Další izolační materiály

Jednou z možností je k izolaci stavby použít celulózu (papírové vločky). Toto řešení má několik nevýhod:

  • předně ji nelze kompostovat, tiskařská čerň i borax jsou zdravotně závadné látky
  • špatně odolává vlhkosti, nutnosti impregnace
  • novinový papír používaný k výrobě se často dováží ze zahraničí

Celulóza naproti tomu může být instalována nafukováním (nasucho nebo namokro), je dobře paropropustná a dobře pohlcuje hluk.

Rákos je další historicky osvědčený materiál, u nás nepříliš obvyklý. Bývá zpracováván do desek, rohoží či rolí. Je tvrdý a dobře odolává vlhkosti, navíc obsahuje kyselinu křemičitou, která zabraňuje hoření. Je dobře kompostovatelný.

Dalším diskutovaným materiálem je bavlna, která se k nám musí dovážet většinou z Asie. Pozitivem je její vysoká odolnost proti hmyzu i požáru (samozhášivost, teplota vzplanutí přes 400°C). Je opakovaně použitelná, dobře snáší vlhkost a má i dobré izolační vlastnosti. U nás se bavlna nepěstuje.