Fasádní izolace

Izolace se mohou rozdělit dle výrobních surovin na pěnové izolace (polystyreny), minerální vláknité izolace (minerální vlna) a rostlinné izolace (sláma). Dle tvaru výrobku to mohou být desky, role, nebo může být izolace foukána. Dle umístění se vyrábí izolace pro provětrávané nebo kontaktní fasády, nebo pro dřevostavby.

Izolace můžete rozdělit také podle umístění. Nejčastěji používanými druhy jsou izolace pro střechu, fasádu, podlahu, strop, či suterén. Jiné izolace se používají na izolaci příček a podhledů či na technické místnosti a do průmyslových provozů. Dále jsou specifikovány nejběžnější používané druhy izolací na fasády a také novinky, jako jsou například izolační fólie.

Pěnový polystyren

Pěnový polystyren je jeden z nejpoužívanějších materiálů pro zateplení. Známá je i jeho častá kombinace s cementopískovými deskami. Je stále hodně využíván, hlavně pro dobrou cenovou dostupnost. Jeho hlavní nevýhodou je špatná odolnost proti UV paprskům, nemá ani moc vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Některé druhy byly dokonce hořlavé, což odporuje dnešním normám pro jejich využití. Dnes už se vyrábí v samozhášivé podobě, takže neodporuje protipožárním normám.

Nad zdravotní nezávadností polystyrenu se občas vedou velké polemiky.

Podle dostupných informací, nové výrobky již neobsahují žádné látky, které by mohly lidem škodit.

Velkou výhodou mimo ceny je dlouhodobá odolnost vůči zvýšeným teplotám, dobrá je i schopnost tlumit nárazy. Životnost desek se pohybuje okolo 30 let a výše, jsou nenasákavé, a tak vhodné do vlhkých poměrů. Jejich velmi malá hmotnost nezatěžuje konstrukci ani při rekonstrukcích.

Polystyren je hojně používán a to ve formě desek s klasickými formáty 1000×500 mm. Je možné vyrobit ale jakýkoliv rozměr až do velikosti 5 000×1200 mm. Sortiment je velmi široký, základní označení pěnového polystyrenu bývá PPS, EPS, ale není to dané, desky se mohou jmenovat i jinak.

Pro všechny izolace obecně platí, že číslo za jménem označuje tloušťku desky v mm. Tloušťka desek se pohybuje od 40-200 mm. Od toho se odvíjí také cena desek, která se pohybuje od 30-180 Kč /m2.

Součinitel tepelné vodivosti pěnového polystyrenu se pohybuje kolem 0,032-0,038 W/(m.K).

Kotvení desek

Desky se na podklad lepí, nebo se připevňují hmoždinkami. Příslušenství není k deskám dodáváno, musíte si ho koupit zvlášť. Lepidlo musí být speciální, většinou polyuretanové pro lepení polystyrenových desek, ty je možné lepit na různé povrchy, jak na očištěné zdivo, stěrky, tak například na plech, či beton a dřevo. Desky je možné jednoduše opracovat a velmi jednoduchá je i manipulace s větším množstvím.

Extrudovaný polystyren

Základní surovina na jeho výrobu je stejná jako u pěnového polystyrenu, avšak rozdílný výrobní postup mu dodává jiné vlastnosti. Extrudovaný polystyren je materiál s vysokou mechanickou odolností v tlaku a s minimální nasákavostí, která je oproti pěnovému polystyrenu asi desetkrát menší. Extrudovaný polystyren dosahuje stejných tepelných vlastností, jako ten pěnový i při menší tloušťce materiálu.

Výhodou je také vysoká životnost materiálu a možnost využít ho na izolaci veškerých míst od sklepa až po střechu. Extrudovaný polystyren nemůže hnít, ani být jinak narušován mikroorganismy. Může se stát ale vhodným hnízdem hlodavců, proto je potřeba ho před nimi chránit. Mezi další výhody patří jednoduchá manipulace a nenáročnost skladování, přičemž zvládá i vítr a déšť bez přikrytí. Musí se jen zaopatřit proti větru a jako každý polystyren je potřeba ho chránit před dlouhodobým UV zářením.

Tradičně se vyrábí v deskách různých rozměrů. Desky mají obvykle označení XPS. Sortiment je velmi široký, někdy je rozdělován dle umístění v konstrukci. Tloušťka desek se pohybuje od 30-200 mm. Rozměr desek se pohybuje kolem 600×1200 mm. Jeho výborné vlastnosti se také ukazují na ceně, ta se pohybuje od 100 – 800 Kč/m2 dle tloušťky desky.

Součinitel tepelné vodivosti extrudovaného polystyrenu je asi 0,035 W/(m.K)

Minerální vlna

Minerální vlna je velmi využívaným a oblíbeným druhem izolace, taktéž ji můžeme najít pod názvem kamenná vlna. Dobře izoluje jak tepelně, tak hlukově.

Není vhodná do vlhkých prostorů jako polystyren, protože při zatečení vody do konstrukce hrozí její znehodnocení a degradace jejich izolačních vlastností.

Její struktura je měkkčí, nežli u polystyrenu a desky vykazují vyšší hmotnosti. Hmotnost pak může vyvolat vyšší požadavky na základní konstrukci a ani manipulace s deskami není tak jednoduchá, jako u předešlého materiálu. V porovnání s polystyrenem má výbornou požární odolnost a při správné aplikaci je téměř nesmrtelná. Spotřeba materiálu je o něco vyšší.

Nejvhodnější umístění vaty je tam, kde naplno využijete její možnosti. To znamená například na místě, kde potřebujete místo i odhlučnit. Dále také tam, kde může být vata dobře chráněna před promáčením.

Minerální vlna se dodává v deskách stejně jako polystyren anebo v rolích. Tloušťka se pohybuje od 40-200 mm. Rozměry desek jsou většinou 600/625 mm x 1000 mm. Jedno balení je cca 9 m2. Cena se pohybuje od 45-200 Kč/m2 dle tloušťky desky.

Součinitel tepelné vodivosti minerální vlny se pohybuje kolem 0,035-0,045 W/(m.K).

Skelná vata

Tento typ vaty je podobným materiálem jako vata minerální, jen se při její výrobě používá sklo, které je potřeba recyklovat. Má dobré jak izolační, tak hlukové vlastnosti a navíc je vodoodpudivá. Stejně dobré jsou i její požární vlastnosti, mimoto je paropropustná, stejně jako minerální vlna, zdravotně nezávadná. Cena se pohybuje od 70 Kč- 350b Kč /m2. Dodává se v deskách i v rolích.

Přírodní izolace z konopí, slámy anebo celulózy

Konopí

Konopí je jeden z přírodních materiálů, které je vhodné používat pro izolaci. Používání tohoto materiálu ukazuje jednu z ekologických cest stavění. Jejich používání není žádnou novinkou, v historii byly přírodní materiály používány velmi často. Konopí má srovnatelné vlastnosti s minerální vlnou, jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,04 W/(m.K)

Konopí je schopné si dlouhodobě udržet svoje dobré vlastnosti, je nenasákavé a nehrozí mu ani napadení škůdci či hnilobou. Při výrobě nejsou používány žádná lepidla, ani žádné jiné chemické postupy. Výhodou je také jeho funkce v konstrukci, kde pohlcuje vlhkost a přenáší ji dále, aniž by bylo mokré.

Sláma

Sláma byla jedna z nejpoužívanějších izolací našich předků, její používání je tedy tradiční, ale i tak méně využívané, které se opět vrací do obliby. Sláma jako izolace se používá ve formě balíků anebo může být volně uložena do bednění. Sláma pro izolaci musí být kvalitně vysušena, je dodávána v balíkách, které jsou v mnohem menších formách, než je známe z polí.

Protože je sláma v balíku velmi dobře slisována, její požární odolnost je větší, než byste mohli čekat. Slisovaný balík totiž jen tak neprohoří, jeho odolnost ve spojení s omítkou je 90 min.

Největší nevýhodou slámy je nízká odolnost proti vlhkosti, proto je třeba ji dobře chránit, a to buď omítkou, nebo obkladem. Při správném ošetření a aplikaci je schopna udržet si své izolační vlastnosti až po dobu stovek let.

Její součinitel tepelné vodivosti se pohybuje kolem 0,1 W/(m.K)

Celulóza

Základem pro celulózové izolační materiály je dřevo.

Vyrábí se tedy přesně z recyklovaného novinového papíru, který je natrhán a smíchán s dalšími přísadami, které zajišťují v izolaci odolnost proti škůdcům, plísním, hnilobám i ohni.

Směs je pak rozemleta a aplikována obvykle foukáním.

Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje okolo 0,039 W/(m.K).

Izolační fólie

Představte si fólii o tloušťce 3 cm, která Vám pomůže zaizolovat Váš dům stejně dobře, jako 80-120 mm běžné tepelné izolace. Takto fungují izolační fólie, které jsou spojením bublinkové a pěnové fólie. Vzduch je právě jednou ze složek, která dobře brání prostupu tepla. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje kolem 0,045 W/(m.K). Izolační fólie se většinou používají do dřevostaveb, nebo při rekonstrukcích, její rychlá aplikace snižuje náklady na výstavbu. Sortiment představuje několik druhů různých tloušťek a vlastností

Foukaná izolace

Velkou výhodou foukaných izolací je dobrá možnost zaizolovat i nepřístupná místa. Aplikace je hlavně jednoduchá a rychlá, při jejíž aplikaci se musí počítat s jistým sedáním, hlavně u svislých konstrukcí a tak je potřeba ji při aplikaci hutnit. I tak se může stát, že během několika let izolace sesedne až o 10% a tím se změní i její tepelné vlastnosti.

Její aplikací se většinou zabývají specializované firmy. Ty jsou schopny zateplit rodinný dům o klasické velikosti asi za 6 hodin. Izolační materiál skladují v přistaveném voze a izolaci aplikují pomocí hadice. Při foukané aplikaci platíte pouze za spotřebovaný materiál, nevznikají Vám žádné odřezky a zbytky.

Materiály pro foukání jsou různorodé, je možno použít již zmíněnou celulózu, či konopí, granulát minerální vlny anebo granulát skelné vaty. Cena se pohybuje okolo 900 Kč/ m3. To se rovná asi 90Kč za m2.