohybujeme okolo 25 %).

Zateplení ploché střechy

Ploché střechy dělíme dle jejich konstrukce na jednoplášťové, dvouplášťové či inverzní. Důležitým prvkem jejich skladby je teplený izolant, za který se nejčastěji dosazuje extrudovaný polystyrén (XPS). Teplená izolace musí splňovat výše zmíněné požadavky.

Zateplení šikmé střechy

Způsob provedení u šikmých střech záleží na našich požadavcích, zda chceme či nechceme využívat půdní prostor. V případě, že se rozhodneme podkroví nevyužívat, se zateplení (konkrétně vyžadováno) zhotovuje přímo na vrchním líci nejvyššího stropu v budově.

K zateplení se používá minerální vata, která se s opatřením pojistných hydroizolací ukládá na povrch stropu. Z vrchní strany se nechává odkryta kvůli kondenzaci vody (nutné zajistit, aby se do půdního prostoru nedostala fauna, která je schopna tepelnou izolaci zcela poničit – ptáci aj.).

Uvážíme-li všechna hlediska a dáme zelenou užívání podkroví k našemu pobytu, je nutné provést zaizolování v oblasti krovu. Existují zde dva způsoby. První spočívá ve vyskládání minerální vaty (polystyrén se nepoužívá) mezi krokve, zde dochází k vyváření nerovnoměrného zateplení vlivem dřevěných prvků a úniku tepla. Dalším způsobem je položení izolantu nad či pod krokve. Tenhle způsob je dosti náročný na provádění (hlavně kotvení izolace), ale zajišťuje celoplošné pokrytí izolací a dokonalou ochranu vnitřního prostoru.

TIP: Ze střechy uniká nejvíce tepla. Víte, jak na zateplení střechy?