Infratopení

Infračervené záření

Infračervené záření je elektromagnetické vlnění, jehož vlnová délka je kratší než vlnová délka mikrovln, ale delší než vlnová délka viditelného světla.

Vytápění infračerveným zářením

Infračervené vytápění je druh sálavého vytápění. Využívá se převážně ve velkých halách, jako jsou skladovací a průmyslové haly, ale využití může mít i při individuálním či občasném vytápění - například v rodinném domě nebo bytě, záleží na konkrétním druhu zářiče.

Hlavní výhody infračerveného topení:

 • vyzařované sálavé teplo je příjemnější než teplo konvekční (pro srovnání – sálavé teplo vyzařuje například i krb či krbová kamna)
 • nevznikají splodiny, je šetrné k životnímu prostředí
 • ekonomický provoz

Možné varianty infračerveného vytápění:

Infrazářiče

Při použití ve velkoprostorových halách je to způsob velmi ekonomický.

Tepelná energie předávaná sáláním se mění v teplo až na povrchu předmětů nebo osob, a tím můžeme snížit teplotu daného prostoru zhruba o 1 °C. Snížením teploty dojde také ke snížení potřebné energie a ke snížení ekonomických nákladů na vytápění.

Infračervené vytápění světlými zářiči

Světlé infrazářiče se vyznačují vysokými povrchovými teplotami 600 až 900 °C. Využívají se především ve velkých halách s výškou větší než 5 metrů. Pracují buď na principu plynového spotřebiče s atmosférickým hořákem, nebo využívají odporové elektrické teplo. V případě spalování plynu je potřeba zajistit dostatečné větrání prostoru. Účinnost se pohybuje až kolem 98 %. Plynové zářiče nejsou vhodné do prostor s nebezpečím výbuchu. Dosažení plného výkonu zářiče je zhruba za 5 minut.

Vytápění tmavými zářiči

Panely se sálavými trubkami. Tmavé infrazářiče se využívají** ve sportovních a průmyslových halách** od výšek 3m (doporučeno je 4 až 8 metrů světlé výšky). Jejich montáž je náročnější než u světlých infrazářičů a dosažení plného výkonu zářiče je pomalejší než u zářiče světlého - cca za 20 minut.

Výhody infrazářičů:

 • úspory energie
 • ekonomičnost a ekologičnost
 • možnost vytápět pouze danou část prostoru
 • sálavé vytápění nezpůsobuje víření prachu
 • tichý chod
 • rychlé dosažení požadované teploty

Nevýhody infrazářičů:

 • mezi infrazářičem a ohřívaným předmětem nesmí být překážka, jinak dojde k pohlcení tepla nebo jeho odražení ještě před dopadem na požadované místo

Topné obrazy = sálavé infračervené panely s obrazovým motivem

Topné obrazy jsou vlastně panely, které vyzařují sálavé infračervené teplo. Mohou být v podobě reprodukcí obrazů, s motivem fotografie, popřípadě mohou být z mléčného nebo černého skla.

Použití topných obrazů:

Způsob vytápění pomocí topných obrazů je poměrně novým druhem vytápění, které je vhodné pro vytápění bytů, rodinných domů, kanceláří, rekreačních objektů apod.

Výhody topných obrazů:

 • velice jednoduchá montáž panelu (zavěšení na stěnu a připojení do zásuvky)
 • úspora nákladů na vytápění až 40 %
 • nezatěžují životní prostředí, nevnikají splodiny
 • mohou mít blahodárný vliv na psychiku člověka
 • spojení výtvarného umění se zdrojem tepla
 • možnost vybrat si z velké řady barevných vzorů a velikostí
 • nehlučný provoz

Nevýhody topných obrazů:

 • mezi topným obrazem a ohřívaným předmětem nesmí být překážka, jinak dojde k pohlcení tepla nebo jeho odražení ještě před dopadem na požadované místo
 • topný panel vyzařuje teplo pouze v dané místnosti, ve které je umístěný