Dotace

V České republice lze na instalaci opatření pro úsporu energie a využívání obnovitelných zdrojů získat dotace z několika institucí, tyto ale zpravidla nelze kombinovat. Protože dotační podmínky se různí a mění v čase, je třeba sledovat aktuální informace zveřejňované poskytovatelem dotace. Na žádnou z dotací u nás neexistovaly právní nároky až do roku 2009, kdy začal fungovat program Zelená úsporám.

Hlavní město Praha

Od roku 2009 program Čistá energie, dříve nazývaný program dotací hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. města Prahy poskytuje dotace na změnu nebo zavedení nového zdroje tepla nebo elektřiny v bytech a rodinných a bytových domech

  • na náhradu vytápění neekologickými palivy (uhlí, koks..) vytápěním zemním plynem, elektřinou, obnovitelnými zdroji nebo CZT
  • na náhradu vytápění neobnovitelnými zdroji (zemní plyn, elektřina, uhlí..) zařízením využívajícím obnovitelné zdroje (tepelné čerpadlo, biomasa, solární kolektory..)
  • na instalaci nového zařízení využívajícího obnovitelné zdroje energie, včetně solárních systémů (ohřev vody a výroba elektřiny) v nových bytech a domech)

O příspěvek mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým sídlem v ČR, které na území Prahy vlastní nebo užívají byt či dům s trvale obývanými byty, které neslouží k podnikání.

Přehled dotací hl.m. Prahy v roce 2010:

Typ systému Maximální výše dotace
Plyn, elektřina, CZT 2000 Kč/1kW, max. 30000 Kč/byt
Tepelné čerpadlo max. 80000 Kč, max. 50% nákladů
Vytápění biomasou max. 40000 Kč, max. 50% nákladů
Solární kolektor, fotovoltaický systém 4000 Kč/m2, max. 80000 Kč na zařízení, max. 50% nákladů, (až 6000 Kč/m2 pro trubicových solárních kolektorech)
Mikrokogenerační jednotka max. 80000 Kč, max. 50% nákladů

Lhůta pro podání žádosti je 21 kalendářních dní od uvedení do provozu. Příjem žádostí ale probíhá pouze určitou část roku (cca červen – listopad). Došlo-li k zprovoznění v mezidobí, je lhůta podání žádosti do 30.6. téhož, respektive následujícího roku. Pro aktuální informace je třeba sledovat informace o dotacích a grantech na Praha-město.