Stavební konstrukce

Mezi hlavní požadavky související s energetickými vlastnostmi budovy, patří:

  • zajištění vyšší než minimální teploty na vnitřním povrchu konstrukcí
  • vyloučení nebo omezení kondenzace vodních par v konstrukcích
  • vyloučení průniku vzduchu skrz konstrukce a funkčními spárami
  • omezení energetického vlivu tepelných mostů
  • omezení prostupu tepla konstrukcemi – vyjádřeno součinitelem prostupu tepla

Pojednat vyčerpávajícím způsobem o možnostech provedení stavebních konstrukcí je kapitolou samo o sobě. Při realizacích NED jsou používány všechny běžně dostupné systémy výstavby. Většina investorů, plánujících výstavbu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu řeší jako první otázku, zda je vhodnější realizovat dřevostavbu nebo masivní stavbu, využívající těžkých konstrukcí. Na tuto otázku nelze dát uspokojivou odpověď. Při výběru vždy hrají roli preference investora, zkušenosti projektanta, místní podmínky a mnoho dalších faktorů. V současné době ve výstavbě nízkoenergetických objektů převažují dřevostavby. Ani ony ale nejsou stoprocentní zárukou nejlepší volby. S provedením stavebních konstrukcí úzce souvisí mimo jiné problém tepelné stability domu. Klíčová je zde tepelná stabilita v letním období.